MCAE Systems podporuje preventivní a osvětové publikace pro děti

Redakce STROJIRENSTVI.CZ vydáno dne 19. srpna 2017

Společnost MCAE Systems se již poněkolikáté zapojila do projektu Evropské policejní asociace (EPA), která se zaměřuje na různé aktivity v oblasti preventivní činnosti ochrany obyvatelstva. MCAE svou finanční podporou, umožňující vydávání zábavných omalovánek s tematikou prevence a bezpečnosti, pomáhá vychovávat ty nejzranitelnější z nás – děti.

Evropská policejní asociace vydává prostřednictvím svých partnerů – odborných nakladatelství pro policejní publikace – osvětové brožury pravidelně každý rok. Pomocí těchto preventivních publikací, které jsou určeny pro různé cílové skupiny obyvatel, upozorňuje na možná nebezpečí hrozící v současné společnosti, ať už se jedná o bezpečnost silničního provozu, práci s internetem nebo nejrůznější formy kriminality. V neposlední řadě se snaží seznámit širokou veřejnost se zásadami poskytování první pomoci. Publikace jsou zdarma k dispozici na veřejných místech. Jejich vydávání umožňuje podpora společností i jednotlivců, kteří v publikaci uveřejní prezentaci své firmy.

V dětském věku se toho člověk naučí nejvíc a učení také není tak těžké, jako později v dospělosti. Proto je mnoho publikací zaměřeno na děti a zejména omalovánky patří k těm nejoblíbenějším. Tak již vznikly Omalovánky první pomoci, Bezpečně na silnici, Péťa potřebuje pomoc nebo Školáci nejen na prázdninách. U každé kresby si děti mohou přečíst něco nového. Pomáhají jim jednoduše pochopit bezpečnostní zásady silničního provozu a správné chování na silnici, zjistí také, jaké nástrahy a problémy je mohou na komunikacích potkat. Naučí je dopravní značky i poskytování první pomoci.

Letošní novinkou, která se nyní připravuje, budou omalovánky s názvem „Na výletě v přírodě – podzim“. Při jejich vybarvování se děti nenásilnou formou naučí, s jakými situacemi se mohou při pobytu v přírodě setkat, co dělat v případě, že se jejich kamarádovi něco stane a jak se chovat, aby přírodě neškodily.

Společnost MCAE Systems touto podporou vyjadřuje svůj zájem o oblast sociální odpovědnosti a možnost propojení komerční a veřejně prospěšné sféry. „Jsme rádi, že můžeme tyto prospěšné preventivní akce pravidelně finančně podporovat a přispět tak k výchově a bezpečnosti našich dětí“.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.