Jak uspět s digitální transformací ve výrobním podniku, rozhovor s Tomášem Hanáčkem

Jak uspět s digitální transformací ve výrobním podniku, rozhovor s Tomášem Hanáčkem Solitea, a.s. vydáno dne 11. ledna 2022

Pro Tomáše Hanáčka má digitalizace naprosto jasný a konkrétní obsah. Ve společnosti Solitea nabízí firmám ověřená řešení pro zvýšení efektivity a bezpečnosti výroby.

O digitální transformaci se dnes mluví úplně všude. Co si pod tím může představit management typické strojírenské firmy?

Digitální transformace je v dnešní době tak často opakovaný pojem, že se z něj postupem času začal vytrácet konkrétní obsah a zůstala poněkud abstraktní představa firmy, ve které o všem rozhoduje počítač. Ale digitální transformace není stav, je to proces, cesta, po které kráčíme všichni, ať chceme nebo nechceme.

Každý podnik, nejen strojírenský, touto cestou jde, ale každý jinou rychlostí. Někdo je spíš na začátku, někdo už velký kus urazil. Proto bude mít digitální transformace jiný obsah pro moderní továrnu a jiný pro tradiční dílnu či výrobní podnik.

Pokud si představíme digitální transformaci jako cestu, kam tedy míří? Jaký je cíl?

Cíl digitální transformace je v obecné rovině pro všechny stejný. Zlepšit prosperitu firmy cestou vyšší automatizace zpracování dat a řízení na základě pokročilých informačních technologií. Proto není jedno, kde se na cestě digitální transformace podnik nachází. Rychlejší firmy získávají nemalou konkurenční výhodu před pomalejšími.

Můžeme být trošku konkrétnější? Na co by se měly výrobní firmy zaměřit?

Ve výrobních podnicích se dnes potkáváme s nejrůznějšími softwarovými aplikacemi, které řeší velmi složité úlohy od konstrukce přes obchod, plánování až po řízení výroby, a ještě mnoho dalšího. Co obvykle funguje hůře, je vzájemná spolupráce všech těchto systémů a automatizace transformace dat na informace důležité pro řízení a rozhodování. Skoro všude stále narážíme na množství excelových tabulek, které ad-hoc řeší potřeby uživatelů.

Proto považuji za nejdůležitější tři základní principy. Princip spolupráce, jak mezi uživateli, tak mezi různými aplikacemi tvořícími informační systém. Princip automatizace, který umožňuje zrychlení informačního toku. A princip bezpečnosti, který je důležitý, abychom ochránili systém a v něm sdílená data.

To by asi chtělo podrobnější vysvětlení…

Zkusme to alespoň stručně. Žijeme v informační společnosti a každý z nás používá pro komunikaci různá digitální zařízení. Dává tedy smysl, aby i uvnitř firmy mohli lidé vzájemně co nejsnáze komunikovat a sdílet informace bez ohledu na to, zda jsou v kanceláři, ve výrobě nebo úplně mimo firmu. Ideální je vytvořit takové prostředí, které nemá žádné speciální požadavky. Stačí přístup pomocí webového prohlížeče s podporou HTML 5. Spolupráce na úrovni aplikací vyžaduje jednotnou integrační platformu pro snadné a bezpečné sdílení dat.

A co víc, díky technologiím může podnik snadno komunikovat i se svými zákazníky. Nechat na nich volbu konfigurace výsledného produktu, zapojit je aktivně do obchodního procesu. Tady jsou ohromné potenciální benefity.

A co další principy, automatizace a bezpečnost?

Pokud chceme dosáhnout vyšší rychlosti, je automatizace nezbytná. Například s využitím workflow se rychlost přenosu informací v systému zvýší násobně. Systém si sám řídí a vynucuje potřebné zásahy uživatelů. Podobně lze workflow využít při integraci aplikací. Jakmile se objeví data ke zpracování, jsou automaticky odeslána tam, kam je potřeba. S tím souvisí i automatizace vstupu dat do systému ihned na místě jejich vzniku. Žádné přenášení papírů a ťukání dat až na konci směny. Díky tomu je obraz skutečnosti v systému opravdu reálný a není zkreslený neaktuálními údaji.

A bezpečnost je samozřejmě nesmírně důležitá. S rostoucím počtem zapojených uživatelů a otevřeností systému pochopitelně roste riziko napadení ze strany hackerů, ať už se jedná o zničení systému nebo krádež dat. Proto je potřeba volit takové technologie a opatření, aby se tato rizika co nejvíce omezila.

