Jak jsme daleko s digitální transformací?

i1676421813 Ing. Tomáš Trojan
— vydáno 6. července 2023

Myšlenku, že každá firma by při digitalizaci měla postupovat podle předem stanoveného plánu, tedy digitální strategie, slyšíme ze všech stran. Kolik firem si ale svoji vizi digitalizace skutečně definovalo?

Inzerce

V průzkumu, který na konferenci Roboty 2023 prezentoval Jiří Holoubek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR, potvrdilo 54 % firem, že má zpracovanou digitální strategii. Je to přibližně o 10 % více než v předchozím roce. To zní optimisticky, ale pan Holoubek je přesvědčen, že před těmito firmami je stále velmi dlouhá cesta k jednotnému operačnímu prostředí, v němž budou mít integrovány veškeré své technologie. Mezi firmami s vytyčenou digitální strategií převažují velké podniky. Nezřídka ji přebírají od jejich korporátních matek a obtížně uvádějí do praxe. Naopak malé a střední firmy si častěji stanovují dosažitelné cíle, které rychle proměňují v realitu. Jiří Holoubek v minulém roce osobně navštívil 87 firem, které se účastnily průzkumu, a má tak své názory podložené reálnými zkušenostmi.

Třetinu firem digitalizace míjí

44 % dotázaných firem v roce 2022 vložilo peníze do investic spojených se zaváděním prvků Průmyslu 4.0 mezi 5 % a 20 % svého investičního rozpočtu. „Bohužel je zde téměř třetina firem, která současný digitální vývoj jednoduše ignoruje. Řada z nich třeba investuje do energetické optimalizace výroby.

Bohužel si neuvědomují o kolik výhodnější by bylo zakomponovat energetický management do promyšlené strategie spolu s dalšími technologiemi,“ říká pan Holoubek. Drahé energie a setrvale neuspokojivý stav dodavatelských řetězců způsobil, že 70 % firem nechalo investice do digitalizace na stejné úrovni jako v předchozím roce, 19 % firem tyto investice dokonce snížilo nebo zastavilo. Výhled do budoucna je ale optimističtější, polovina firem plánuje své investice v příštích pěti letech zvýšit.

Zvýšení produktivity a kybernetické bezpečnosti jsou hlavními motivacemi pro modernizaci ve firmách. 

Strategické přínosy

Zlepšení tržní pozice ve vztahu ke konkurenci očekává od digitalizace 47 % firem. Až 43 % firem pracuje na své digitální transformaci, aby byly odolnější proti krizím a 32 % firem se digitalizací snaží zachovat svoji současnou pozici na trhu, což ukazuje, že si realisticky uvědomují, že konkurenci sice nepředhoní, ale velmi snadno za ní mohou zaostat. Reálná zkušenost firem je taková, že 60 % potvrzuje užitečnost digitálních technologií při zdolávání koronavirové krize. Naproti tomu jen 30 % firem uvedlo, že jim digitální technologie pomáhají proti dopadům krize aktuální.

Cíle do příštích dvou let

Oblasti, v nichž se firmy s pomocí digitalizace chtějí zlepšovat, zůstávají v průběhu let podobné. Zejména si firmy kladou za cíl zvýšit svoji produktivitu, zlepšit kybernetickou bezpečnost a modernizovat IT infrastrukturu. To se skutečně daří a v těchto třech sektorech vykazují firmy viditelné výsledky.

Firem, které mají definovanou digitální strategii, v České republice přibývá. 

Co se změnilo za 4 roky

Na závěr svého příspěvku shrnul Jiří Holoubek dlouhodobé výsledky průzkumu. Počet firem s digitální strategií konečně vystoupal nad polovinu. Setrvale roste také objem investic do zavádění Průmyslu 4.0. Roste důvěra firem v roli digitální transformace jako ochrany před dopady krizí a firmy začaly brát vážně kybernetickou bezpečnost. S rostoucím zájmem o moderní technologie je ale v průmyslu stále výrazněji pociťován nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by digitální transformaci ve firmách posunovali dál.

Stoupají i investice do nových technologií.

Další článek: Jak se „hackuje“ jaderná elektrárna