Kouzlo obráběcích věží a pyramid

SCHUNK Intec s.r.o.
— vydáno 11. ledna 2021

Na první pohled nenápadné – upínací věže a pyramidy efektivním použitím zmnohonásobí počet obrobků v prostoru stroje a nabízejí tak ideální podmínky k redukci prostojů s vysokou flexibilitou katapultování doby chodu bezobslužných strojů. Tedy za předpokladu, že jsou vhodně zvolena upínací zařízení.

Inzerce

Čtyřosá horizontální obráběcí centra s integrovanou výměnou palet jsou již roky doménou upínacích věží. Základní myšlenka zůstává přitom stále stejná: Upínací věž znásobuje upínací plochy stroje, tudíž je dosaženo vysokého využití stroje a jsou minimalizovány prostoje. Chytře naplánovaný systém uložení obrobků s upínací věží lze použít k výrobě plně automatizovaných dílů po dobu několika dnů, například během víkendových směn. 

Myšlenku založenou na stejných základech následují upínací pyramidy, které v poslední době slaví úspěch především na pětiosých strojích. Bez ústupků v přístupnosti s nimi lze navýšit bezobslužný chod strojů – zejména pokud se zakládání provádí z vlastních nebo externích skladů palet. Schunk má dobrý důvod dlouhodobě rozšiřovat své portfolio upínacích věží a upínacích pyramid. Výchozím bodem je komplexní modulární systém sestávající ze základních palet, základních profilů a upínacích ploch, které jsou kombinovány s řadou upínacích zařízení a lze je efektivně využívat se širokou nabídkou standardních upínacích čelistí. 

S třístrannou upínací věží lze postupně obrobit až dvanáct obrobků. Základní upínače Schunk Kontec KSC zajišťují bezpečné držení

 

Eliminace prostojů 

Základní princip je snadný. Na každou stranu upínací věže se upne jeden, v ideálním případě více obrobků, které jsou bezprostředně jeden po druhém obrobeny. Pomocí moderních CAD/ CAM systémů je tímto způsobem možné vyrábět od nejmenších sérií až po jednotlivé díly vysoce efektivním automatizovaným způsobem. Nastavení se provádí na základě obráběcích plánů specifických pro daný obrobek, ideálně mimo strojovnu na vlastních nebo externích přípravných stanicích stroje. Umístění upínací věže nebo pyramidy do stroje se provádí vhodným manipulačním systémem, případně jeřábem nebo robotem. 

Neproduktivní prostoje, jako je opětovné upínání obrobků, vyrovnání nebo nastavování nulového bodu, jsou díky obráběcím věžím a pyramidám jednoznačně vyloučené. Kde je potřebná zvláštní efektivita nebo nedostačuje počet věží nebo pyramid, tam zkracuje upínací systém nulového bodu Schunk VERO-S čas pro výměnu obrobků, upínacích zařízení nebo palet. 

Nezávisle na konstrukci mohou být individuálně konfigurovány i upínací plochy

 

Duté těleso tlumící vibrace 

Upínací věže Schunk Kontec jsou obvykle konstruovány z jednoho kusu: základní deska a upínací sloup jsou zhotoveny z monobloku ze slitiny EN-GJL-250, díky stabilní konstrukci dutého těla zaručují vysokou tuhost, dobré tlumení vibrací a vysokou základní přesnost, tudíž již nemusí být před použitím přefrézovány. Ve standardu jsou k dispozici dvě velikosti základních desek (400 × 400 mm, 500 × 500 mm) pro všechny běžné standardní palety strojů typu DIN 55 201 a JIS 6337-1980. Vedle toho jsou možná i individuální rozhraní. Kolmost k základní desce dosahuje 0,01 mm na 200 mm, povrchy jsou jemně frézovány a mají drsnost Ra 1,6. Tím je zajištěno přesné umístění upínacích zařízení a obrobků. Díky centrování Ø 50 H6 je možné upínací věže namontovat na stávající stoly strojů rychle a přesně. U základních palet JIS 6337-1980 (500 × 500 m) lze použít také distanční desky a dorazy lokátoru hran.

Mnohé varianty 

Upínací věže a pyramidy jsou k dispozici v mnohých variantách a provedeních. Samotná řada upínacích věží Schunk obsahuje pět základních profilů: dvoustranná se dvěmi upínacími plochami, trojúhelník se třemi upínacími plochami, kostka, potažmo čtverec se čtyřmi upínacími plochami, stejně jako osmiúhelník s osmi upínacími plochami. Zvláštní tvar je upínací pyramida, která umožňuje na 5osých strojích vícenásobné upínání s vynikajícím přístupem a v neposlední řadě kvůli rostoucímu počtu strojů s ukládáním obrobků, které získávají stále větší význam. Výběrem tvaru, který je vhodný pro obrobek a obrábění, lze optimalizovat rušivé kontury a tím i přístup pro vřeteno a nástroje. Výška standardní upínací věže je v závislosti na variantě 710 mm nebo 1000 mm. 

