Nálepka ESG něco stojí, říká Peter Debnár

20220105_093843

i1676421813 Ing. Tomáš Trojan
— vydáno 23. února 2024

„Organizace je jako živý organismus plný talentovaných lidí, kteří mají chuť, energii a motivaci být její hybnou silou – je jen na nás, abychom je viděli, inspirovali a vedli,“ tvrdí lídr a stratég Peter Debnár, který 14. března přivítá na Fenoménu ve Zlíně šestici expertů z industry sektoru. Diskutovat budou o tom, jak najít rovnováhu mezi lidmi, požadavky trhu a norem ve vazbě na životní prostředí. To celé je součástí ESG a výrazně ovlivňuje podnikatelský systém, v němž organizace funguje.

Umí firmy uchopit ESG (environmental, social and corporate governance)? Jaká je vaše zkušenost?

Příklady z praxe ukazují, že krátkodobě je tento vliv ne vždy pozitivní. Trh a konkurenční prostředí se dynamicky vyvíjí a je velmi složité určit předpoklady dopadu ESG do podnikatelského modelu. Na druhé straně je to požadavek, který je třeba začlenit do všech jeho částí – od hodnoty pro zákazníka, základního vzorce zisku, klíčové zdroje až po klíčové procesy.

Setkáváte se i v dnešní době s tím, že firmy strkají před ESG hlavu do písku?

Ani ne, protože mnohé firmy udržitelnost svého podnikání řeší. S čím se však setkávám je, že nedokážou s tématem ESG pracovat a integrovat jej do své organizace práce, do vývoje a celého podnikatelského systému. Zároveň je to klíčová otázka investicí a jejich následné návratnosti. Firmy obvykle posuzují návratnost krátkodobou, avšak plnit uhlíkovou stopu, používat ekologickou ocel a podobně znamená vyšší náklady, kdy návratnost můžeme pocítit až po letech. To je uvědomění, které aktuálně přichází a ne každá z firem s tím dokáže pracovat.

Reporty ESG zprůhlední ekonomiku. Jsou na to firmy připravené?

Bohužel nejsou. Jde o velký objem údajů, který firmy sice někde mají, ale nikoliv v koncentrované podobě a musí je manuálně vyhodnocovat. Podle mě však firmy narazí na jiný problém. Jestli už mají report, tak zjistí, že jim chybí nástroje a techniky, jak vybrané parametry zlepšovat. Chybí jim kompetence. Na druhé straně je to velká příležitost, jak postavit celý podnikatelský model na udržitelnosti, a to nejen z hlediska finančního, ale také lidského a z hlediska dopadu na životní prostředí.

Co vás naposledy ve firmách nejvíc překvapilo?

Mám pocit, že s moderními technologiemi zapomínáme na to podstatné, a to jsou lidé. Překvapuje mě, že si stále myslíme, že podnikovou kulturu, rozvoj lidí, komunikaci, kontakt s produktem nahradíme virtuálním prostředím. Digitalizace a moderní technologie jsou důležité a nevyhnutelné, ale nikdy nám nenahradí to klíčové – lidi.

Kteří lídři nás mohou na Fenoménu inspirovat?

V rámci Industry stage vystoupí na Fenoménu řečníci z různých oblastí průmyslu – od automobilového, přes textilní, chemický, letecký, vesmírný až po oblast služeb. Ředitel Austin Detonator Jiří Václavík má zkušenost s vazbou ESG na vývoj nových produktů, o výzvách z pohledu nákladů na textilní průmysl promluví šéf rodinné textilky GRUND Jiří Grund. Ředitel Kamaxu Tomáš Hájek zase napoví, jak přenést ESG do firemní kultury. Bude zajímavé diskutovat o tom, jak se udržitelné podnikání přelíná do strategie, procesu vývoje výrobku, podnikatelského systému a hlavně jak může ovlivňovat konkurenční prostředí.

Na co nebo na koho se nejvíc těšíte vy?

Rád integruji a propojuji. Nové metody, techniky, nástroje nebo modely řízení, které neustále přicházejí, mají svůj základ velmi podobný. A proto ne vždy je třeba hledat něco nového. Někdy se naopak stačí rozhlédnout kolem sebe – hledat příklady ve svém okolí, inspirovat se, být součástí komunity. Na Fenoménu jsem vždy kromě fantastických řečníků potkal i úžasné účastníky, kteří měli chuť diskutovat, sdílet a bavit se. Jsem rád, že mohu být znovu jeho aktivní účastí. Přijďte a staňte se součástí naší diskuse.

PETER DEBNÁR

Lídr a stratég s elánem a vizí, který rád posouvá lidi a věci vpřed. Má zkušenosti s vedením týmů v Evropě, Americe či Asii, z čehož při výměně zkušeností čerpá. Dlouhá léta pracoval jako konzultant, interim manažer, krizový manažer a působil na globálních pozicích v nadnárodních společnostech. Věnuje se strategiím, strategickému rozvoji, transformaci firem a digitalizaci. Důvěra, radost a inspirace jsou podle něj hodnoty, bez kterých je složité zajistit růst jakéhokoliv týmu či organizace.

Další článek: Na co si dát pozor při používání volných 3D modelů