Jak se během let vyvíjí zájem o strojírenské veletrhy a témata podle Google?

Redakce Redakce
— vydáno 1. února 2021

Vyhledávač Google disponuje díky nám všem bezkonkurenčním množstvím „velkých dat“, ze kterých lze vyčíst vývoj trendů ve vyhledávání a z toho odvodit zájem o konkrétní oblasti. Jak jsou na tom strojírenská témata?

Inzerce

Informace o trendech ve vyhledávání popisované v tomto článku prosím berte s velkou rezervou. Rozhodně nejde o kvalitativní hodnocení zmiňovaných témat, ať už jde o strojírenské technologie nebo veletrhy. Přiložené grafy ilustrují relativní zájem o vyhledávání daných pojmů v čase a s trochou nadhledu v nich lze vysledovat určité trendy – zvlášť pokud vidíme, že najednou dochází k narušení dříve rytmického cyklu, nebo když masivně propagované téma ve vyhledávání upadá, namísto aby rostlo. Dnešní doba se v mnoha ohledech velmi liší od časů před rokem 2020 a nejpoužívanější vyhledávač na světě umožňuje podívat se na toto dění nezvyklým pohledem. Přijměme jej jako námět k zamyšlení.    

Strojírenská témata

Kolísající křivky grafů poměrně jasně odrážejí to, jaké praktické a marketingové pozornosti se v čase dostává různým tématům. Těžko říct, čemu přičíst to, že vyhledávanost slova „strojírenství“ v posledních deseti letech setrvale klesá – snad že by to byl projev provázející obecný úpadek zájmu o technické obory? 

Víc překvapí, že o moc odlišnější trend nevykazuje „automatizace“ nebo „robotika“, témata v posledních letech tolik akcentovaná… spolu s marketingově nadužívaným termínem „průmysl 4.0“, který svou největší slávu zažil zjevně v roce 2017 a od té doby zájem o něj rozhodně neroste, jak by bylo možné očekávat, když se jedná o problematiku tak masivně inzerovanou a propagovanou. 

Jestli v posledním desetiletí některé technické téma stabilně roste, je to „3D tisk“, který si meziročně soustavně polepšuje a zajímá čím dál více lidí. V jeho fialové křivce si můžete povšimnout pozitivní anomálie z loňského března, kdy se 3D tisku dostalo po delší době veliké mediální pozornosti v souvislosti s výrobou ochranných pomůcek pro zdravotníky.

AMPER

Zájem o vyhledávání informací k veletrhu AMPER byl v posledních letech docela stabilní, nicméně vloni došlo k propadu, který letos – zdá se – pokračuje. Jak je známo, v roce 2020 veletrh neproběhl a byť společnost Terinvest aktivně pracuje na přípravě ročníku letošního, jenž by se měl odehrát ve dnech 18. až 21. května, veletrhy dosud nejsou povoleny a uskutečnitelnost AMPERu 2021 je tedy stále ještě nejistá. Z pohledu vyhledávače je pak spíše zarážející, jak málo se tento veletrh ve vyhledávání letos objevuje, tím spíš, že jeho běžný březnový termín by byl již takříkajíc za dveřmi. 

MSV Brno

Obdobná situace panuje také v případě Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Vyhledávání pojmů „msv“ (žlutá), „msv brno“ (modrá) a „mezinárodní strojírenský veletrh“ (červená) ukazuje vyrovnaný takt, kdy na jaře (v období uzávěrek pro vystavovatele) vyhledávání začne růst, aby pak vyskočilo na několikanásobek v měsíci, kdy zrovna MSV v Brně probíhá. 

Zatímco jaro loňského roku bylo v tomto ohledu ještě v normálu, podzimní tvar grafu vyvolává dojem, jako by veletrh zmizel z povrchu zemského – což se dočasně také stalo, neboť MSV 2020 v Brně nemohl být kvůli vládnímu nařízení zrealizován. Meziroční porovnání lednových údajů (což ale není zrovna reprezentativní měsíc) zatím ukazuje na další pokles zájmu o vyhledávání témat spojených s MSV v Brně, jako by se projevovalo přísloví „sejde z očí, sejde z mysli“. Doufejme proto spolu s pořadateli všech událostí, kteří už skoro rok nemůžou normálně fungovat, aby se situace co nejdříve vyjasnila a dala do pořádku.

 

Technická poznámka

Trendy ve vyhledávání různých pojmů v Google můžete otestovat sami na webu trends.google.com. Přitom mějte na paměti vysvětlivku od Googlu: „Čísla představují relativní zájem ve vyhledávání vzhledem k nejvyššímu bodu grafu pro danou oblast a dobu. Hodnota 100 představuje nejvyšší popularitu výrazu. Hodnota 50 znamená, že měl výraz poloviční popularitu. Skóre 0 znamená, že pro výraz nebyl shromážděn dostatek dat.“

Další článek: Prosperující CAD Studio ve víru akvizic