NX od Siemensu zavádí podporu umělé inteligence do tvorby skic

Siemens s.r.o.
— vydáno 11. srpna 2020

Firma Siemens se již několikrát projevila jako průkopník v oblasti počítačové podpory konstruování – například když před lety jako první představila konstrukční postup kombinující volné a parametrické modelování. Aktuálně představená inovace vnáší do CAD prostředí prvky umělé inteligence při tvorbě skic.

Inzerce

Díky změnám v jádru aplikace mohou konstruktéři v NX Sketch vytvářet a měnit skici průběžně během konstrukčního procesu, bez potřeby pevně se držet definovaných vazeb, vztahů nebo parametrů. V režimu tzv. relaxace vazeb do konstrukčního procesu vstupuje umělá inteligence (AI), která vazby sama vytváří a mění za chodu podle potřeby, čímž uživateli uvolňuje ruce a umožňuje mu, aby se více soustředil na záměr vytvářeného návrhu.

Podle analýz, na které Siemens odkazuje, stráví konstruktér každý den desetinu svojí pracovní doby prací se skicami. Velmi často se přitom setkává s daty vytvořenými mimo jím používaný 3D CAD systém, takže musí opakovaně doplňovat do geometrie vazby a vztahy, jako je souosost, odsazení a podobně. Tyto úkony nyní zvládne NX Sketch automaticky a dopřeje tak uživateli větší flexibilitu, obzvláště pak při zpracování importovaných nebo starších dat, které je potřeba zakomponovat do zpracovávaného návrhu, což může být obzvláště u rozsáhlých skic, jež obsahují desítky tisíc prvků, obtížné a časově náročné.

Další článek: Využití tepla z chlazení? Tři příklady z praxe