Patentovaná geometrie frézy F9660 nabízí vyšší výkon nástroje

Firma TGS vylepšila rohovou frézu a dosáhla s ní až pětinásobně vyšší výkon při stejné životnosti jako předchozí model. Nová patentovaná fréza F9660 tak šetří náklady a urychluje obrábění.

Technici firmy TGS spustili vývoj inovované geometrie rohové frézy s cílem zlepšit výkon starého modelu nástroje F8660 a zároveň zachovat trvanlivost nástroje. Jednou z klíčových inovací byla i geometrie čela nástroje, které je předmětem patentu. 

„České strojírenství potřebuje chytit dech. Říkáme již dlouho, že nechceme být montovnou Evropy, nechceme být na konci potravinového řetězce průmyslu. K tomu je nutné mít vlastní produkt a podporovat své vlastní know-how. Každá firma sama zodpovídá za svoji budoucnost, ale bohužel jsme si zvykli, že zásobujeme Evropu výrobní kapacitou, a rostli jsme se zvyšující se spotřebou. Tento koncept se rozpadl a firmy si musí rychle najít jiný důvod své existence. Vlastní vývoj, ať že je to cokoliv, je podle mě základem pro přežití,” řekl Pavel Diviš, zakladatel a CEO firmy TGS. „Náš patent dokazuje, že jsme jsme zase o kousek dál v poznání řezného procesu. Vzali jsme jeden parametr, kterým bylo v tomto případě množství odebraného materiálu. Ten jsme postupně maximalizovali. Obětovali jsme sice ostatní vlastnosti, ale ladili jsme řezné síly. Když nás geometrie začala poslouchat, starali jsme se o trvanlivost, a výsledkem je kompromis. České strojírenství se mění a my musíme také,” doplnil Diviš. 

„Při srovnání obou modelů se ve výsledku bavíme o rychlosti zanoření na maximální hloubku, což je u tohoto nástroje trojnásobek jeho průměru. Model F8660 to zvládne za 72 sekund, u nového modelu F9660 je to 14 sekund. Vrtání stejného otvoru vrtákem trvá 7 sekund, a když se k tomu připočítá výměna nástroje, jsme na srovnatelném čase,” doplňuje Petr Šrachta, Specialista vývoje nástrojů v TGS. 

Patentovaná geometrie čela zefektivňuje zanořování obráběcího nástroje do materiálu a díky tomu eliminuje operaci vrtání a snižuje náklady na obrábění. S patentovaným nástrojem se lze zanořovat do uzavřené kapsy jak po rampě, tak po šroubovici také do hloubky celé délky břitu, a to při použití maximálního úhlu zanoření až 15° a běžného posuvu pro frézování. Zanoření do uzavřené kapsy je pětkrát rychlejší než u předchozí generace a je srovnatelné s předvrtáním vrtákem. Oproti vrtání však eliminuje nutnost dalšího nástroje i jeho výměny. Nástroj lze ideálně použít pro hrubování, frézování bokem, drážkování, silové obrábění či dynamické obrábění.

Technické detaily patentu

Rohová fréza F9660 je vhodná pro silové obrábění, to znamená využití průměru nástroje na 100 %, kdy je silové zatížení maximální. Je také vhodná pro dynamické obrábění, kdy naopak je vyžití průměru nástroje jen do 25 %, ale je použit vyšší posuv pro zajištění dynamiky procesu. Zde už není generováno tak vysoké silové zatížení, tím pádem je možné nástroj použít i na stroje s horší tuhostí upnutí nástroje i obrobku, a také pro méně tuhé konstrukce strojů.

Řešení je především určeno pro uživatele, kteří hrubují, tedy potřebují odebrat velké množství materiálu v co nejkratším čase, a charakter obráběných dílů je příznivý pro použití tohoto typu nástroje. To je například vytvoření vnějšího osazení případně vnitřní kapsy, jejíž hloubka odpovídá délce břitu nástroje. 

Geometrie u modelu F8660 umožnovala využít maximální úhel zanoření 10° při nízkém posuvu a to 0,02mm/zub pro průměr 12. U nového modelu F9660, byla vyvinuta nová geometrie čela nástroje, kde byl zvýšen maximální úhel zanoření na 15°. Hlavně však bylo možné zvýšit posuv na zub až na pětinásobek a tedy 0,1mm/zub pro průměr 12. Cílem bylo zrychlit zanoření do materiálu natolik, aby se pro zanořování více vyplatilo používat frézování proti předvrtání otvoru vrtákem a ušetřil by se tak jeden nástroj a náklady s ním spojené. 

Další článek: Aditivní technologie zachraňují životy ukrajinských vojáků