To vypadá poměrně složitě. Takový podnikový systém asi zahrnuje celou řadu softwarových aplikací, množství hardware a kdo ví co dalšího. Jak se s tím výrobní firmy vyrovnávají?

To máte pravdu, není to jednoduché. Zejména pro menší a střední firmy není ekonomicky únosné zaměstnávat řadu specialistů na různé oblasti IT. Je naivní se domnívat, že jeden nebo dva zaměstnanci IT oddělení zvládnou všechno. Proto je důležité najít správné partnery, kteří dokážou podnikový systém nejen spravovat, ale i rozvíjet.

Stále častěji i výrobní firmy využívají nasazení informačního systému v cloudu. Tato služba pak zahrnuje prakticky veškerou správu IT infrastruktury i vlastní provoz podnikového systému. Ušetří tak výrobní firmě starosti nejen s pořízením hardwaru a softwaru, ale i se zajištěním vhodných bezpečných prostor pro provoz, zálohování zdrojů energie, zajištění požární bezpečnosti atd.

Jaká řešení poskytuje v oblasti podnikových informačních systémů pro výrobní firmy společnost Solitea?

Solitea patří k největším IT společnostem v našem regionu a její zaměření je podstatně širší. Pokud však zůstaneme u výrobních podniků, tak nabízíme jak lokální řešení pro menší a střední firmy, tak ověřené robustní mezinárodní systémy pro střední a velké podniky od společností Infor a Microsoft.

Ve strojírenských firmách se osvědčuje nasazení uceleného podnikového systému od společnosti Infor. Jádro tvoří robustní ERP systém Infor LN používaný v řadě významných českých podniků, mimo jiné ve společnostech TATRA TRUCKS, ŠKODA TRANSPORTATION, Aircraft Industries a Keestrack. Integrační platforma Infor OS zahrnuje řadu společných nástrojů, jako jsou Workflow, Document Management System, komponenty podnikového portálu a podnikové komunikační sítě. Pokud je potřeba, mohou být pomocí Infor OS integrovány takové nástroje jako jsou Infor CPQ (grafický konfigurátor výrobků a nástroj pro přípravu obchodních nabídek), Infor Factory Track (nástroj pro automatizaci práce ve skladech a sledování výroby) a řada dalších specializovaných aplikací.

Strojírenská výroba je stále ještě dost obecný pojem, pro jaké typy výrob je vaše řešení vhodné?

Funkčnost řešení Infor je skutečně široká. Pokud se zaměříme především na oblast výroby, tak jsou pokryty všechny způsoby diskrétní výroby od hromadné, přes zakázkovou, výrobu na montážních linkách až po projektově orientovanou výrobu investičních celků. Infor LN dokáže plánovat výrobu a logistiku v rámci multipodnikové sítě s více výrobními závody a distribučními či servisními sklady. Součástí jsou i nástroje pokročilého rozvrhování výroby APS.

Pod názvem Infor CloudSuite Industrial Enterprise se skrývá prakticky shodné řešení nabízené formou cloudové služby. Obdobně jsou pokryty i vertikály Automotive, Aerospace & Defense a High-Tech & Electronics. Vertikální řešení se od sebe liší jednak předvýběrem softwarových komponent, ale především přednastaveným implementačním modelem typických podnikových procesů.

Je ještě něco, co je důležité pro dosažení úspěchu na cestě digitální transformace výrobního podniku?

Ano, ještě jedna věc je pro úspěch digitální transformace klíčová. A tou je kvalitní partner, který vaši firmu bude na cestě digitální transformace vést a podporovat. Který se stane vaším spolehlivým průvodcem na „záludné“ cestě digitální transformace. Výhodou společnosti Solitea je široká základna odborníků prakticky ze všech oblastí IT. Kromě zkušených konzultantů podnikových systémů disponujeme specialisty na datovou analytiku, odborníky na hardware a infrastrukturu, certifikovanými Infor a Microsoft specialisty a řadou dalších odborných pracovníků. Ti všichni vám rádi budou na cestě digitální transformace ochotně nápomocní.

Ing. Tomáš Hanáček, Sales Manager, Infor Sales Team Leader

Tomáš Hanáček se řadu let zabývá problematikou informačních systémů ve výrobní praxi. V současné době působí na pozici obchodního manažera obchodní jednotky Infor ve společnosti Solitea, kde vede obchodní tým zaměřený především na dodávky komplexních řešení podnikových systémů. Předtím působil na pozici odborného konzultanta v oblasti výroby a plánování se zaměřením na APS (Advanced Planning and Scheduling) a využití Teorie omezení pro plánování a řízení výroby.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.