Nový frézovací systém s vyměnitelnou hlavou

CERATIZIT Česká republika s.r.o.
— vydáno 21. listopadu 2020

MultiLock WNT je nový frézovací systém s výměnnými TK hlavami od firmy CERATIZIT. Přináší vyšší výkon, efektivitu a procesní bezpečnost díky propracované geometrii a konstrukci v rozhraní spoje.

Systémy s výměnnými frézovacími TK hlavami představují cenově přijatelnou alternativu k monolitním TK frézám. Pokud ovšem nechcete ušetřit pouze náklady na nástroje, nýbrž kladete velký důraz i na stabilitu a dlouhou životnost, pak musíte zohlednit jednu důležitou skutečnost, rozhraní mezi výměnnou hlavou a tělem frézy. Používání monolitních TK nástrojů je v průmyslu velmi rozšířené od běžných výrob až po ty specifické. To samé platí i pro obráběné materiály, dnešní monolitní TK nástroje zvládnou obrábět téměř všechny materiály, a to od plastů až po kalené do 70 HRC. Ovšem čím větší je průměr, tím vyšší jsou i náklady na nástroje. Tyto náklady lze minimalizovat prostřednictvím modulárních systémů výměnných hlav, jež tvoří frézovací hlava z tvrdokovu a příslušný držák z oceli, nebo z těžkého kovu v případě dlouhých vyložení pro utlumení vibrací. Uživatel navíc profituje i z flexibility takových systémů, jelikož do jednoho držáku lze použít několik frézovacích hlav.

Systém pro pokročilé 

I systém výměnných hlav MultiLock WNT od firmy CERATIZIT nabízí právě tuto flexibilitu a skrývá vedle vysokých úspor v nákladech na nástroje ještě jednu další rozhodující výhodu, kterou je patentované rozhraní „Captive Pocket“ zajišťující maximální stabilitu a výkon. Přesně slinované rozhraní s tvarovým spojem garantuje optimální přenos síly, umožňuje procesně spolehlivé obrábění a efektivně prodlužuje životnost nástrojů. Tvarový spoj je navíc zárukou maximální tuhosti v držáku, tudíž lze dosáhnout přesnosti čelní a obvodové házivosti, která činí 0,02 mm. Kombinace ocelového držáku a tvrdokovové hlavy navíc elimininuje vibrace. Výsledkem je pak optimální výsledek frézování a vysoká kvalita obrobeného povrchu. Dodatečné obrábění tudíž odpadá.

Široká produktová paleta

Díky systému výměnných hlav Multi-Lock WNT mohou výrobní podniky pokrýt mnoho různých aplikací. V případě použití šroubovacích adaptérů jsou k dispozici různorodé nástrojové držáky i délky nástrojů. V sortimentu firmy CERATIZIT jsou HFC frézy pro velké posuvy, toroidní a rádiusové frézy a odhrotovače. K dispozici jsou průměry od 12 do 25 mm a tím se účelně vyplňuje prostor pro volbu nástroje mezi monolitní TK frézou a frézou s VBD. HFC hlavy a toroidní hlavy se s držákem spojují pomocí šroubu vedeného otvorem ve výměnné hlavě. Tak lze provádět plynulou výměnu. Tím se zabrání zbytečným prostojům stroje a lze realizovat hospodárné obrábění.

Excelentní výkon a životnost

Dvě inovativní TK sorty s osvědčenou geometrií břitů pokrývají většinu obráběcích operací a přinášejí díky nejmodernější technologii povlakování Dragonskin zvlášť vysoký výkon při obrábění. Spolehlivá jemnozrnná TK sorta CTPX225 povlakovaná technologií PVD disponuje dostatečnými rezervami v houževnatosti a je určená pro univerzální použití. Sorta CTC5240 je opatřená povlakem TiB2 a je určena speciálně pro obrábění žárupevných slitin a především titanu a jeho slitin. Praktické testy potvrdily vynikající životnost i ohromující objemy odebíraných třísek. V nástrojové oceli se sortou CTPX225 se podařilo dosáhnout dokonce o 310 % většího objemu odebíraných třísek, než je tomu u srovnatelných konkurenčních produktů. Došlo i k podstatnému prodloužení životnosti, ze 14 na 92 minut.

Výměnná hlava se vyplatí 

Jistě se budou stále objevovat případy obrábění, pro něž bude vhodnější použít monolitní TK frézy, zvláště kde je nutná velká řezná hloubka, kde jsou přerušované řezy, nestabilita apod. V těchto případech může přechod mezi držákem a hlavou působit negativně z důvodu vyššího požadavku na stabilitu a výkonu. Ovšem díky slinovanému rozhraní Captive Pocket dosahuje systém MultiLock WNT zcela nových parametrů stability, které se téměř vyrovnají monolitním TK nástrojům. Při zohlednění úspory nákladů, úspory používaných nástrojů, flexibility a v neposlední řadě i šetrného přístupu ke zdrojům výchozích materiálů je systém MultiLock WNT z dílny CERATIZIT o krok před konkurencí. Systém výměnných hlav MultiLock WNT firmy CERATIZIT je jednou z nejatraktivnějších položek v novém doplňkovém katalogu Up2Date vydávaného v lednu 2020. Další informace i produktové video naleznete na stránkách cutting.tools/cz/multilock.

Další článek: Rozhovor: Robotické pracoviště Test-it-off pro výstupní kontrolu výrobků