HANNOVER MESSE – Get new technology first!

Komerční prezentace Komerční prezentace
— vydáno 4. března 2019

HANNOVER MESSE je přední světový průmyslový veletrh, jehož hlavním tématem bude letos motto „Integrated Industry – Industrial Intelligence.“ Vedle šesti vedoucích veletrhů – IAMD / Integrated Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply, ComVac a Research & Technology – zahrnuje zvláštní oblasti pro start-upy a témata věnovaná práci a profesní kariéře. Program veletrhu doplňuje více než 90 konferencí a fór. Nadcházející veletrh HANNOVER MESSE se uskuteční od 1. do 5. dubna 2019 v Hannoveru. Partnerskou zemí veletrhu HANNOVER MESSE 2019 je Švédsko.

Získejte permanentní vstupenku zdarma

https://www.hannovermesse.de/ticketregistration?q8pbs

Veletrh HANNOVER MESSE posouvá digitální transformaci a energetické hospodářství kupředu. Každý rok představuje další krok směrem do budoucnosti. Téma roku 2019 je určeno digitálnímu propojení člověka se strojem ve věku umělé inteligence. 

Umělá inteligence má potenciál pro vytvoření revoluce v průmyslu a energetickém hospodářství, “ říká Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva veletržní správy Deutsche Messe. „Lidé učí stroje jednat logicky a účelně, a tím uspokojovat potřeby zákazníků. Systémy umělé inteligence generují znalosti a umí dnes na základě dat a algoritmů průběžně optimalizovat stav provozu nebo bezpečně předvídat závady a poruchy ve výrobních procesech, v elektrické síti nebo v logistice. Této problematice je věnováno vedoucí téma Integrated Industry – Industrial Intelligence.“

K propojování lidí, strojů a dat dochází prostřednictvím společných platforem, na nichž jsou vyměňovány násobící se znalosti. Člověku ale nadále zůstává rozhodující úloha. Výroba budoucnosti se neobjede bez znalostí procesů a mnohotvárné kvalifikace. Člověk umožňuje sběr dat, jejich analýzu, strojové učení nebo vývoj algoritmů pro umělou inteligenci. Industrial Intelligence proto také znamená rozvíjet a rozšiřovat řízení znalostí a vzdělávat nositele znalostí.  

Vedoucí téma veletrhu HANNOVER MESSE 2019 zdůrazňuje rostoucí význam umělé inteligence a strojového učení v průmyslu a energetice. Na veletrhu HANNOVER MESSE se sejdou významní vědci, kteří se zabývají umělou inteligencí. Budou zde společně diskutovat o řešeních pro blízkou budoucnost a dále je rozvíjet.       J. Köckler k tomu dále uvedl: „Vedoucí pracovníci, kteří ve svých firmách odpovídají za strategická rozhodnutí, by se měli intenzivně zabývat  potenciálem umělé inteligence a budoucími přelomovými změnami. A právě veletrh HANNOVER MESSE 2019 je vhodnou platformou.“

Webová adresa: www.hannovermesse.com

Další článek: ŠKODA VISION iV na autosalonu v Ženevě