LINTECH je spolehlivý specialista na svařování plastů

Redakce STROJIRENSTVI.CZ vydáno dne 23. září 2019

Svařování plastů jakožto metoda trvalého spojení plastových dílů je často užívanou průmyslovou technologií. S pomocí laserového systému od společnosti LINTECH je možné vytvořit velmi flexibilní, rychlý a spolehlivý proces, jehož omezení jsou daleko převyšována poskytnutými výhodami.

Ačkoli se svařování plastových komponent provádí za použití vícero typů metod, stále častěji se uplatňuje pro svařování laser. Používány jsou pevnolátkové lasery s vlnovou délkou blízké infračervenému spektru, například diodové lasery a velice často i lasery vláknové. Protože mají plasty nízkou teplotu tavení a špatnou tepelnou vodivost, pro aplikaci dostačují lasery o výkonech do 300 W, v některých případech je možné dokonce s úspěchem využít laser s výkonem pouze několik desítek wattů.

Transmisivní metoda

Nejčastěji je při svařování využívána tzv. transmisivní metoda, kdy je jeden plast druhým „přeplátován“ (plasty leží na sobě, vrchní kus překrývá spodní). Vrchní plast propouští laserové záření až ke spodní vrstvě a tam, na přechodu obou materiálů, je paprsek absorbován. Vložené teplo taví spodní vrstvu, následně po kondukci i vrstvu horní a pod tlakem probíhá promísení tavenin vedoucí ke svaření dílů. 

Kromě základních podmínek pro svařitelnost materiálů (např. obdobná teplota tavení), jsou zde nejdůležitějším faktorem optické vlastnosti materiálů jako základ pro patřičnou interakci s laserovým paprskem. Z těchto důvodů je zapotřebí ověřit, že materiály jsou pro proces vhodné a následně upravit jejich složení, pokud tomu tak není. Na trhu existuje řada firem zabývající se patřičnými aditivy, jež mají za cíl správně upravit plastové materiály pro laserové aplikace, přičemž tato aditiva jsou navržena tak, aby zásadním způsobem neměnila jiné vlastnosti materiálu (např. pevnost). Nejen samotné složení plastu však ovlivňuje výsledek procesu – rovněž tloušťka provařovaného materiálu a vůbec celá geometrická kompozice svarových částí musí být správně navržena tak, aby nedocházelo k možným nežádoucím chybám. 

Variabilita a robustnost svařovacích zařízení LINTECH

V závislosti na tvarech dílů a jiných požadavcích na aplikaci může mít svařovací zařízení od společnosti LINTECH mnoho podob. Při svařování menších dílů se využívá prostorově úspornější řešení využívající laserovou vychylovací hlavu, která vysokou rychlostí a často opakovaně rozmítá laserový paprsek po ploše materiálu v místech svarové kontury (tzv. metoda kvazi-simultánní). Jsou-li svařované díly větší či složitější a optika vychylovací hlavy je již nedokáže pojmout, využívá se pro proces robotické rameno s technologickou laserovou hlavou. 

Vzhledem k širokým možnostem měření výsledné kvality svaření je laserové svařování procesem od firmy LINTECH dosti stabilním a robustním. Často se užívá kombinace měření hloubky průniku materiálů s technologií měření teploty svarové oblasti (termokamera či pyrometr). Dnešní laserové svařovací systémy od společnosti LINTECH mají již tak vysokou strojovou inteligenci, kdy dokáží nejen samy odhalit OK od NOK kusu, ale zároveň jsou schopny zobrazit výsledky měření a poukázat tak na možný problém v procesu.

Svary provedené laserovou technologií od společnosti LINTECH udržují velmi vysokou designovou úroveň a mnohdy je obtížné je na dílu vůbec zpozorovat. Protože je tepelné ovlivnění velmi lokálního charakteru, může být prováděno v blízkosti elektronických součástek bez jejich poškození.

Společnost LINTECH Vás zve k návštěvě expozice na MSV 2019. Pavilon E, stánek 002. 

Více na www.lintech.cz. V případě dotazů kontaktujte naše technicko-obchodní poradce.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.