Nástroje pro největší obráběcí stroj v Evropě dodala tradiční česká firma

i1676421813 Dormer Pramet s.r.o.
— vydáno 14. dubna 2021

Dokonalá znalost obráběcích procesů a důraz na řešení vyspělých technologických celků patří mezi hlavní devízy šumperského výrobce nástrojů Dormer Pramet, jenž se stal výhradním dodavatelem nástrojů a upínačů pro zcela unikátní stroj.

Inzerce

Reportáž o vývoji a výrobě největšího portálového obráběcího centra v Evropě, jehož cena dosáhla zhruba sta milionů korun, jsme přinesli v loňském podzimním vydání časopisu Strojirenstvi.cz. (Článek i fotoreportáž z finální instalace druhého portálu najdete v archivu stejnojmenného webu.) V polovině ledna byl tento obráběcí kolos z produkce společnosti Strojírna Tyc uveden do provozu a nyní již obrábí nadrozměrné hliníkové díly v ostravské společnosti Škoda Vagonka, kde dle slov předsedy představenstva a prezidenta skupiny Škoda Transportation Petra Brzeziny umožní pracovat efektivněji s ohledem na čas i náklady.

Portálové obráběcí centrum v ostravské společnosti Škoda Vagonka 

 

Alfou a omegou úspěšného obrábění je však dokonalá symbióza veškerých technologických procesů, použití vhodných nástrojů a nastavení optimálních řezných podmínek. Projektový manažer šumperského výrobce nástrojů Dormer Pramet Petr Pustina stojí v čele technologického oddělení, jež je pro řadu renomovaných výrobců obráběcích strojů bez nadsázky pravou rukou. Společně s týmem aplikačních techniků se podílel i na vytvoření obráběcí technologie pro tento nejmodernější a největší stroj svého druhu. „Naším cílem je spolupracovat s firmami, které spatřují přínos ve společné práci obou aplikačních oddělení. Pro nás je důležitá kvalita a spokojenost zákazníka,“ řekl hned v úvodu našeho setkání lídr technologického týmu.

Přínosné spojení

Firma Dormer Pramet vznikla v roce 2014 spojením českého výrobce obráběcích nástrojů s vyměnitelnými břitovými destičkami ze slinutého karbidu Pramet Tools se společností Dormer Tools, jež se zaměřovala na výrobu monolitních nástrojů. Tímto krokem došlo k provázání a doplnění výrobního sortimentu. S odstupem času lze říci, že se jednalo o úspěšný tah, neboť v současnosti po celém světě působí na třicet poboček, jež obsluhují více než sto zemí. Plynulou dodávku produktů prozatím zajišťují dvě logistická centra v Nizozemsku a USA, další centrum pro zákazníky v Asii je v přípravě. Výrobu pak aktuálně zajišťují dva závody. Šumperský závod se zaměřuje na výrobu destičkových nástrojů včetně speciálních, a jako jediný v České republice i na výrobu vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu. Druhý výrobní závod v Brazílii se soustředí na produkci monolitních nástrojů, jako jsou vrtáky, závitníky, frézy, technické frézy a další. Hlavními segmenty trhu, které Dormer Pramet zásobuje řeznými nástroji jsou: výroba forem a zápustek, železnice a těžké obrábění.

Petr Pustina, Project Manager MTB, Dormer Pramet

 

Technologické oddělení na vysoké profesní úrovni

Dormer Pramet neposkytuje svým zákazníkům pouze vlastní nástroje, ale zaměřuje se na ucelenou technologickou pomoc při nastavování vlastních parametrů obrábění a optimalizaci výrobního procesu. Za tímto účelem vzniklo před deseti lety technologické oddělení, které je tvořeno vedoucím technologické skupiny, jenž má na starost celý projekt, a aplikačními technology. Každý z nichž se specializuje na rozdílné segmenty a skupiny strojů. „Naše obchodní filozofie klade důraz na technické poradenství, individuální přístup k zákazníkovi a odbornost. Naše technologické oddělení se nezaměřuje pouze na výrobce obráběcích strojů, ale poskytujeme naše služby distributorům a samozřejmě i koncovým zákazníkům. Zabýváme se kompletním řešením na míru, což v reálu vypadá tak, že nás výrobce stroje, či koncový zákazník osloví s danou problematikou. Na nás je navržení ideální technologie obrábění, jež zahrnuje doporučení nástrojů, návrh řezných podmínek a systému upínání. V případně nutnosti doporučíme i potřebné parametry obráběcího stroje, to má někdy vliv i na samotný návrh vznikajícího obráběcího stroje. Zde vycházíme z našich letitých zkušeností a ze spolupráce s výrobci strojů. Součástí naší podpory je i samotné naprogramování a odladění technologie přímo u zákazníka na stroji. Technologická návodka, která je jakýmsi průvodcem celou technologií, je v rámci České republiky jedinečná, jak obsahem, tak i zpracováním. I toto naznačuje, že dnes je naše společnost na špici v oblasti technologické vyspělosti, odbornosti a cílené pomoci zákazníkovi od A do Z. To jsou důležité aspekty, na které by měl každý zákazník primárně slyšet,“ řekl Pustina.

