Kontakty

E-mail: vydavatelstvi@novamedia.cz

Přímé kontakty

Ing. Jan Homola, vydavatel:
+420 724 659 048, jan.homola@novamedia.cz

Ing. Tomáš Trojan, šéfredaktor webu:
+420 776 840 373, tomas.trojan@novamedia.cz

Iva Minaříková, šéfredaktorka časopisu:
+420 776 581 400, iva.minarikova@novamedia.cz

Josef Pávek, obchodní manažer
+420 723 567 700, josef.pavek@novamedia.cz

Poštovní a fakturační adresa

Vydavatelství Nová média, s. r. o.
Výstaviště 405/1 – Bauerův zámeček
603 00 Brno

www.novamedia.cz

Mediální plán a ceník inzerce najdete zde.

Portál profesionálů STROJIRENSTVI.CZ® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Vydavatelství Nová média, s. r. o.

STROJIRENSTVI.CZ je současně názvem tištěného magazínu vydávaného 4× ročně, evidovaného Ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E 23013, ISSN 2570-7205.