Praktické využití umělé inteligence pro vyšší bezpečnost v průmyslu

Tomáš Trojan vydáno dne 12. listopadu 2020

Strojní vidění se neustále zdokonaluje, a to jak na straně samotných kamer, tak zejména na straně softwaru, který obraz vyhodnocuje. Se současnými vyspělými zařízeními lze do praxe aplikovat metody zabezpečení, které dosud existovaly jen v teoretické rovině.

Vidíme to všude, každý strojař se pomalu stává i „ajťákem“, potenciál digitálních technologií je tak veliký, že ho zkrátka nelze přehlížet v žádné oblasti výroby. Nepřekvapí proto, že před pár měsíci založená firma Invanta, která dodává chytrá řešení pro průmysl, je složená zejména z IT specialistů a elektrotechniků. V tuto chvíli se soustředí především na bezpečnost ve výrobě. Jejich řešení nabízí zjednodušení některých postupů a záleží jen na zákazníkovi, jak se rozhodne jej aplikovat.

Co řešení umí

Nabízené řešení sleduje nepřetržitě zadanou oblast a v reálném čase vyhodnocuje, co se v obrazu děje. Přitom využívá pokročilé modely umělé inteligence se schopností strojového učení. Díky tomu je software schopný velmi přesně rozeznat různé objekty, typicky například osoby, části lidského těla nebo ochranné pracovní pomůcky. Podle situace pak může ve specifických situacích vyvolat odpovídající odezvu.

Pro potřeby demonstrace řešení si v Invantě sestrojili model, který můžete vidět na videu. Každý na něm rychle pochopí, o co jde. Následné využití v praxi ale počítá s výrazně sofistikovanějšími úlohami.

Záleží na potřebách zákazníka, jaké konkrétní zadání bude řešení plnit. Nabízí se například následující tři scénáře:

Nouzové zastavení stroje

Umělá inteligence dokáže ohlídat zdraví obsluhy stroje stejně dobře jako mechanické zábrany nebo světelné závory díky schopnosti rozpoznat osoby nebo části lidského těla v obraze snímaném kamerou. Systém monitoruje definovanou nebezpečnou oblast a nepřetržitě kontroluje přítomnost živých objektů. V případě nebezpečí systém automaticky vyvolá některou z akcí: okamžitě zastaví stroj (drtiče, lisy apod.), sníží operační rychlost (robotické rameno), spustí alarm či promítne optické varování (laserový symbol na podlaze apod.).

Kontrola ochranných pomůcek

Právě tak snadno lze ověřit vybavenost zaměstnanců předepsanými ochrannými pomůckami. Na základě zjištění systém opět vyvolá zvolenou reakci: Zamezí danému pracovníkovi přístup do střežené/nebezpečné oblasti (branka); zařízení, které má pracovník obsluhovat ponechá vypnuté, dokud nejsou pomůcky v pořádku (portálový jeřáb, vysokozdvižný vozík apod.) případně zobrazí varování nebo informuje zodpovědnou osobu.

Autorizace ověřením obličeje

Obdobně jako v minulém případě, kde systém uděloval práva na základě splnění požadavků na ochranné pomůcky, může přidělovat oprávnění i konkrétním zaměstnancům na základě rozpoznání jejich tváře. Osobám s patřičným proškolením (seřizovač apod.) může odemknout speciální funkce stroje. Neautorizované osoby naopak nedostanou přístup do nebezpečných zón nebo nebudou moci zapnout stroj.

Testování v aplikaci s robotem

První reálná aplikace se již testuje ve výrobním závodu firmy Pilana. Tento systém bude zajišťovat bezpečnost robotického pracoviště bez nutnosti plotů, které se v obdobných případech běžně používají.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.