Obráběcí nástroj pro padesátimetrový portálový stroj je velký, ale neliší se nijak zásadně od jiných velkých nástrojů, s nimiž mají v Šumperku zkušenosti 

 

Hodinová úspora, to se počítá

Spolupráce se Strojírnou Tyc trvá již řadu let a přímo ve Škodě Vagonce čekají na obě firmy další společné projekty. Vraťme se ale na začátek, neboť – jak jsme se během rozhovoru dozvěděli – nějaký čas trvalo, než obě firmy našly společnou řeč. „Zástupci společnosti Strojírna Tyc jsou skvělí odborníci, kteří dokonale znají problematiku obrábění. Dlouhodobě spolupracovali s jinými dodavateli nástrojů, nicméně kvalita, vlastní know how a osobní přístup techniků Dormer Pramet rozhodli o úzké spolupráci dvou českých firem. Hlavní přínos osobně spatřuji právě ve vytvoření vysoce funkční technologie. Samotné portálové obráběcí centrum, jež je nyní předmětem našeho zájmu, dokázali ve Strojírně Tyc vyrobit s naší technologií zhruba o 20 % rychleji, zejména pak díky použití vysoce výkonných hrubovacích nástrojů PentaHD a rohových fréz z rodiny EconLN. To byl velmi pozitivní výsledek a důležitá reference, jež nám otevřela cestu i do společnosti Škoda Vagonka. I ta totiž původně plánovala oslovit svého běžného dodavatele nástrojů na referenční dílce.

V tomto okamžiku vstoupil do jednání přímo majitel Jaroslav Tyc a společně jsme zástupcům Vagonky představili zcela odlišnou myšlenku obrábění. Bylo nutné pečlivě odprezentovat naše návrhy na optimalizaci výroby. Doporučili jsme odlišné nástroje, řezné podmínky i celkovou technologii obrábění. Co se nástrojů týče, využili jsme Dormer sortimentu, kde se částečně přešlo z destičkových nástrojů na monolitní. Původní technologie nedovolovala jít na maximální řezné podmínky, ať již kvůli vibracím, či častému poničení nástrojů. Nastavili jsme vše na nesilové, ale produktivní obrábění. Tedy menší tloušťku třísek, vysoké posuvy, celkově pro využití potenciálu nástrojů i kinematiky stroje. Díky těmto faktorům jsme byli schopni dílec obrobit o více než hodinu rychleji, což je v celkovém objemu výroby skutečně zásadní úspora. Spolupráce na padesátimetrovém portálu je pro nás významnou referencí. Tato zakázka je zajímavá a prestižní, byť se bavíme o obrábění hliníku. Požadavky na nástroje pro tak velký stroj se nikterak technologicky neodlišují od standardně velkých strojů. Provozní spolehlivost je důležitá u všech projektů, na nichž se podílíme,“ dodal Pustina.

