Platforma 3DEXPERIENCE zajišťuje spolehlivý tok dat a informací v Chotěbořských strojírnách

Platforma 3DEXPERIENCE zajišťuje spolehlivý tok dat a informací v Chotěbořských strojírnách Dassault Systemes CZ s.r.o. vydáno dne 6. července 2021

K vývoji a konstruování využívají v Chotěbořských strojírnách už více než 18 let profesionální software od Dassault Systèmes. Kromě CAD systémů CATIA V5 a SOLIDWORKS používají několik posledních let také systém pro řízení životního cyklu výrobku.

Chotěbořské strojírny navazují na svoji strojírenskou tradici, která sahá až do dob první republiky. Díky využití současných nástrojářských technologií a moderních CAD/CAM softwarů jsou schopni uspokojit náročné požadavky svých klientů. 

Podnikání ve strojním průmyslu má v Chotěboři na severu Vysočiny dlouholetou tradici. Začal ji psát v roce 1936 pražský továrník Vilém Eckhardt, který oživil provoz bývalé textilky, kterou postupem času předělal na nástrojárnu a lisovnu. Továrna, která svého času zaměstnávala až 2 500 zaměstnanců, se například zaměřovala na výrobu protiplynových masek, chladičů pro letadla nebo konví na mléko. Po znárodnění se podnik přeorientoval na výrobu strojů a zařízení pro mlékárny či pivovary. V současnosti se společnost hlásí ke své strojírenské tradici, kdy se zaměřuje na produkci dílů pro automobilový a elektrotechnický průmysl, zdravotnickou a měřicí techniku.

Strojírny drží krok s konkurencí a nejnovějšími oborovými trendy. Ze současných 240 zaměstnanců je v Chotěboři zaměstnáno 15 specialistů na CAD/CAM systémy, kteří se věnují vývoji zejména forem a nástrojů, které jsou dodávány zákazníkům. Největším odbytištěm strojíren je kromě domácího trhu sousední Německo a Rakousko. Od roku 2003 pracují CAD specialisté se systémy CATIA V5 a SOLIDWORKS. Díky softwaru CATIA mají v rukách špičkovou technologii pro konstruování a vývoj výrobku, která pokrývá práci ve 3D založenou na jednotné databázi a provázanosti s PLM systémem ENOVIA. Software je založený na 3DEXPERIENCE platformě, díky čemuž může celý tým souběžně pracovat na konstruování v reálném čase a zároveň sdílet své know-how.

Téměř všichni zaměstnanci strojíren, ať už pracují v oddělení obchodu, vývoje, programování nebo výroby, využívají databázový systém ENOVIA, kterým jsou navzájem propojeni. Tento software zajišťuje hladký průběh firemních procesů a spolehlivý tok informací v rámci firmy. Všichni tak mohou pracovat v reálném čase se správnou verzí dat, přičemž program zajišťuje vizibilitu změn a úkolů. Software zefektivňuje interní tok dat, zaručuje jejich aktuálnost, a navíc zajišťuje i jejich bezpečnost. Citlivé informace se proto díky systému ENOVIA nedostanou do nepovolaných rukou, čímž firmě nehrozí ekonomická ani reputační rizika.

Pro Chotěbořské strojírny byla při rozhodování o nejvhodnějším systému stěžejní návaznost na zákazníky, kteří požadovali kompatibilitu řešení. Druhým důvodem byla potřeba udržet systém v práci s daty. Firemní konstruktéři na řešení od Dassault Systèmes nejvíce oceňují usnadnění práce při modifikaci forem, opravách a duplicitách produktů pro zákazníky z oblasti automobilového průmyslu. Řešení podle jejich slov významně šetří čas, přičemž díky jednotnému prostředí a dashboardu mají všichni odborníci přehled o všech úkolech a provedených změnách.

„Bez komplexního CAD softwaru s integrací do PLM systému bychom nebyli schopni dostát svých závazků. Díky softwaru od Dassault Systèmes máme jednotný systém správy dat a veškeré související výrobní dokumentace včetně záloh. Kolegové napříč různými odděleními včetně výroby jsou velmi spokojeni s využíváním 3D prohlížeče, přičemž celý systém umožňuje spolehlivé verzování. Pozitivní vliv těchto nástrojů se odráží ve zvýšené efektivitě jednotlivých oddělení, kdy se zlepšila spolupráce a nastavení procesů,“ komentuje Pavel Flejberk, ředitel Chotěbořských strojíren.

Firma ze severu Vysočiny dále plánuje investovat do svého rozvoje. V nejbližší době tak management a zaměstnance čeká investice do CNC zařízení na obrábění větších rozměrů, celková automatizace výroby a výměna některých částí hardwaru. Neustálý rozvoj se týká i softwarového vybavení Chotěbořských strojíren. Jak potvrzuje pan ředitel Pavel Flejberk, jedná se o nekončící vývoj a kontinuální nastavování dalších procesů.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.