Pokroky ve 3D tisku z kovových prášků od GE

Misan s.r.o.
— vydáno 7. srpna 2020

GE Additive se od svého kapitálového vstupu do tradičního výrobce strojů pro aditivní výrobu z kovu, firmy Concept Laser, profiluje neustálými inovacemi v těchto technologiích s důrazem na zajištění kvality a způsobilosti výrobního procesu.

Vlajkovou lodí Concept Laseru je již dlouho stroj M2, nabízející nejvíce univerzální využití a nejširší portfolio materiálů. Využívá se především pro leteckou a medicínskou výrobu, ale také (zvláště v našich končinách) pro výrobu vložek vstřikovacích forem s konformním chlazením a jiné aplikace.

Důležitým trendem poslední doby v oblasti aditivní výroby je zejména opakovatelnost, které je podřízen i výkon stroje M2, jenž bude od počátku příštího roku dodáván již ve své páté generaci. Předchozí generace se soustředila na pokročilejší tepelnou stabilizaci a laminární proudění plynu v procesní komoře. Aktuální verze vylepšuje některé ergonomické a diagnostické prvky. Na žádost uživatelů bude odstraněn krycí panel manipulačního prostoru, budou přepracována přístupová místa pro údržbu stroje a přidány různé snímače. Vylepšeným nastavením optického systému bylo významně zmenšeno toleranční pole zaostření laserového svazku. Vylepšen byl také řídicí software, který pracuje rychleji s expozičními drahami kompletně předpočítanými v desktopové verzi programu.

Do standardní verze stroje se dostává systém adaptivního nanášení prášku QM Coating a modul pro online sledování stavby pomocí vestavěné IP kamery QM LiveView. Tyto systémy byly dříve příplatkovými moduly. Z nabídky byla také vyřazena 200watová verze. Zůstává pouze laser o výkonu 400 W.

Sériová aditivní výroba

V blízké době získají strategičtí partneři GE Additive přístup k nové verzi systému MLINE Factory. Koncept pružného výrobního systému pro sériovou výrobu MLINE Factory byl uveden již před několika lety. Jedná se o pokrokové řešení se zcela oddělenou procesní a manipulační jednotkou, umožňující různou konfiguraci systému. Jedna manipulační jednotka může sloužit například pro tři procesní jednotky. Jinou možností může být i úplné oddělení desítek procesních jednotek od několika manipulačních. Moduly s dávkovacími, stavebními a přepadovými komorami pak autonomně putují mezi nimi.

Účelem této konstrukce je potlačení vedlejších časů aditivní výroby, jako je vyjímání dílů, zakládání a nastavování další stavby. Po skončení jednoho procesu hotová stavba odjede a automaticky se založí nový stavební modul. Vyjímání hotové stavby nezdržuje výrobní proces. První funkční prototyp byl na základě získaných zkušeností optimalizován a letos již pracují dva nové systémy v německém Lichtenfelsu, kde slouží pro vývoj výrobních parametrů.

Hybridní výroba dentálních náhrad

Novinkou v oblasti dentální výroby je hybridní dentální výroba. Jedná se o inovativní spojení aditivní dentální výroby na strojích série Mlab a dentální frézky. Mlab je v Evropě dlouhodobě nejprodávanějším strojem v dentálním odvětví. Osvědčil se svou nenáročností, spolehlivostí a kvalitou výroby. Uplatňuje se v centrech s větším objemem výroby dentálních náhrad. Pokud je však potřeba kromě běžných korunek, můstků a skeletů vyrobit například suprakonstrukce na implantáty, je potřeba řešit také frézování přesných otvorů. Paleta s vystavěnými díly se upne do frézovacího stroje a spustí se program vygenerovaný pro konkrétní sadu dílů programem FOLLOW-ME!, určeným pro hybridní dentální výrobu. Frézovací stroj si sondou osahá na paletě (taktéž vystavěné) referenční piny a následuje obrábění. Kombinací aditivní výroby a frézování dosáhneme ekonomičtější výroby suprakonstrukcí než samotným frézováním. Uspoříme až 85 % materiálu a samotné frézování je zkráceno na méně než minutu na člen.

Sdílení zkušeností s aditivní výrobou

Samotná GE Additive se snaží etablovat nejen jako výrobce strojů, ale také jako partner znalý problematiky zavádění aditivní výroby v různých odvětvích, který nenechá uživatele strojů tápat při zavádění výroby. Jiné části GE, jako třeba GE Aviation, používají tyto stroje pro vlastní potřebu. Tím poskytují důležitou zpětnou vazbu a zkušenosti, které může GE Additive předat také svým zákazníkům. Zjednoduší a zkrátí se tak doba osvojení technologie. Pod střechou GE Additive je kromě výrobců strojů Concept Laser a Arcam také divize pro výrobu prášků AP&C, a dále vývojová kancelář AddWorks, která může pomoci s vývojem nebo úpravou dílů pro aditivní způsob výroby. To dává uživateli možnost výrazně urychlit uvedení nového produktu na trh. Výhradním zástupcem firmy GE Additive pro Českou republiku a Slovensko je firma Misan, která v rámci osvěty ve svém školicím a předváděcím středisku v Lysé nad Labem pravidelně pořádá odborné semináře z oblasti aditivní výroby, CNC obrábění a souvisejících technologií. Jejich aktuální nabídku najdete na webu www.misan.cz.

Další článek: Měření opět o krok blíže k obrábění