PROFINET je dnes pro strojní zařízení nutností, umožňuje velkoobjemový sběr dat

Murrelektronik CZ spol. s r.o.
— vydáno 4. listopadu 2020

Otáčky, zdvih, tuhost, to jsou parametry, které nás obvykle u obráběcích strojů zajímají. Poněkud v pozadí stojí jejich elektroinstalace, která ovšem tvoří nervovou soustavu tohoto vysoce sofistikovaného organismu. Podívejme se, jak probíhá přenos energie a informací v portálových obráběcích centrech firmy TRIMILL.

Inzerce

TRIMILL se specializuje hlavně na vývoj, konstrukci, montáž a uvádění do provozu portálových obráběcích center určených pro obrábění nástrojů, forem a zápustek, ale také pro produkci a letecký průmysl. V těchto strojích s vysokým stupněm automatizace je elektroinstalace často velmi složitá a koncepce zapojení samostatnými vodiči zde naráží na své meze, proto se při stavbě těchto obráběcích strojů konstruktéři v TRIMILLu spoléhají na sběrnicové systémy a komponenty Murrelektronik.

Využívání komponentů Murrelektronik nevzniklo ze dne na den, ale potřebami zákazníků. Bylo zapotřebí přehodnocení rozvodů pro sběr signálů po strojích a snaha o sjednocení a zjednodušení systému stávajících kabelových rozvodů. Jako nejvhodnější řešení se ukázaly již v roce 2007 pasivní slučovače Murrelektronik, které se začaly nasazovat na všech strojích spolu s konfekciovanými kabely pro vstupy a výstupy s konektory M12 dle standardu DESINA. Díky tomu se podařilo uspořit místo v rozváděčích, minimalizovat montážní a servisní časy a také snížit náklady na výrobu.

S vývojem nové řady strojů v roce 2013 přestaly u složitějších strojů pasivní slučovače stačit. Z výběrového řízení na sběrnicový systém PROFIBUS DP u nového obráběcího stroje vzešly vítězně opět komponenty Murrelektronik, konkrétně řada IMPACT67, IMPACT20 a MVK s rozhraním PROFIBUS DP. Součástí byly kromě zmíněných komponentů také kabely, konektory a repeatery. Komponenty Murrelektronik pro sběrnice PROFIBUS DP se staly pro všechny další vyráběné stroje standardem.

Otevřený systém je výhodný pro všechny

„Velkou výhodou komponentů Murrelektronik je otevřenost systému, díky které se bez problémů připojí i produkty jiných výrobců. Na strojích je pak možné vytvořit téměř jakoukoliv topologii. Kromě produktů s krytím IP67 nám velkou službu poskytuje i modul IMPACT20, který se výborně hodí do rozvaděčů a svorkovnicových skříněk. To každý nemá,“ řekl Pavel Novák, vedoucí elektro konstrukce společnosti TRIMILL, a.s., a dále dodal: „Murrelektronik má všechno, co je pro konstrukci strojů v krytí IP67 a IP20 potřeba.“

Rychlý a objemný tok dat potřebuje PROFINET

V roce 2018 se začalo v TRIMILLu uvažovat o dalším zdokonalení diagnostiky strojů, především díky potřebě připojení senzorů a akčních členů s rozhraním IO-Link, kde vedle hodnoty procesní veličiny je možné přenášet další informace, jako např. parametry nebo diagnostická hlášení. Rozhodlo se o postupném nasazování sběrnice PROFINET na nových strojích a budování systému pro Průmysl 4.0. To by mělo opět povýšit diagnostiku strojů a umožnit realizaci flexibilnější síťové topologie.

Z nového výběrového řízení a testování produktů různých výrobců byly zvoleny pro svou spolehlivost a odolnost osvědčené produkty Murrelektronik řady IMPACT67, IMPACT20 a MVK s rozhraním PROFINET. „Konkurence nespí a je třeba reagovat, PROFINET je pro rychlý a velkoobjemový sběr dat tzv. Průmyslu 4.0 v dnešní době nutností," řekl Pavel Novák a dodal: „Sběrnicové moduly Impact67 nebo MVK s PROFINETem se dokonale hodí pro snadnou integraci IO-link zařízení do našich strojů, protože se instalují přímo bez nutnosti použití dalších svorkovnicových skříní nebo rozvaděčů. To nám velmi usnadňuje montáž a spoří čas.“

Plug & play v praxi

Důvodem snadné integrace je „IODD on Board“, progresivní technologie společnosti Murrelektronik. Data senzorů a akčních členů uložená v IODD (popis zařízení IO) jsou vložena přímo do souborů GSDML sběrnicových modulů řady Impact67 a MVK. Když se připojí nějaké zařízení, pak lze přistupovat k těmto datům přímo, bez ruční konfigurace nebo speciálních softwarových nástrojů, zcela prakticky s již instalovanými nástroji řídicí jednotky PLC. Jde o ukázkové použití techniky plug & play v praxi, což představuje značné usnadnění práce.

Další produkty stejného výrobce

Kromě sběrnicových systémů TRIMILL na svých strojích používá mnoho dalších produktů Murrelektronik. Jedním z nich jsou elektronické jističe MICO Pro pro sledování proudové zátěže pro aplikace v oblasti 12 a 24 V DC s patentovaným vypínacím procesem. Mico Pro monitoruje zátěže a řídicí proudy a identifikuje kritické momenty. Pokud je na příslušné proudové větvi kritická hodnota, dojde k celému vypnutí větve. Velký důraz je kladen i na diagnostické funkce Mico Pro. Každý kanál je vybaven LED indikací stavu zařízení a digitální stavové signály lze přenést přímo do PLC.

Na obráběcích strojích se také využívají rozhraní Modlink MSDD, která umožňují jednoduchý a bezpečný přístup k řídicímu systému. Modlink MSDD je modulární systém skládající se ze standardizovaných jednoduchých a dvojitých rámů z kovu nebo plastu, které se integrují do pláště rozvaděče. Do nich je možné osadit více než 170 různých vložek se zásuvkami, specifickými pro různé státy a s různými datovými zásuvkami (například D-SUB, RJ45 nebo USB).

Zanedlouho bude všechno „v cloudu“

„Intuitivní a téměř bezporuchová montáž komponent Murrelektronik nám přináší velkou úsporu času. Neocenitelná je i spolehlivá technická podpora a servis říká Pavel Novák a dodává: „Díky komponentům Murrelektronik jsme také dokázali sjednotit dokumentaci ke strojům, což nám přineslo další výhody. Budoucnost našich obráběcích strojů vidíme v kompletním nasazení PROFINETU pomocí komponent Murrelektronik a následném napojením do průmyslové sítě a cloudu."

V TRIMILLu se tak plně potvrzují cíle vizionářské společnosti Murrelektronik, přinášet zákazníkům úspory v elektrických instalacích na strojích a zařízeních díky svým uceleným systémovým řešením a využít potenciál strojů na maximum, bez dlouhých odstávek, díky zkracování doby instalace a uvádění strojů do provozu. Taková řešení významně snižují i zbytečné finanční náklady.

Více informací o společnosti TRIMILL naleznete na www.trimill.cz a o komponentách Murrelektronik na www.murrelektronik.cz.

Další článek: Největší komerční halu pro virtuální realitu najdete v Horních Počernicích