Rozhovor: Průmysl 4.0 a aditivní výroba jsou klíčovými pojmy letošního veletrhu EMO

Iva Duroňová vydáno dne 9. září 2019

Veletrh EMO Hannover patří v letošním roce k nejvýznamnějším událostem a bude místem, kde se setkají světové špičky z oborů obrábění, automatizace i aditivních technologií. O současném stavu na trhu obráběcích strojů v Německu, o veletrhu i novinkách, které letošní ročník představí, jsme hovořili s ředitelem německého svazu výrobců obráběcích strojů (VDW), Christophem Millerem.

Vážený pane Millere, jako ředitele VDW bych se vás v úvodu ráda zeptala na současnou situaci na trhu obráběcích strojů v Německu. Jak se vám daří a jaké jsou prognózy v době, v níž se stále častěji hovoří o jisté stagnaci a rostoucích limitech, například kvůli nedostatku pracovníků? 

V roce 2019  výroba naváže na dosažený dobrý výkon předcházejícího roku. Objednávky z minulého roku jsou zpracovávány až v letošním roce. Náš optimismus  plyne také z předpokládaných investic většiny významných zákazníků celosvětového průmyslu, které mají stoupnout o 3 %.  Potřeba obráběcích strojů v Německu by se měla zvýšit o další 3 %. Oba ukazatele jsou zdrojem dobrých zisků a jsou rozhodující pro rozvoj průmyslu.  Zákazníci využívají velké kapacity a projevuje se trend větší digitalizace a automatizace vyžadující další investice.

Christoph Miller

Jaké jsou aktuální trendy ve výrobě obráběcích strojů, co nového nás čeká? 

Německo je průkopníkem digitalizace a vytváření sítí mezi výrobnímu podniky. Projekt Průmysl 4.0 pokrývá již celý jeho průmysl. Obráběcí stroje jsou centrem výroby. Německo má především velmi dobrou výchozí pozici pro  vývoj směrem k digitalizované výrobě zítřka a vytváření nových obchodních modelů. Objevují se nové přístupy, které značně zjednodušují řízení, zlevní výrobu, zajistí její větší flexibilitu a výkonnost. Ke známým současným heslům patří digitální dvojče, simulace nebo prediktivní údržba.

V minulých letech se nejčastěji hovořilo o rostoucím významu digitalizace, pojmy jako Big Data, virtuální propojení či simulace reálného pracovního prostředí patřily k ústředním tématům už minulého ročníku veletrhu EMO. Dočkají se návštěvníci veletrhu i reálných ukázek a možností? A jak se daří integrovat tyto trendy do praxe?

Vývoj postupuje rychlým tempem. Zákazníci poptávají všechny druhy technologií, výrobci  strojů a zařízení a jejich dodavatelé nabízejí potřebná řešení. Situace je nicméně dosti různorodá, různé závody dodávají různým zákazníkům, využívají různé technologie, které nelze převést na společného jmenovatele. Jejich škála se rozprostírá od rozhraní pro počítačové sítě přes ovládací konzole k zobrazování běhu stroje po vytváření služeb s konkrétní přidanou hodnotou, například v oblasti údržby nebo zvyšování produktivity. Návštěvníky veletrhu můžeme ujistit, že téma bude zajímavě prezentováno a srdečně je zveme, aby přišli a podívali se na vlastní oči, nebo aby se zde na veletrhu EMO sami prezentovali. 

Pozorným čtenářům odborných časopisů a portálů jistě neunikl nový pojem umati, který vešel do povědomí prostřednictvím tiskových zpráv k veletrhu EMO. Můžete prosím upřesnit, o jakou koncepci se jedná?

Umati je akronymum, které znamená “univerzální rozhraní pro řízení obráběcích strojů” a je v zásadě základním předpokladem realizace projektu Průmysl 4.0. Přední němečtí výrobci obráběcích strojů a ovládacích prvků spojili své síly, aby usnadnili propojení obráběcích strojů s různými infrastrukturami IT vysoké výkonnosti. Výhodou platformy open interface a jednotných specifikací, jejíchž prostřednictvím mohou být stroje libovolně zaintegrovány do existujících infrastruktur a ekosystémů je, že zkracují dobu vývoje, zrychlují vychystávání a umožňují dodavatelům vyvíjet nové obchodní modely na bázi analýz dat. Každý středně velký podnik, ale i větší podniky jsou zaskočené, pokud  musí na vlastní náklady  opakovaně provádět  nákladné a časově náročné úpravy zařízení. Ke zjednodušení  procesu přestavby zařízení byl na bázi komunikační platformy OPC UA vytvořen interface umati.  Nyní již v této oblasti spolupracuje globální komunita. V současné době je v plném proudu mezinárodní projekt standardizace, do kterého je zapojeno asi 50 společností z celého světa, především s účastí Japonska. Pro veletrh EMO připravujeme velkou přehlídku s živou prezentací univerzálního interface umati. 

Velkým tématem jsou v poslední době také aditivní technologie, známé pod stručnějším pojmem 3D tisk. Jak vnímáte jejich rostoucí vliv?

Aditivní výroba jako technologie budoucnosti umožňuje využívat výkonnější materiály a hospodařit se zdroji. Aditivní údržba už prokázala své výhody u malých dávek, ale její procesy se nacházejí na prahu většího využívání v masové výrobě. Uplatňuje se především v automobilovém a leteckém průmyslu, protože se stále více komponent pro letecký průmysl vyrábí metodou 3D tisku. Počet tištěných výrobků také prudce stoupá v oblasti medicínských technologií. Je však třeba čelit mnoha výzvám. Například výběr a kvalita granulátu naráží stále ještě na omezení a kvalita povrchu zatím není dostatečná. Přesto předpokládáme, že bude podíl aditivní údržby ve výrobě dále stoupat. 3D tisk  se však může dlouhodobě prosazovat v masové výrobě, pokud budou jeho procesy zaintegrovány do existujícího automatizovaného procesového řetězce a mnohem větší podíl nákladů bude moci být kompenzován konkrétní přidanou hodnotou.

K veletrhu EMO neodmyslitelně patří pestrý doprovodný program, co je pro návštěvníky a odbornou veřejnost připraveno letos? 

Počítáme spolu s přehlídkou vystavovatelů s pestrým doprovodným programem, v jehož rámci ukážeme  obchodníkům v mezinárodním složení, jaké trendy určují rozvoj výrobních technologií. Klíčovými pojmy veletrhu jsou  Průmysl 4.0 a aditivní výroba. Součástí jeho programu je velká iniciativa pro start-upy Young.tech enterprises@EMO a dvoudenní náborová akce. Na toto téma se zaměří zvláštní stánky s přednáškovým programem. 

Co by pro Vás osobně bylo největším lákadlem pro návštěvu veletrhu a co by si návštěvníci z ČR či Slovenska rozhodně neměli nechat ujít? 

Největším lákadlem veletrhu je více než 2000 vystavovatelů, kteří jsou zárukou, že EMO Hannover 2019 bude pro branži zpracování kovů vyvrcholením roku. Budou se prezentovat mezinárodnímu publiku obchodníků prostřednictvím inovací ve vrcholné kvalitě a na reprezentativních stáncích. Jsem přesvědčen, že návštěvníci z České republiky i ze Slovenska objeví na veletrhu mnoho zajímavého, velké obráběcí stroje, obráběcí centra pro masovou výrobu, speciální aplikace pro oblast vytváření sítí nebo generativní výrobu.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.