HANNOVER MESSE 2023: propojený a klimaticky neutrální průmysl

Firemní aktuality Firemní aktuality
— vydáno 17. února 2023

Seznam výzev pro průmysl je dlouhý: změna klimatu, nedostatek energií, narušené dodavatelské řetězce, nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Řešení spočívá v důsledném používání technologií. Současně musí být správně nastaveny rámcové podmínky hospodářské politiky.

Inzerce

Veletrh HANNOVER MESSE 2023 nabízí obojí: technologie pro síťově propojený a klimaticky neutrální průmysl i světové jeviště pro diskusi mezi průmyslem, politikou, vědou a společností. 

Hannover. „CO2-neutrální výroba, umělá inteligence, vodíkové technologie, energetický management a Průmysl 4.0 – to jsou zastřešující témata veletrhu HANNOVER MESSE 2023,“ říká Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva společnosti Deutsche Messe AG. „Pouze souhra těchto technologií umožní trvale zajistit naši prosperitu a zároveň podpořit ochranu klimatu.“ Na předním světovém průmyslovém veletrhu představí přibližně 4 000 firem z oblastí strojírenství, elektrotechniky, digitálního průmyslu a energetiky řešení pro budoucnost výroby a dodávek energií. 

Veletrh HANNOVER MESSE nabídne ucelený obraz od digitalizace a automatizace složitých výrobních procesů přes využití vodíku k zásobování továren energií až po použití softwaru k evidenci a snižování emisí CO2. Jochen Köckler uvádí: „Na veletrhu HANNOVER MESSE budou k vidění přístupy k řešení všech aktuálních globálních výzev.“

Mezi vystavujícími společnostmi budou globální technologické korporace, jako jsou Amazon Web Services, Microsoft, Google, SAP, Siemens, Bosch, NOKIA, ServiceNow nebo Schneider Electric, a také středně velké technologické firmy, jako Beckhoff, Festo, Harting, ifm, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, Rittal nebo SEW. Renomované výzkumné ústavy jako Fraunhofer nebo KIT (Karlsruhe Institut für Technologie) a více než 300 start-upů slibují špičkové technologie a zcela nové obchodní modely. 

Veletrh HANNOVER MESSE zahájí německý kancléř Olaf Scholz a indonéský prezident Joko Widodo. Indonésie je letošní partnerskou zemí tohoto průmyslového veletrhu. 

Průmysl 4.0 a iniciativa Manufacturing-X 

K plnému využití potenciálu Průmyslu 4.0 jsou zapotřebí data. Spousta dat, ke kterým mají přístup všechny společnosti zapojené do procesu tvorby hodnot. Pomoci má nový ucelený datový ekosystém: Manufacturing-X. 

Tuto vizi suverénní a bezpečné datové platformy prosazují mimo jiné hospodářské svazy BDI, VDMA a ZVEI. V úzké spolupráci se Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu budou na veletrhu HANNOVER MESSE představeny první kroky k realizaci iniciativy Manufacturing-X. 

Jak uvádí Jochen Köckler: „Cílem je zachovat suverenitu podniků, neztratit přístup k zákaznickému rozhraní a přitom využít potenciál ekonomiky platforem."

ChatGPT také pro průmysl? 

Umělá inteligence (AI) hraje v průmyslu stále důležitější roli. Kromě optimalizace procesů se výrobní průmysl na umělou inteligenci stále více spoléhá při simulaci a vývoji produktů.

Cestu do průmyslu si najde i takzvaná generativní AI. Systémy jako ChatGPT nebo DALL‑E již dnes nabízejí podporu při psaní textů, programování a navrhování. „V budoucnu je docela dobře možné, že umělá inteligence navrhne stroj a člověk pak zkontroluje, jaké úpravy jsou nutné pro skutečný provoz. To ušetří čas a nabídne značný potenciál vzhledem k převládajícímu nedostatku kvalifikovaných pracovníků,“ říká Jochen Köckler. K tématu umělé inteligence přinese veletrh HANNOVER MESSE rozsáhlou nabídku prohlídek pro návštěvníky, fóra a prezentace nástrojů umělé inteligence a případů jejího využití vystavovateli.

Zviditelnění toků energie a její spotřeby

Souhrou softwaru a strojů vzniká značný potenciál pro úsporu energie. Řešení „Smart Energy Monitoring“ od vystavovatelů HANNOVER MESSE pomohou identifikovat a optimalizovat spotřebu energie na úrovni strojů, a tím snižovat emise CO2.

