Přínosy systémů ERP QAD ve výrobních firmách

Minerva Česká republika, a.s.
— vydáno 27. listopadu 2020

Společnost UNEX dodává odlitky, výkovky, svařence a těžké ocelové konstrukce do celého světa. Zájem o mnohem přesnější informace o dostupných zdrojích a skutečných výrobních kapacitách ji přivedl k nasazení modernějšího IT řešení.

Inzerce

Minerva Česká republika je dlouholetým poskytovatelem informačních technologií, který již bezmála třicet let dokazuje své odborné znalosti a schopnosti provést bezproblémové a úspěšné implementace ERP v mnoha výrobních oborech. Skutečnost, že Minerva má zaostřeno i na oblast průmyslu a strojírenství, dokládají četné reference a ohlasy spokojených uživatelů. Příkladem úspěšné implementace efektivnějších IT řešení je nasazení systému ERP QAD ve společnosti UNEX.

Výchozí stav IT a výběr ERP 

V roce 2004 si zástupci společnosti UNEX uvědomili, že se stávající systém ERP, jenž byl v provozu od roku 1994, stal těžkopádným a technologicky zastaralým a že je nutné jej vyměnit. V 1. čtvrtletí 2005 proto UNEX uspořádal veřejné výběrové řízení a vyzval dodavatele k prezentaci nabízených produktů za účelem jejich posouzení. Produkty QAD a IFS postoupily do finále. V procesu výběru dodavatele byla důležitým faktorem cena a zkušenosti s řešeními Sysklass (TPV) a I2 Technologies (APS), což bylo ve výběrovém řízení uvedeno jako požadavek. Výběrová komise UNEXu s přihlédnutím k oběma aspektům vybrala jako vítěze výběrové řízení společnost Minerva.

Implementace ERP QAD 

ERP QAD byl nejprve implementován ve výrobním závodu UNEX v Uničově. Implementace trvala přibližně devět měsíců. Součástí implementačního procesu byl i převod stávajících dat do nového systému ERP a bylo třeba převést 81 tisíc položek a 80 tisíc pracovních příkazů. Po úspěšné implementaci v Uničově následovala implementace v Moravských železárnách v Olomouci a o rok později i ve třetím závodu holdingu ve slovenské Snině. Na začátku projektu vytvořil UNEX tým klíčových uživatelů a doménových expertů, kteří spolupracovali s konzultanty Minervy na hodnocení systému a postupně upravovali prostředí. Při hodnocení projektu implementace, UNEX vyzdvihl význam podpory ze strany managementu a důležitost komunikace s uživateli o novém systému ERP, jeho výhodách a procesech implementace. 

Přínosy řešení ERP 

QAD přinesl společnosti UNEX více přesnějších informací ze všech podnikových oblastí. Od sledování výroby, výrobních a provozních nákladů, manipulace s materiálem, až po lidské zdroje. ERP QAD přinesl přesnější informace o dostupných zdrojích společnosti a skutečných výrobních kapacitách, což se odrazilo v mnohem rychlejší odezvě v komunikaci s obchodními partnery a zákazníky, než tomu bylo před jeho implementací. Množství informací získaných ze systému se zvýšilo a umožnilo sofistikovanější analýzu dat a tím i vyšší efektivitu práce. Při hodnocení projektu Martin Vladík, tehdejší IT manager ve firmě UNEX, konstatoval: „Mohli jsme provést výraznější počáteční systémové úpravy a více se spolehnout na zkušenosti konzultantů Minervy a minimalizovat tím potřebu dodatečných budoucích úprav systému.“

Hlavní přínosy nového systému ERP zde tedy spočívají ve větší flexibilitě na trhu a v mírném snížení nákladů. Implementace IT řešení společnosti Minerva splnila v uničovské společnosti očekávání a navíc ověřila, že je možné snadno začlenit nové akvizice, například na Slovensku. Úspěšná implementace ERP QAD v vyústila v dlouhodobé partnerství společností UNEX a Minerva a systém byl poté implementován i v dalších dvou výrobních závodech společnosti.

Další článek: Automatizovaná elektroeroze jako cesta k optimalizaci zdrojů ve firmě ROSTRA