Výpočetní, zkušební a měřicí technika pro plasty a pryže