Laser micromachining nabízí uživatelům řadu zajímavých a efektivních aplikací

Lintech, spol. s r.o.
— vydáno 23. července 2019

Nároky na kvalitu procesu v dnešní době rostou rychlým tempem. Ruku v ruce jdou s požadavky na kvalitu i nároky na efektivitu procesu. Přímým vývojem a testováním nových aplikací se domažlická společnost Lintech, jež se specializuje na laserové technologie, posouvá neustále kupředu.

Právě laserové technologie splňují mnoho požadavků na současnou výrobu a v řadě aplikací se stávají náhradou starších metod opracování materiálů a střídají tak mnohdy neefektivní konvenční postupy. Nejinak je tomu i u mikroobrábění, jemuž se budeme věnovat na následujících řádcích.

Co je Laser micromachining?

Jedná se o povrchovou úpravu materiálů (aktivaci), vrtání nebo gravírování. Povrchová úprava materiálu je vlastní kapitolou, zde se jedná především o zdrsnění či čištění povrchu laserovým paprskem, zpravidla za účelem použití plochy pro speciální účely, jakými jsou absorpce, nebo odpuzování tekutin, použití ploch před lepením jako protiskluzový povrch atd. Tato metoda je efektivní i díky své rychlosti, absenci spotřebních materiálů a navíc při ní nedochází k opotřebení žádných součástí.

Přesnost na mikrometry ve skvělém čase

Při laserovém vrtání dochází za použití silné špičkové energie laserového paprsku k přímému převedení pevného skupenství materiálu na plynné (k sublimaci), čímž se materiál odpaří. Touto metodou vznikají minimální otřepy, odpadový materiál je v řádech desítek mikrometrů a samotný profil vrtu je velmi čistý. Nespornou výhodou této technologie je hlavně její přesnost. Paprsek o velikosti spotu až 30µm lze zaměřit s velkou precizností a při samotném vrtání se nikdy nevychýlí ze své osy. Dokáže tak vrtat dokonale kruhovité díry s přesností na mikrometry. Byť se jedná o silnou energii, laser materiálem nepohne díky bezkontaktnímu odběru materiálu. Laser je tedy nástrojem, který se nikdy neotupí. To znamená, že odpadá nutnost vyměňovat mechanické členy stroje a starat se o jejich údržbu. Fascinující je také rychlost vrtání, která např. při tloušťce materiálu 1 mm dokáže vyvrtat otvor o průměru 600 µm laserem o výkonu 70 W za 1,2 s a 100 W laserem za 0,7 s. Výsledkem je tak dobrá kvalita za krátký čas.

Odběr materiálu i na nepřístupných místech

Další zajímavou aplikací micromachiningu je srážení hrany, nebo bráno z jiného pohledu, laserové gravírování.  Tato aplikace je na rozdíl od mechanické metody opracování materiálu velmi efektivní, přesná a díky variabilnímu nastavení laserového paprsku se špičkovou přesností je možno odebírat materiál na velmi špatně přístupných místech. Především i tam, kam by běžný nástroj nemohl dosáhnout. Výsledek přesného opracování lze pak měřit speciálním mikroskopem, který rozezná profil gravírování s přesností na mikrometry. Ve zvětšení pak můžeme pozorovat přesný sklon sražené hrany, hloubku gravírování čistotu povrchu.

Lasery vhodné pro micromachining

Všechny tyto aplikace je možné vykonávat jak 20 W laserem, tak    50 W nebo 70 W laserem. Nejvyšší efektivity ovšem dosahujeme při použití nového 100 W laseru s frekvenční modulací až do 4.16 MHz a dosahujeme tak rychlosti, splňující nejpřísnější požadavky na takt linky i ve velkých automotive firmách.

Skutečnost, že je Lintech přímým výrobcem, přináší zákazníkům mnohé výhody, které od překupníků zpravidla nezískáte. Hovoříme především o možnosti bezplatného vyhotovení vzorků dané aplikace, až po uzpůsobení stroje vlastním přáním a nárokům. Tímto se Lintech stává nejen prodejcem technologie, ale i partnerem, který chce být zákazníkům vždy na blízku. 

Více na: https://www.lintech.cz

Další článek: NSK představí na veletrhu EMO špičkové produkty pro CNC stroje