Pneumatická brzda DAKO automaticky zastaví vlak při havárii

Firemní aktuality Firemní aktuality
— vydáno 29. dubna 2020

Každé kolejové vozidlo musí mít samočinnou bezpečnostní brzdu, která ho zastaví v případě havárie. Dodnes úspěšnou a vyráběnou brzdu DAKO vynalezl se svým týmem Josef Daněk, který by touto dobou oslavil 100. narozeniny.

Až na malé výjimky je pravidlem, že každé kolejoví vozidlo musí mít samočinnou tlakovou brzdu podléhající od roku 1922 předpisům mezinárodní železniční unie (UIC). Všichni výrobci brzd procházejí schvalovacím procesem UIC komisí. Po druhé světové válce se velmi zpřísnily požadované parametry a mnohé předválečné schválené brzdy přestávaly vyhovovat, jako například systémy typu Božič, vyráběné v té době v Československu. V roce 1952 byl založen československou vládou vývojový úkol konstrukce Československého brzdového systému.

Vynálezce Josef Daněk

Úkol byl přidělen Kovolisu Hedvikov (předchůdce DAKO-CZ, a.s.) a v té době byla právě okolo mladého Josefa Daňka založena vývojová skupina techniků, kteří úspěšně homologovali brzdový systém DAKO DK GP (rozváděč DAKO CV1D). Je samozřejmé, že mnohá technická řešení byla patentově chráněna. Jenom Josef Daněk byl za celou svoji kariéru autorem více jak 40 patentů. Na toto období navazují další patenty nové konstruktérské generace až do současnosti, z nichž několik desítek patentů je stále v platnosti.

Josef Daněk

Princip tlakové brzdy DAKO

Jak název brzdy naznačuje, pracuje se stlačeným vzduchem, který je rozveden podél vlaku tzv. hlavním potrubím. Pokud je v tomto potrubí 5 bar, naplní se každá brzda jednotlivých vagonů také tímto tlakem. Pokud potom strojvedoucí vypustí tlak z hlavního potrubí, nebo např. někdo zatáhne za záchrannou brzdu, nebo se dokonce vlak roztrhne, dojde k naplnění brzdových válců tlakem vzduchu z pomocných vzduchojemů. A toto zařídí právě rozváděč, srdce každé brzdy. V tom tkví samočinnost a z ní vycházející bezpečnost – vlak zastaví v každé situaci. A to i v případě, že strojvedoucí neví, že je nějaká nouze. Při přetržení automaticky zastaví obě poloviny přetrženého vlaku a nenarazí do sebe. Brzdové systémy DAKO jsou používány v mnoha vozidlech, lokomotivách, nákladních vagonech, soupravách pro osobní dopravu, soupravách metra, a to v mnoha zemích v mnoha světadílech.

DAKO-CZ dodává brzdy doslova do celého světa

Jenom brzdových systémů na nákladní vagony se vyrobí více jak 3 500 kusů za rok. Za celou historii, tj. od roku 1956, bylo brzdou DAKO vybaveno přibližně 500 000 železničních vozidel. A v tomto údaji tkví jedinečnost a nepřekonatelnost odkazu Josefa Daňka.

Autor: Ing. Stanislav Pechar, technický poradce ředitele DAKO-CZ

Výrobní závod DAKO-CZ ve východočeské Třemošnici

Další článek: Diagnostická brána Cube67 vám umožní maximální využití strojů a systémů