Rok 2020 znamenal pro české servery malou revoluci. Situace bude letos gradovat

Redakce Redakce
— vydáno 19. ledna 2021

V uplynulém roce se velká část pracovního i osobního života překotně transformovala do virtuálního světa. Poskytovatelé hostingu a cloudových služeb zažili obrovskou poptávku spojenou se zvýšenými požadavky na spolehlivost a robustnost řešení.

Rychlým tempem vzhůru vzrostla zejména vnímaná důležitost hostingu jako takového. „Kvalitní hosting byl vždy pro úspěch v online světě zásadní. Pro současnost a budoucnost to nicméně bude platit dvojnásob, což se začalo projevovat už v roce 2020, kdy na něj firmy začaly klást znatelně vyšší důraz,“ uvádí David Lintimer obchodní ředitel společnosti vshosting. Podle Lintimera se zvýšila poptávka především po robustnosti řešení a řešeních vysoké dostupnosti, které představuje rostoucí zájem firem o záložní servery, servery pro vývoj a testování a podobně. V roce 2020 šlo o významný nárůst, který činil cca 30 %. Hostingové služby začala hojně využívat i odvětví, která digitalizaci předtím relativně odolávala (např. prodejci nábytku či potravin). Výše zmíněné trendy by v roce 2021 měly dále pokračovat, odhadem je cca poloviční růst oproti roku 2020.

S rychlou digitalizací úzce souvisí i čím dál větší přesun k tzv. cloudovým řešením. To platí u společností i jednotlivců. Mnohonásobně byly využívány z důvodu home-officů cloudové komunikační nástroje jako Zoom, Google Meet apod. Experti z IDC už v roce 2019 předpovídali, že do roku 2023 dojde více než k zdvojnásobení nákladů globálně vynakládaných na cloudové služby. Vzhledem k vlivu pandemie a výše popsaných jevů odborníci očekávají ještě dramatičtější nárůst, už v roce 2021 o více než 25 %.

Intenzita nejrůznějších kyberútoků se v roce 2020 posunula na další úroveň. Masivní přesun firem k využívání nových nástrojů pro spolupráci online společně s všeobecnou atmosférou strachu přinesl i bezprecendentní nárůst počtu kyberútoků, zejména tzv. ransomware, phishingu a DDoS útoků. Častým terčem útoků byly zdravotnické organizace. Například WHO zaznamenala zpětinásobení počtu útoků.

Další článek: „Hned jak to opatření umožní, chceme MSV v Nitře posunout na vyšší kvalitativní úroveň,“ říká ředitel Agrokomplexu Róbert Kanás