Německá centrála SCHUNK změnila právní formu

Německá centrála SCHUNK změnila právní formu SCHUNK Intec s.r.o. vydáno dne 30. srpna 2023

Mateřská firma skupiny SCHUNK měla právní formu GmbH & Co. KG. Nyní toto uspořádání změnila a skládá se z orgánů správní rady a výkonného ředitelství pod označením SCHUNK SE & Co. KG. Tímto krokem reaguje na pokračující internacionalizaci a připravuje je na další růst.

Charakter rodinného podniku bude ale plně zachován – všechny akcie budou i nadále ve vlastnictví rodiny Schunk. 

Pan Henrik A. Schunk převezme funkci předsedy nově vytvořené správní rady. Podpoří strategické směřování společnosti, které doplní svou angažovaností v Německém strojírenském svazu (VDMA) s cílem zastupovat zájmy malých a středních podniků v politickém diskurzu a aktivně napomáhat utváření a řešení klíčových průmyslových otázek.

Paní Kristina I. Schunk, jako předsedkyně představenstva a generální ředitelka, bude strategicky a provozně řídit budoucí cestu společnosti společně se současným manažerským týmem, který se skládá z výkonných ředitelů Johannes Ketterer (COO), Dr. Sebastian Hesse (CFO), Timo Gessmann (CTO) a Jan Repplinger (CSO).

Jako čestný předseda představenstva je pan Heinz-Dieter Schunk úzce spojen se společností.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.