Konference IT meets OT: Bez digitalizace se jen těžko pohnete z místa

i1676421813 Ing. Tomáš Trojan
— vydáno 1. března 2021

V úterý 2. 3. začíná virtuální konference o digitalizaci IT meets OT. Kam směřuje průmysl a jak bude vypadat výroba v příštím desetiletí? Můžeme se dohadovat a pozorovat, jakými cestami kráčí ti nejlepší. Mezi kroky, které podnikají, vždy figuruje důsledná digitalizace.

Třídenní virtuální veletrh IT meets OT, který se bude konat od 2. do 4. března 2021, má jasné poslání: ukázat co nejpestřejší nabídku nástrojů a řešení pro integraci informačních a provozních technologií vhodných pro menší a střední výrobní podniky.

Registrace na veletrh i na jeho odborný doprovodný přednáškový program jsou ZDARMA. Neváhejte a přijďte se podívat! Zaregistrujte se ZDE.

Koncept Průmyslu 4.0, který si klade za cíl postihnout nevyhnutelný budoucí vývoj nejen průmyslu v důsledku turbulentních změn, označovaných jako čtvrtá průmyslová revoluce, stojí na dvou hlavních pilířích: technologiích a designu. Co jsou to technologie, tomu všichni rozumíme. Co se ale míní tím „designem“? Konstrukce. A to jak ve smyslu vytváření, sestavování a propojování různých (nejen technologických) řešení, tak i ve smyslu změny myšlení. Ta je totiž pro úspěšnost digitální transformace úplně nejdůležitější.

Výroba, která obstojí

Jaká by tedy měla být výroba budoucnosti, aby byla konkurenceschopná a trvale udržitelná?

Efektivní. Výrobci se bez ohledu na to, v jakém oboru podnikají, dostávají pod stále vyšší tlak, aby vyráběli rychleji, levněji a s ohledem na ochranu zdraví lidí i životního prostředí.

Transparentní. Stále více zákazníků chce mít možnost nahlížet do pracovních postupů a přirozeně očekává vysokou míru standardizace a vysokou opakovatelnost.

Flexibilní. Neočekávané změny na trhu i v chování zákazníků se již staly běžnou praxí a do budoucna tomu nebude jinak. Dokázat rychle a pružně reagovat na všechny nové situace, je už teď naprostou nutností.

Odolná.  Pandemie covidu-19 ukázala, jak zranitelné lidstvo je a jak vratké jsou všechny tzv. jistoty. Spousta firem v posledních měsících přišla o zákazníky, o dodavatele, nebo dokonce i o zaměstnance. Na vše se připravit nedá, ale čím lepší ta příprava bude, tím lépe se bude všem spát.

Digitální. Digitalizace umožňuje okamžitý přístup ke všem důležitým informacím odkudkoliv a pro kohokoliv. Na úrovni vrcholného managementu to znamená, že je schopen se rychle a vzhledem k aktuálním okolnostem správně rozhodovat.

Zavádění prvků IT do výrobního provozu

Informační technologie byly tradičně doménou IT oddělení po vedením CIO. I když se v posledních letech formy IT výrazně mění a spolu s nimi také role CIO, kteří se čím dál tím více angažují při vytváření obchodních strategií, v rámci podnikové struktury tato oddělení fungovala ve víceméně autonomním režimu. A v mnoha firmách tak dosud fungují. Na provozních technologiích (OT, z angl. operational technology), které zahrnují také samotné výrobní technologie, se dříve informační technologie podílely jen velmi nepatrně.

To už dnes ale zdaleka neplatí. Dnešní moderní výrobní podniky jsou vybaveny hi-tech výrobními stroji, roboty, automatizačními linkami apod., které jsou všechny připojeny k nějaké komunikační síti, jsou řízeny a programovány prostřednictvím softwarů a jsou nedílnou součástí podnikových informačních systémů. Určit v této situaci ostrou hranici mezi IT a OT je velmi obtížné, spíš již úplně nemožné. A také to již přestává dávat smysl.

V současné době je většina firem někde v půli cesty. Vynecháme-li na jedné straně čistě manuální provozy založené na lidské práci s minimální podporou moderní techniky a na straně druhé nejmodernější hi-tech firmy, zjistíme, že většina firem v současnosti již nějaká softwarová řešení implementována má, nicméně do cílového stavu, kterým by mělo být jedno ucelené řešení, které v sobě integruje veškeré procesy a informační toky, má ještě hodně daleko.

Jaké šance mají menší a střední podniky?

Zatímco ještě před pár lety se někomu mohlo zdát, že se digitální transformace týká jen velkých podniků se silnými zahraničními matkami, dnes už si to snad nemyslí nikdo. Řešení, která jsou pro tento typ výrobních podniků vhodná a cenově dostupná, je již na trhu mnoho. Problémem ale může být je objevit. Řada dodavatelů se totiž pořád převážně soustředí na velké zákazníky, kteří pochopitelně představují větší byznys. To je ale velká chyba. Spoustu těch menších tím totiž mohou snadno odradit.

Další článek: Modulární systém lineárního vedení pro náročné podmínky