PENTA TRADING v roli systémového integrátora automatizace elektroeroze obstála na jedničku

Firemní aktuality vydáno dne 19. prosince 2018

Společnost MESIT foundry, a. s., má za sebou šedesátiletou zkušenost z výroby odlitků metodou vytavitelného voskového modelu a více jak padesátiletou historii výroby vstřikovacích forem. V současnosti její formy využívají zákazníci například při dodávkách největším světovým automobilkám. Spoléhat jen na tradici nestačí. Proto se vedení nástrojárny MESIT foundry rozhodlo zvýšit produktivitu elektroerozivního pracoviště nástrojárny pokročilou automatizací.

Nelze stavět jen na lidech a strojích 

„V posledních deseti letech jsme pouze moder­nizovali strojový park“, říká Zdeněk Studeník, vedoucí provozu nástrojárna. „Do zavedení au­tomatizace stálo vše na lidech. V našem regionu však není dostatek odborníků s požadovaným vzděláním, praxí a chutí dál se zdokonalovat. Uvědomili jsme si, že nastal čas udělat koncepční změnu a získat technologický náskok díky auto­matizaci výrobních procesů. Automatizaci jsme postavili na třech základních pilířích: přesné měření vstupů a výstupů z jednotlivých zařízení, integrace strojů od různých výrobců a obsluha strojů spolehlivým robotem.“

Zdeněk Studeník (vlevo) s operátorem elektroeroze Ondřejem Háblem

PENTA TRADING nabídla komplexní řešení

Plně automatizované elektroerozivní pracoviště s využitím průmyslového robota je v tuzemsku stále spíše výjimka. „Pro takto rozsáhlou moder­nizaci jsme nejprve museli získat finanční zdroje. Dále jsme potřebovali najít zkušeného partnera, jenž má s automatizací elektroeroze praktické zkušenosti a disponuje dostatečným zázemím pro takhle rozsáhlý projekt,“ říká Zdeněk Studeník.

Schopnost špičkových odborníků z PENTY v po­skytování komplexních služeb, i jejich prokazatelné zkušenosti z úspěšné realizace robotizace a au­tomatizace elektroeroze v jiných nástrojárnách, usnadnilo vedení MESIT foundry rozhodování o výběru partnera pro zavedení po­kročilé automatizace ve vlastní nástrojárně. „Zvítězila PENTA, s níž máme dlouhodobě dobré zkušenosti jako se spolehlivým dodavate­lem nejmodernějších elektroerozivních a HSC strojů. Navíc je schopná řídit kooperaci více do­davatelů,“ komentoval důvod výběru dodavatele automatizace Zdeněk Studeník.

Pohled na část pracoviště se zásobníkem erowa (180 elektrod a 22 obrobků) a hloubičkou exeronPohled na část pracoviště se zásobníkem erowa (180 elektrod a 22 obrobků) a hloubičkou exeron

Vznik automatizovaného pracoviště 

Důležitým momentem celého projektu automati­zovaného pracoviště byl tak zvaný „Technologický den.“ K jednomu stolu zasedli specialisté ze všech zúčastněných dodavatelských firem a společně definovali co je vstupem každého z úseků robo­tizovaného pracoviště a jaká data se posílají dál. „Považuji to za Alfu a Omegu úspěchu realizace automatizace v naší nástrojárně. V návaznosti na technologický den byl stanoven harmonogram jednotlivých etap projektu. V srpnu 2017 se začalo s instalací strojů a peri­ferií, v říjnu a listopadu téhož roku pak proběhla instalace robota EROWA,“ doplňuje Studeník. 

Kompletní automa­tizované pracoviště elektroeroze v MESIT foun­dry se dnes skládá z frézky Exeron HSC 300, hloubičky Exeron EDM 313 a měřicího zaříze­ní Erowa CMM Qi. O obsluhu se stará lineární robot Erowa ERD 150L se zásobníkem pro 180 elektrod a 22 obrobků. Vše je řízeno softwarem JMS Pro s čipovou správou od firmy Certa. HSC frézka vyrábí grafitové elektrody, které jsou ná­sledně automaticky změřeny na 3D měřicím stroji. Data pro hloubení jsou brána z CAD/CAM softwaru a jsou importována do programu Exo­prog, který vytváří programy pro hloubení. 

Mřížka reproduktoru

„V prosinci 2017 jsme instalovali poslední software a zahájili zkušební provoz. Nyní pracoviště fun­guje perfektně v souladu s naším očekáváním“ říká s patřičnou dávkou hrdosti vedoucí provozu nástrojárna Zdeněk Studeník.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.