Obráběcí věže Schunk vyrobené z minerálního odlitku jsou lehké a absorbují vibrace během obrábění

 

Flexibilita u upínacích ploch a upínacích zařízení 

U upínacích ploch je na výběr ze čtyř variant. Mřížka otvorů 50 mm vytváří vysoký stupeň flexibility. To je vhodné k držení nejrůznějších upínacích zařízení, ale i k běžnému upínání pomocí upínacích čelistí. Zmenšená mřížka je zase navržená speciálně pro upínací zařízení Schunk Kontec. V obou případech jsou mřížkové otvory vybaveny kalenými pouzdry a pozinkovanými závitovými vložkami. Pomocí upevňovacích šroubů Ø12/M12 mohou být upínací zařízení umístěna a upevněna přímo na věž. Třetí varianta, surová upínací plocha, může být individuálně přizpůsobena konkrétním požadavkům uživatele. Flexibilitu nabízí čtvrtá varianta, a to zařízení s upínacími moduly nulového bodu. Ty fungují jako rychlovýměnný systém a umožňují rychlou, vysoce přesnou výměnu upínacích zařízení bez náročných šroubů. 

Pomocí jednotných upínacích čepů Schunk VERO-S lze moduly nulového upínacího systému kombinovat s různými upínacími přípravky ze standardního programu Schunk. Tím uživatelé profitují z jedinečné řady různých upínacích modulů od silových sklíčidel přes manuální jedno-, více- a několikanásobné upnutí až po vícečelisťová sklíčidla. U programu upínacích čelistí Schunk a systému rychlovýměnných čelistí mohou být upínací zařízení rychle a flexibilně přizpůsobena různým „rodinným“ dílům, čímž je zaručena vysoká míra individuality s nejvyšší možnou mírou přesnosti a hospodárnosti. 

Systémy upínacích věží s upínacími zařízeními 

Vedle tohoto volně konfigurovatelného modulového programu má Schunk v programu také spoustu předem konfigurovaných upínacích věží, které nabízí jako kompletní systém včetně upínacích zařízení. Tyto systémy upínacích věží obsahují obvykle dva nebo čtyři stacionární upínače z programu Schunk Kontec, které jsou konfigurovatelné k upínacím věžím jako monoblok nebo v kombinaci s litým jádrem EN-GJL-250. Na výběr jsou systémy upínacích věží z jednoduchých upínačů Kontec KSO v monoblokové konstrukci, z dvojitých upínačů Kontec KSC-D, z vícenásobných upínacích systémů Kontec KSM nebo Kontec KSM2, z modulových strojních svěráků Kontec KSG, stejně jako z pružinových silových svěráků TANDEM KSF plus. Ty poslední umožňují bezpečné upnutí bez potřeby dodávky médií a vítězí také na základě svých kompaktních rozměrů a získávají na důležitosti zejména v úložných řešeních. 

V případě potřeby vyvíjí Schunk také speciální řešení jako je upínací věž TANDEM plus

 

Speciální řešení pro konkrétní aplikaci 

Pokud široký standardní program nestačí, realizuje Schunk také speciální řešení pro specifické aplikace, například vibrace tlumicí upínací věže z šedé litiny GG40 nebo upínací věže s optimální vnitřní geometrií, pomocí které lze snížit její hmotnost. Možné jsou i vysoce tuhé upínací věže pro náročné frézovací operace. Speciální výklopné stoly, na kterých se upínací věže naklápějí, rotují a lze do nich zakládat buď ze svislé nebo vodorovné polohy, také umožňují zvláště ergonomické nakládání. 

Upínací věže z minerálních odlitků 

Upínací věže Schunk kombinují v hybridní technologii jádro z minerálních odlitků s ocelovým, případně hliníkovým pláštěm. Bodují nízkou vlastní vahou a otevírají další prostor pro hmotnost upínacích zařízení a obrobků. K tomu je tlumicí kapacita šestkrát až desetkrát vyšší než u běžné šedé litiny, což má dlouhodobý vliv na hospodárnost. To umožňuje vyšší parametry obrábění s menším opotřebením nástroje a lepší kvalitou povrchů. Dalšími přednostmi jsou nízká tepelná vodivost a s ní související pomalá reakce na změny teploty, stejně jako chemická a mechanická odolnost proti agresivním a abrazivním médiím.

Další článek: Osobní kontakt je stále nejvyhledávanější formou komunikace