Překvapit zákazníka neočekávaným řešením a vyšším stupněm inovace

Iva Minaříková vydáno dne 29. října 2021

I když je firma Elzaco ostříleným hráčem, jenž se v oboru řízení technologických procesů a průmyslu pohybuje již třicet let, stojí v současnosti před pokrokovou výzvou, která je úzce spojena s nově vybudovanou obrobnou.

K jejímu vzniku vedla snaha se co nejvíce osamostatnit v rámci subdodávek, kterým stále častěji scházela přesnost, kvalita provedení a navíc je doprovázelo i časově náročné papírování. To vše jsou skutečnosti, jež absolutně nekorespondují s mottem firmy, jímž je: „pružnost, kvalita, spolehlivost a transparentnost na všech úrovních“. Společnost Elzaco má pro to, aby byla úspěšnou firmou i v oblasti obrábění, ty nejlepší předpoklady. Mladý tým s tvůrčím nadšením a potřebnou razancí k realizaci vytyčených cílů je skvěle doplňován vedením, jež je maximálně otevřené novým výzvám, a navíc disponuje až altruistickým pochopením pro nastupující mladé generace. Přidá-li se spolupráce se spolehlivými obchodními partnery, kteří umí poradit s nastavením optimálních podmínek obrábění, nemělo by dalšímu úspěchu stát nic v cestě. Čas, který jsme strávili společně s jednatelem firmy Elzaco Jiřím Vénosem, jeho dvěma mladými kolegy a zástupci firmy ISCAR ČR, byl nabitý energií, nadšením, moudrostí i pokorou.


Lopatky oběžného kola, 3D tištěná a frézovaná 

 

Od myšlenky k realizaci

Elzaco má na svém kontě celou řadu úspěšných realizací v mnoha průmyslových sférách, jejichž výčet by však zaplnil několik stran. Svoji činnost tato firma zpočátku zaměřovala převážně na elektrotechnická zařízení a oblast malých vodních a větrných elektráren. Postupně přibyl vývoj a výroba jednoúčelových strojů či jejich inovace s vyšší mírou přidané automatizace. S vysokými školami a firmami disponujícími vlastními výzkumnými centry spolupracuje Elzaco na řadě projektů, které výrobně zaštiťuje. Jiří Vénos k tomu dodává: „Coby jednatel jsem velmi rád za to, že naši firmu tvoří převážně mladá generace, neboť právě ta k nám přichází s novými myšlenkami, skvělými nápady a umem, jak využít veškeré výdobytky moderní doby. Logicky však vůbec netuší, jak náročná je cesta k jejich realizaci. Vždy se ale snažíme vše společně probrat a udělat maximum, aby se myšlenky změnily v realitu. Každý zákazník, který k nám přichází, má vlastní, mnohdy utkvělou představu, jak má finální produkt vypadat. A byť mu pečlivě nasloucháme, snažíme se ho překvapit vyšším stupněm inovace a nabídnout řešení, s nímž vůbec nepočítal. Nebojíme se jít do rizika, neboť nás pohání snaha vyjít maximálně vstříc. Naší výhodou je v těchto případech plochá firemní struktura, zaručující rychlou cestu od myšlenky k její realizaci. Jako jednatel řeším strategii řízení a klasické provozní věci. Odborné projekty s důvěrou nechávám na týmu kolegů. Díky tomu si u nás mladí lidé vyzkouší pestrou škálu technických zaměření a časem se sami rozhodnou, která oblast je pro ně tou nejlepší. Naše firemní kultura tkví i ve volnosti projevu. Otevřeně řešíme i méně příjemná témata a situace, jimž se v životě nevyhne nikdo. Nejsme jen čísly v evidenci, ale skutečně úzce spolupracujeme na všech projektech a víme o sobě. Je to velmi osvobozující, i když se svobodou automaticky přichází velká zodpovědnost.“


Šnek pro dávkování taveniny malého vstřikovacího lisu firmy Elzaco 

 

