Na CIIRC v Praze bylo založeno Národní centrum Průmyslu 4.0

Redakce Redakce
— vydáno 25. října 2017

Se začátkem školního roku odstartovaly na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze za účasti téměř dvou set hostů hned tři významné aktivity.

Inzerce

Ve spolupráci se zakládajícími partnery bylo slavnostním podpisem memoranda založeno Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0), které má za cíl šíření osvěty o Průmyslu 4.0 a rozvíjení úzké spolupráce akademické a průmyslové sféry. Dále byl na CIIRC ČVUT představen Testbed pro Průmysl 4.0 jakožto nové výzkumné a experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny.

V neposlední řadě zahájil CIIRC ČVUT ve spolupráci s VUT v Brně a předními německými výzkumnými organizacemi DFKI a ZeMA prestižní evropský projekt RICAIP rozvíjející zcela nový koncept pokročilé průmyslové výroby. Hlavními zakládajícími členy a iniciátory vzniku NCP 4.0 jsou kromě ČVUT také VUT v Brně, Siemens, Škoda Auto, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, Středočeské inovační centrum a Jihomoravské inovační centrum.

Cílem založení Centra, jehož rozšíření se plánuje i na brněnském VUT, je přispívat k zavádění principů Průmyslu 4.0 v České republice, obzvláště do malých a středních podniků. NCP 4.0 volně sdružuje akademické a výzkumné instituce s průmyslovými firmami a profesními organizacemi. Zaměří se na sdílení informací o technologických řešeních a dopadu technologického pokroku na společnost, bude organizovat semináře, konference a workshopy popularizačního i vědecky zaměřeného charakteru. NCP4.0 bude též poskytovat stanoviska k zásadním technologickým, výzkumným a organizačním záležitostem týkajícím se oblasti Průmyslu 4.0 v ČR.

Testbed pro Průmysl 4.0

Národní centrum Průmyslu 4.0 je přirozeně navázáno na projekty realizované v Testbedu pro Průmysl 4.0, který vzniká také na půdě CIIRC ČVUT. Testbed představuje naprosto unikátní koncept zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožní testovat postupy Průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby. Testbed bude postupně vybavován moderními technologiemi, které se blíží hranici současných technologických možností, a po plném dokončení se tak stane prvním svého druhu v Evropě.

CIIRC ČVUT se představil jako hlavní koordinátor spolu s partnerský mi organizacemi, českým CEITEC VUT v Brně a německými DFKI a ZeMA, projekt nového nadnárodního centra RICAIP, který má za cíl funkčně propojit testbedy v ČR a Německu a položit základy vůbec první evropské výzkumné infrastruktury v oblasti pokročilé distribuované výroby. „Slavnostní zahájení NCP 4.0, Testbedu pro Průmysl 4.0 i společných prací na RICAIP představují zásadní milník pro Průmysl 4.0 v ČR. Otevíráme zcela nové možnosti pro průmysl budoucnosti,“ shrnuje profesor Vladimír Mařík, ředitel CIIRC ČVUT. Díky této platformě podle něj získávají malé a středně velké české firmy otevřený přístup k technologiím a metodám, které budou moci využívat k budování „chytrých“ továren budoucnosti a snáze držet krok s rozvojem vyspělých výrobních společností.

Slavnostního otevření nové reprezentativní budovy CIIRC v pražských Dejvicích se zúčastnil také prezident Miloš Zeman a premiér Bohuslav Sobotka. Na fotografi i se seznamuje s tzv. kooperativním robotem, jehož mu představují Tanja Vainio, generální ředitelka společnosti ABB Česká republika a Vladimír Mařík, který Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze řídí.

Další článek: MSV 2017: Přehlídka strojírenských novinek i tradiční konference o 3D tisku