Nová verze NCG CAM s přepracovaným moderním prostředím

1C Pro s.r.o.
— vydáno 13. listopadu 2019

V říjnu vyšla nová verze NCG CAM v17, která obsahuje nové a moderní uživatelské prostředí. Největší změnou je přehledně roztříděné rozhraní pásu karet, které nabízí rychlou orientaci mezi potřebnými nástroji, včetně oblíbené bublinkové nápovědy.

Inzerce

Nové rozhraní pásu karet pomáhá uživatelům najít, pochopit a použít nástroje rychleji a přehledněji. Pás karet organizuje jednotlivé nástroje a funkce do série záložek, které jsou přehledně rozmístěny nad pracovním prostředím NCG CAM. Ikony nástrojů byly přepracovány tak, aby působily modernějším dojmem a zdůraznily funkci jednotlivých nástrojů.

Nové rozhraní pásu karet.

Pro stávající uživatele je k dispozici tlačítko, kterým lze prostředí softwaru NCGCAM přepnout zpátky do původního rozhraní. Díky tomu mají stávající uživatelé možnost se s novým prostředím seznámit postupně a nikterak je to neomezuje v práci.

Stávající simulace nástroje je rozšířena o verifikaci polotovaru, která umožní sledovat úběr materiálu v reálném čase. Dále nabízí možnost barevně odlišit sousledné a nesousledné dráhy nástroje nebo detekovat kolize nástroje s polotovarem.

Verifikace polotovaru.

Vylepšení se dočkaly i pevné cykly. Přibyla možnost databáze tvarů děr a složené pevné cykly. Vyšší úroveň automatizace vrtacích cyklů je umožněna díky databázi tvarů děr, která prohledá jakýkoliv model a přiřadí data vrtání na jednotlivé díry.

Kromě toho je nově možné seskupit několik cyklů dohromady a aplikovat je na určitý tvar díry. To vše lze aplikovat pro díry s různou orientací a pokud mají stejný tvar, lze obrobení naprogramovat v jednom kroku.

Mezi další vylepšení patří nové funkce jako detekce kolizí pro 2D konturu, která umožňuje hlídat držák, dřík i břit. Pokud uživatel naprogramuje omylem dráhu s kolizí, NCG CAM automaticky na toto upozorní, dráhu ořeže a obrábí pouze v prostoru, kde je to bezpečné.

Zajímavé mohou být i další novinky – export uživatelského nastavení na nový PC, zrychlení vykreslování rozměrných modelů, projekce 2D hranic na tvarové plochy nebo podpora toroidního nástroje pro operaci Zbytkové dokončování.

O NCG CAM

NCG CAM je samostatný CAM systém, spolupracující s téměř jakýmkoliv CAD systémem, který nabízí bezstarostné HSM obrábění. Drží se koncepce jednoduchosti programování spolu s profesionálními výsledky. Tento systém se může pochlubit celou řadou inovativních funkcí, včetně adaptivního obrábění, automatické detekce kolizí nástroje, precizním zbytkovým hrubováním a pokročilými dokončovacími operacemi.

NCG CAM generuje optimalizované, hladké a tečně napojené dráhy nástroje. Pomáhá tak zvyšovat životnost nástrojů a zaručuje perfektní kvalitu obrobků.

Klíčové prvky:

  • Uživatelský přívětivý – bez zdlouhavého zaškolování a prodlev ve výrobě.
  • Mnoho pokročilých dokončovacích operací, optimalizováno pro HSM obrábění.
  • Rychlé a efektivní hrubovací operace, včetně adaptivního obrábění.
  • Možnost rozšířit o 5osý modul, včetně strojní simulace.
  • Šablony pro vrtací operace, makra.
  • Všechny operace jsou chráněny proti kolizím.
  • Obráběcí procesy asociované vůči obráběné geometrii.
  • Trvalá licence dnes i v budoucnu.

Více informaci naleznete na stránkách www.1cpro.cz nebo www.ncgcam.cz.

Další článek: Znáte jednotky SI? Definice některých z nich se před rokem změnila