Nová éra = nové výzvy a obchodní partnerství

Nadšení a touha pokořit další novou výzvu stojí i za modernizací obrobny. Ta se postupně rozrostla o nové CNC stroje HAAS: pětiosku UMC-500 SS a soustružnicko-frézovací centrum ST-20Y, které doplnily ložovou frézku XYZ RMX 3500 od společnosti Rexim, jež dlouhodobě překvapovala svým výkonem a variabilitou. Tu v rámci své diplomové práce výrazně navýšil jeden z mladých talentů Jakub Prokop, který vymyslel a vyrobil nový upínací systém, jehož modularita poskytla mnoho nových výrobních možností. Společně s kolegou Ladislavem Valentou se učí v praxi využít plný potenciál nových strojů a již nyní je jasné, že díky vzrůstající složitosti obrobků bude v budoucnu potřeba investovat do další modernizace a rozšíření obrobny. Nejčastěji jsou zde obráběny nerezové oceli, hliníkové slitiny, barevné kovy a plasty. Veškeré komponenty si tak v Elzacu již vyrábí sami, kromě technologie obrábění tu mají také 3D tiskovou farmu a malý stolní vstřikolis. Návrh a výroba vstřikolisu je mimochodem vlastní iniciativou zaměstnanců. „Inovační pojetí uplatňujeme v mnoha směrech a velmi si vážíme přístupu pana Vénose, jenž má pro naše návrhy pochopení. Stejně tak si však ceníme i obchodních partnerů, kteří nám pomáhají a učí nás zdokonalovat veškeré obráběcí procesy. Bez jejich rad bychom se jen stěží posouvali vpřed tak svižně. Přímo pak hovořím o zástupcích společnosti ISCAR ČR, s jejichž nástroji nejčastěji pracujeme. Dostali jsme se k nim na doporučení a denně vidíme, že jsme udělali dobře, když jsme na něj dali. Aktuálně je před námi výroba nerezového oběžného kola a je zcela jasné, že se na jejich technika frézování Lukáše Veselého opět velmi rádi obrátíme,“ doplňuje Jakub Prokop.

Razantní pokrok díky nástrojům ISCAR

V Elzacu začínali s obráběním od nuly, bez patřičných zkušeností, a postupně vyzkoušeli i řadu nástrojů od různých výrobců. Kvalita obráběného povrchu však stále nebyla dokonalá. Problém představovala i rychlost dodávek či výše odběru nástrojů, jež je pro mnohé rozhodujícím faktorem pro další spolupráci. Díky novým CNC strojům byl nejvyšší čas najít spolehlivého dodavatele, jenž nabídne ucelené portfolio nástrojů, znalosti, a především bude mít zájem spolupracovat s relativně malou firmou. Změna k lepšímu přišla s tříbřitými monolitními karbidovými frézami ECA H3 CHATTERFREE s proměnlivým stoupáním ostří a nerovnoměrnou zubovou roztečí, díky nimž začala úspěšná spolupráce s firmou ISCAR. „Byly to první nástroje od firmy ISCAR, které jsme využili. Překvapila nás nejen jejich univerzálnost a větší výkon ve srovnání s jinými nástroji na hliníkové slitiny, ale tam, kde jsme se dříve obávali stroj vůbec pustit, to najednou šlo zcela bez problémů. Navíc s krásným povrchem. Cenová relace nebyla dramaticky jiná, ovšem výkonem jsme razantně poskočili. Rozhodli jsme se proto pro vyzkoušení dalších nástrojů firmy ISCAR a rozhodně jsme neudělali chybu. Velkou oporou je nám i technik této firmy Lukáš Veselý, jenž nám velmi pomohl například při řešení postupu obrábění lopatek vodních turbín,“ vysvětlují Prokop s Valentou. Jednou z cest, jak se přesvědčit o výkonu nástrojů ISCAR, je možnost bezplatného testování, jež umožňuje nástroj vyzkoušet, a to, v případě zájmu, i za přítomnosti techniků, kteří na místě odladí vše potřebné a pokusí se nastavit optimální řezné parametry pro maximální výkon a spokojenost zákazníka. V případě, že nástroj nesplňuje potřebné limity, zákazník nic neplatí.


