Komentář Jana Bezdíčka k decentralizaci nejen v době pandemie

Rockwell Automation s.r.o.
— vydáno 12. října 2020

Uplynulé měsíce nám jasně ukázaly nevýhody centralizace výroby a slabiny v soběstačnosti celých regionů, jako je třeba Evropská unie.

Inzerce

Jakkoli má globalizace jasné výhody, pokud jde o snižování nákladů a zvyšování efektivity výroby, stále intenzivněji se ukazuje, že centralizace výroby klíčových produktů do několika málo míst na zemi nemusí být v současném světě ideálním řešením. Zatímco jsme se ještě před několika měsíci zabývali hlavně klimatickými změnami způsobenými přepravou surovin a hotových produktů z jednoho konce světa na druhý, dnes vidíme, že globalizace naráží na své limity také z jiných důvodů. Nejde přitom jen o pandemii koronaviru, která odkryla nesoběstačnost většiny států světa při zajištění výroby základních zdravotnických pomůcek. Déle než pandemie mohou přetrvávat politické spory mezi zeměmi (jako například ten aktuální mezi Spojenými státy a Čínou), jejichž následkem jsou sankce, embarga nebo blokování přístupu k technologiím.

Distribuovaná výroba v době rozvinuté automatizace

Kromě již zmíněných výhod centralizované výroby jsou zde ještě další aspekty, které mohou hovořit ve prospěch centralizace a neprospěch decentralizace, jakými jsou například centralizované řízení výrobního procesu, jednotná správa lidských zdrojů či centralizované řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů. Pokud ale vezmeme v úvahu dnes již vysoký stupeň automatizace v mnoha oborech a současné možnosti internetového propojení, zjistíme, že z technologického hlediska není velký rozdíl mezi možnostmi řízením například jedné továrny s desítkou výrobních linek, nebo deseti továren s jednou linkou. 

Abychom mohli výrobu takto decentralizovat, přesunout ji blíže ke spotřebitelům a díky geografické distribuci ochránit produkci před lokálními vlivy, musí být splněny určité předpoklady.  Především jde o vysoký stupeň automatizace na úrovni jednotlivých provozů – aby bylo vůbec možné výrobu na dálku řídit. Dále je nezbytné zajistit spolehlivé a ideálně redundantní připojení, se kterým bude řízení provozu na dálku realizovatelné v podstatě odkudkoliv na světě. Využití dnes již běžně dostupných cloudových technologií nám navíc umožní distribuci a replikaci dat do geograficky vzdálenějších datových center, a tím pomůže zvýšit robustnost celého systému vzdáleného řízení.

Továrna řízená na dálku

Moderní řízení provozu na dálku nemusí však znamenat jen prostou virtualizaci řídicího panelu provozu či celého velínu závodu a jejich dostupnost odkudkoliv. Moderní technologie umožňují posunout se mnohem dále a reprezentovat zařízení a jejich provoz například ve virtuální realitě. Technologie umělé inteligence a strojového učení pak posouvají automatizaci řízení a rozhodování na vyšší úroveň, se stále menší nutností zásahů lidského operátora. Místní obsluha provozu může být navíc vybavena zařízeními pro aplikace rozšířené reality, které mohou výrazně usnadnit servisní úkony i údržbu na dálku.

Nakonec i pokud jde o lidské zdroje, přináší decentralizace výroby jistou výhodu. Mnoho výrobců se potýká s kritickým nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců a distribuce výroby do více míst může tento problém pomoci vyřešit. Ostatně, řízení a spolupráci v distribuovaných týmech jsme si již během koronavirové pandemie důkladně vyzkoušeli.

Za hranicemi továrny

Větší decentralizace výroby by nepřinesla výhody jen v krizových situacích, jako je aktuální pandemie. Rozmístění výroby do různých regionů by pomohla zajistit produkci klíčových výrobků i v případě lokálních živelných pohrom, dopravních omezeních nebo geopolitických konfliktů.

Je třeba si ale uvědomit, že pouhou vyšší automatizací a decentralizací vlastní výroby nezajistíme plnou soběstačnost a nezávislost daného území. Typicky v případě globálních pandemií je problematické zajistit výrobě dodávky surovin, materiálu a dalších nezbytných zdrojů, stejně jako logistiku hotových výrobků včetně jejich dopravy do kriticky ohrožených míst. Zde již ale také svítá naděje na řešení, která se skrývá v autonomně řízených vozidlech a jejich nasazení v reálném provozu.

Jak je tedy možné vidět, mnoho technologií pro větší decentralizaci výroby je již dostupných a na mnoha se intenzivně pracuje. Probíhající pandemie a obří investice jednotlivých zemí do oživení ekonomiky by se daly využít i pro urychlení procesu decentralizace tak, abychom byli lépe připraveni na další podobnu krizi v budoucnu.

Autor: Jan Bezdíček, ředitel R&D v Rockwell Automation 

Další článek: V MCAE Systems zhmotnili 3D tiskem podobu obyvatel pralesů v životní velkosti