Veškeré informace s plnou garancí

Jak už jsme výše zmínili, Dormer Pramet vybavuje své zákazníky sofistikovanou technologickou průvodkou, kterou vytváří aplikační technolog. Díky ní získá uživatel kompletní přehled ve formě kvalitně graficky zpracované brožury, kde najde vše potřebné ke své aplikaci. Petr Pustina dodává: „Technologická průvodka je skvělý nástroj, jenž poskytne ucelený pohled na výrobní proces. Zákazník se zde dozví, jak se dílec obrobí, získá přehled o doporučené nástrojové sestavě (fréza, upínač, destička, kleštiny apod.), součástí je i zakótovaná sestava pro další sestavení nástrojů. Dále se seznámí s řeznými podmínkami, vypočtenými strojními časy a obdrží základní popis toho, na jakém stroji výroba probíhá či bude probíhat. Jsou zde všechny potřebné informace k napsání programu, který může připravit jak náš specialista, tak programátor zákazníka. Neschází přesný popis zadání, rozpracovaní jednotlivých poloh dílce a obrobení v dané poloze. Závěr této průvodky tvoří časová studie popisující jednotlivé operace a polohy se strojním časem i bez něj a čas celkový. Myšlenkou budoucnosti je pro nás technologická průvodka ve formě webového zobrazení s dialogickým vyplňováním. Rádi bychom nabídli provázání s přístupem na aplikační technology přímo u výrobce stroje. Tedy ideální nástroj pro online komunikaci mezi všemi spolupracujícími stranami, což je pro dnešní dobu nezbytné. Mluvíme tu o velmi sofistikovaných aplikacích, jejichž nastavení není úplně snadné, ale stále na tomto zdokonalení pracujeme. Vše poskytujeme pro zákazníka na klíč a s plnou garancí.“

Zde probíhá dobrušování destiček ze slinutých karbidů na přesný rozměr

 

Marketing je důležitý, ale musí dávat smysl

Konkurence v tomto oboru je skutečně velká a dle slov vedoucího technologického oddělení je stěžejní především maximální spolupráce s prodejci obráběcích strojů, a reference z této spolupráce plynoucí. Avšak i dobře řízený marketing je pro úspěch firmy nezbytný a dokáže skutečně hodně. „Víme, že musíme dělat pro zákazníky zajímavé marketingové kampaně, ale snažíme se o to, aby vše mělo logiku. Odlišnou cestou se vydáváme například už v případě běžných nástrojových paketů ke strojům. Fakt, že zákazníkovi nabídneme sadu nástrojů jako naše konkurence, kterou v reálu vůbec nepoužije, je pro nás nepřijatelný. Poskytneme mu cokoliv z našeho sortimentu pro osazení stroje, či technologie a zvolené produkty nabídneme za akční cenu. Mimo plný servis a podporu našimi techniky nabízíme zákazníkům i technologické audity, které umožní pohled na vlastní výrobu z jiného úhlu. Pokud v rámci auditu zjistíme, že je potřeba provést změny k optimalizaci výroby, navrhneme postupy vedoucí k lepší a rychlejší výrobě. Tyto audity jsme schopni samozřejmě plně obhájit a uvést do praxe. Není to jen o jakémsi virtuálním doporučení na vylepšení stávajícího,“ říká Petr Pustina.

Bezplatný školicí systém Prametheus

Společnost Dormer Pramet v rámci svých aktivit nezapomíná ani na budoucí generace strojařů. Školicí systém Prametheus je určený pedagogům i studentům. Chceme-li ho popsat skutečně výstižně, nabízí se citát Alberta Einsteina, který zní: „Učení má být takové, aby to, co se studentům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.“ Na webových stránkách www.prametheus.cz se na první dobrou přesvědčíte, že se jedná o program, jenž má mít ke studentům blízko. Celý jeho obsah je zabalený do moderní a lákavé formy, která dovede vzbudit a udržet pozornost. Jasným cílem projektu je maximální snaha zaujmout studenty, učinit pro ně obor strojírenství přístupnější a v ideálním případě je oslovit natolik, aby došlo k prohlubování jejich znalostí. Pedagogům pak nabízí seznámení s moderními technologickými postupy, nástroji a aplikacemi. Takový přístup je v dnešní době zcela nezbytný, což závěrem našeho setkání potvrzuje i Petr Pustina: „Vinou nedostatku pracovníků se velmi často setkáváme s neodbornou obsluhou. Poznáte to i na péči o nástroje, s nimiž se leckdy zachází neodborně. Nečistá lůžka destiček, přetahování šroubků či kleštin a mnohdy „divoké“ upnutí destiček, to jsou bohužel případy, s nimiž se setkáváme. Naše školení jsou proto postavená od úplného základu. Seznamujeme účastníky se základními principy, představujeme systémy značení nástrojů, materiálové skupiny, nastavení a volbu řezných podmínek, výpočet otáček i posuvů. Jednoduše, když je potřeba začít od počátku, máme Prametheus. Pro školy i naše zákazníky nabízíme pestrou škálu seminářů a odborných školení na vyšší úrovni a pravidelně o těchto aktivitách informujeme na našich webových stránkách, či v pravidelném mailingu.“

Pohled do výrobních prostor firmy Dormet Pramet

 

Další článek: Rektor VUT rozdělil 800 tisíc korun mezi nejlepší projekty mladých podnikatelů