4břitá frézovací hlavice ISCAR MULTI-MASTER z řady LOGIQ-4-FEED (FFX4 ED25/.98-4-MMT15-04) průměr 25 mm s destičkami FFX4 XNMU 040310HP v jakosti karbidu IC5820 

 

Kliknete a druhý den máte

Otázka rychlosti hraje v dnešním světě prim, to víme všichni. Svižné tempo je proto velkým pozitivem i v případě snadného objednávání nástrojů přes e-shop (Logiq-e-Comm) a elektronický katalog ISCAR, kde se maximálně zkracuje čas nákupu. Díky zákaznickému účtu má dodavatel absolutní přehled o nejčastěji používaných nástrojích, odpadá zbytečné papírování, podepisování smluv, a to vše bez nutnosti garance odběru. V Elzacu si však pochvalují i skvělou technickou dokumentaci k jednotlivým nástrojům a nabídku ve standardech, jež poskytuje vhodné alternativy ke speciálům, jejichž výroba trvá mnohem déle. Hlavní přínos spolupráce s firmou ISCAR ČR však v Šumperku spatřují v důvěře. Ladislav Valenta k tomu dodává: „V rámci spolupráce jsme využili snad vše, co tato společnost svým zákazníkům nabízí. Nejvíce si ale ceníme toho, že jsme pro takového giganta, za jakého je firma ISCAR na trhu vnímána, zajímavým partnerem. Cítíme zájem o naši výrobu a projekty. Velkým překvapením pro nás byla snaha pomoci nám se správným využitím nástrojů i od jiných výrobců. Konkurenční boj šel stranou a v ten okamžik jsme věděli, že jsme to my, kdo je v popředí zájmu.“


Nástroje ISCAR s organizačními štítky vytištěnými na 3D tiskárnách ve firmě Elzaco 

 

Život není v tabulkách

Na začátku tohoto článku jsme uvedli, že čas strávený v šumperské firmě Elzaco byl nabitý nadšením, moudrostí a pokorou. Jen těžko se však dá přenést na papír napětí a entuziasmus dvou mladých strojařů, kteří v zasedací místnosti, kde probíhal náš rozhovor, netrpělivě čekali na přímou konzultaci se specialisty firmy ISCAR přímo u strojů. Mladistvá verva, s níž v obrobně kladli své dotazy, byla velmi inspirativní a plná zájmu. Nešlo přehlédnout ani radost zástupců firmy ISCAR, kteří několikrát během setkání uvedli, že i oni se u svých zákazníků stále učí a pocit radosti z kladných výsledků je pro ně tím nejsilnějším motorem. Skutečným vítězem tohoto setkání je však nepochybně Jiří Vénos, jenž přirozeněa s velkou trpělivostí předává své zkušenosti těm, v jejichž rukou je budoucnost českého strojírenství. O jeho nadčasovém přístupu svědčí skutečnost, že Elzaco fyzicky nepatří žádnému majiteli, ale nadaci, kterou Jiří Vénos založil před sedmi lety a převedl do ní celý majetek firmy. „Rád bych ještě uvedl, že díky našemu způsobu řízení mají k sobě blíž nejen zaměstnanci, ale jsme si blíž i s obchodními partnery. Otázka nákupu nástrojů je vlastně ideálním příkladem. V mnoha firmách řeší tuto položku nákupní oddělení, a to, se vší úctou, nemá absolutně ponětí o technických parametrech, životnosti, kvalitě nástrojů a podobně. Vidí jen konečnou sumu na konci excelovské tabulky. Já tyto věci přenechávám těm, kteří s nástroji pracují a nejlépe vědí, co potřebují. Samozřejmě všichni znají i cenu těchto nástrojů a přistupují k nim s přirozenou úctou. Mnoho firem si komplikuje život zbytečnostmi. Papírováním, které vše protahuje, protože schválení čehokoliv musí projít přes řadu oddělení. To jsou faktory, které mladou generaci odrazují, brzdí její nadšení, berou jí ideály, sílu a sny dovést svůj projekt do cíle. Snažím se, aby moji kolegové pochopili, že až jednoho dne nepřijdu do práce, musí si umět poradit, domluvit se a vést firmu dál. A pokud se tak nestane, majetek firmy se rozpustí na bohulibé účely, pro které jsem Nadaci Elzaco zakládal. Jednoduše vše, co v životě děláte, by mělo mít smysl,“ uzavřel naše setkání Jiří Vénos.


Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.