„Většina průmyslových uživatelů stále ještě o mnoha skrytých spotřebách ani neví,“ říká Jochen Köckler. Neregulované motory v čerpadlech, ventilátorech, kompresorech nebo strojích jsou stále v mnoha továrnách součástí každodenního života. Bez inteligentní řídicí technologie a součinnosti elektrotechniky a IT je zvýšení energetické účinnosti stěží proveditelné. 

Jochen Köckler uvádí: „Průmysl se v Německu na spotřebě elektřiny podílí asi ze 45 %. Řešení vystavujících firem mohou významně přispět k výrazně energeticky účinnější výrobě.“ 

Vodík jako zdroj energie a naděje 

Všichni mluví o zeleném vodíku. Průmysl jej chce využít, aby se zbavil závislosti na fosilních zdrojích energie a snížil emise CO2. Německé Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu označuje vodík za klíčový zdroj energie, který je nezbytný pro dlouhodobý úspěch energetické transformace a pro ochranu klimatu.

Přesto se objevují problémy. Výroba vodíku je náročná a drahá. Je třeba ještě vyřešit otázky dostupnosti, přepravy a velkokapacitního skladování. 

Jochen Köckler: „Více než 500 firem představí na veletrhu HANNOVER MESSE řešení pro využití vodíku v průmyslu. Hannover se tak stává nejdůležitější a největší světovou platformou k tématu vodíku.“

Uživatelé z průmyslových odvětví a političtí činitelé mohou v Hannoveru získat ucelený obraz o potenciálu tohoto zdroje energie a zjistit, jaký směr je třeba nastavit na cestě k průmyslu založenému na vodíku.

Iniciativa pro mladé talenty Your Future

Veletrh HANNOVER MESSE připravil společně se svými partnery nový koncept s názvem Your Future, který je určen především pro poslední ročníky škol, studenty a mladé profesionály. HANNOVER MESSE jim nabízí centrální diskusní platformu a komentované prohlídky, které je provedou k zájemcům z řad vystavovatelů.

Kariérní kongres WomenPower

Kariérní kongres WomenPower je jednou z nejúspěšnějších akcí pro navazování kontaktů a diskuse pro ženy, pokud jde o rozmanitost, rozvoj kariéry, udržitelnost a nová pracovní prostředí. Kongres se koná každoročně v rámci veletrhu HANNOVER MESSE a je určen především účastníkům a účastnicím z oborů STEM (přírodní vědy, technologie, technika a matematika). Motto letošního ročníku zní „Celebrate Diversity“ (Oslavme rozmanitost).

Kromě programu přednášek, panelových diskusí a workshopů nabízí WomenPower firmám, sdružením, sítím, organizacím i školitelům a školitelkám možnost seznámit se na doprovodné výstavě s kariérními perspektivami, studiemi, nabídkami koučování a mentoringu a dalšími tématy a trendy v oblasti politiky zaměstnanosti.

Partnerská země Indonésie 

Indonésie, největší hospodářská velmoc v regionu ASEAN, bude partnerskou zemí veletrhu HANNOVER MESSE 2023. Motto je: Making Indonesia 4.0. Indonésie se chce do roku 2030 stát jednou z deseti největších ekonomik světa. Podíl obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny má do té doby činit 51,6 % z celkové nové výstavby. Na veletrhu HANNOVER MESSE se tato rozvíjející se země představí jako spolehlivý partner pro firmy z celého světa.

HANNOVER MESSE 

HANNOVER MESSE je přední světový průmyslový veletrh. Jeho hlavní téma „Industrial Transformation – Making the Difference“ (Průmyslová transformace – změna k lepšímu) spojuje výstavní oblasti Automatizace, Pohyb a pohony, digitální ekosystémy, Energetická řešení, Technické díly a řešení, Future Hub – Centrum budoucnosti, Stlačený vzduch a vakuum a Globální obchod a trhy. Mezi hlavní témata patří dekarbonizace, Průmysl 4.0, bezpečnost IT, umělá inteligence a strojové učení, cirkulární ekonomika, Logistika 4.0 a vodík a palivové články. Program doplňují konference a fóra. Příští ročník se bude konat v Hannoveru od 17. do 21. dubna. Partnerskou zemí v roce 2023 je Indonésie.

Další článek: Ne všechny čisticí utěrky jsou stejné