Rozhovor o největším světovém výrobci SCARA robotů

OPTICONTROL, s.r.o.
— vydáno 29. července 2020

Ne každý ví, že firma EPSON vyrábí roboty a je v tomto oboru velice úspěšná. Vedle jiných značek zůstávají roboty tohoto výrobce poněkud ve stínu. Abychom si na ně „posvítili“, požádali jsme o rozhovor pana Jakuba Rusnáka z firmy OPTICONTROL, která je u nás výhradním distributorem průmyslových robotů EPSON.

Inzerce

Přinejmenším v České republice je EPSON znám úplně jiným sortimentem, než jsou roboty. Prodáváte roboty i u nás?

Ano, je tomu tak v obou případech. V České republice je EPSON u běžné veřejnosti znám spíše jako výrobce tiskáren a projektorů. Což je škoda, protože jako technologická firma se zabývá spoustou dalších velmi zajímavých a inovativních věcí, od Hi-Tech křemíkových technologií přes zmíněné tiskárny až po průmyslovou robotiku. Epson je dokonce největším světovým výrobcem SCARA robotů, a to už přes sedm let po sobě (SCARA je zkratka Selective Compliance Assembly Robot Arm, jedná se o robot, který je tuhý v ose Z a pohyblivý v osách X a Y, pozn. redakce). Naše firma OPTICONTROL má výhradní zastoupení pro průmyslové roboty EPSON pro Českou republiku od roku 2010 a od roku 2016 pro Slovenskou republiku. Za tuto se dobu se s roboty EPSON v průmyslu u nás setkáváme čím dál víc.

SCARA robot

 

Do jakých oborů roboty dodáváte?

EPSON začal se SCARA roboty a postupem času sortiment rozšířil o šestiosé roboty. V obou případech se jedná o „drobnou“ robotiku, to znamená, že dodáváme roboty do nosností 20 kg u SCARA robotů a 12 kg u robotů 6osých. Nemůžu říct, že by byly nějaké obory, kam naše roboty patří nebo nepatří. Můžete je najít v automotive na montážních linkách, ve strojírenské výrobě u obráběcích center, v plastikářském průmyslu, v elektro průmyslu u osazování plošných spojů, v potravinářství a farmacii, u balicích linek na paletování dílů, při montáži hodinek, a tak bych mohl pokračovat. Obrovskou výhodou EPSONU je, že nabízí všechny výkonnostní kategorie. Od Hi-Speed robotů série G pro linky s miliony vyrobených kusů ročně, přes střední aplikace, kde nejsou takové takty důležité a zákazník nemusí tolik investovat do pořízení robotu, až po jednoduché operace s levnými a kompaktními roboty.

Ing. Jakub Rusnák

 

Prodáváte roboty sami nebo přes integrátory? Můžeme roboty vidět třeba někde na veletrzích?

U průmyslových robotů je tato kapitola prodeje trochu komplikovanější než u jiných produktů. Roboty jsou vždy spojeny s nějakou aplikací a nějakým způsobem integrovány do stroje, zařízení či automatické linky. Takže roboty prodáváme a dodáváme na dvou úrovních. Jednou z úrovní je, že jako výrobce jednoúčelových strojů a automatizace roboty integrujeme do vlastních zařízení a jako celek je dodáváme koncovému zákazníkovi. Druhou úrovní je samotný prodej, a to většinou systémovým integrátorům, kteří robot instalují do svých strojů a linek. Vzhledem k nutnosti individuálního přístupu ke každé aplikaci, které mnohdy vyžadují testy simulace apod., jsme se v minulosti rozhodli věnovat naši energii tímto směrem než do veletrhů.

Pokud je mi známo, tak řada japonských firem prostě začala vyrábět roboty, aby zautomatizovala své vlastní výrobní procesy. Je to i případ EPSONU? Existuje nějaká vazba mezi vašimi tiskárnami, projektory a roboty, nebo jsou to zcela samostatné segmenty podnikání?

Jak už jsem zmínil EPSON začal vyrábět jako první SCARA roboty se záměrem zautomatizovat vlastní výrobu. První v průmyslu nasazený SCARA robot byl právě v SEIKO EPSON na montáži hodinek. Od té doby jsou roboty v ESPONU nasazovány u veškeré výroby, od hodinek po komponenty tiskáren. Co se týče vazby, tak jsou tyto segmenty provázány spíše technologiemi než obchodně. Například nasazení křemíkových technologií můžeme vidět jak u tiskáren při dávkování kapek inkoustu bez nutnosti zahřívání, přes využití u adaptivních filtrů multispektrálních kamer až po měření vibrací ramen robotů. U obchodní stránky jsou roboty součástí řešení aplikace, takže je zde úplně odlišný přístup k těmto věcem.

Šestiosé roboty EPSON

 

Výrobců robotů v posledních letech rychle přibývá, stejně jako oblastí, kde se roboty uplatňují. Kde EPSON vidí pro své roboty optimální uplatnění?

Zmínil jsem, že se EPSON zaměřuje na kompaktnost a flexibilitu svých robotů. A to je z našeho pohledu velmi důležitý faktor, který bude průmysl ovlivňovat čím dál tím víc. S velkým nárůstem automatizace ve výrobních halách místa ubývá a EPSON na to reaguje. Stačí se podívat na jednoduché parametry třeba u nejnovějšího 6osého robotu. Díky technologii QMEMS robot unese 12 kg na rameni délky 1 400 mm a sám váží 64 kg. Díky tomu zabere při stejném prostoru jako konkurenční značky méně místa, „netahá“ s sebou nadbytečnou váhu a dosahuje tak rychlostí až 9 m/s. Nebo s roboty série N dokážeme ušetřit až 40 % plochy, díky jedinečné kinematice ramene. Rovněž díky vlastním aplikačním řešením jako kamerové vidění, měření síly a další, a za použití multirobotického systému s jedním řízením budeme i do budoucna nacházet uplatnění v aplikacích s velkou přidanou hodnotou.

Který typ robotů – SCARA nebo šestiosé – tvoří ve vaší produkci větší skupinu? A zůstane to tak i do budoucna?

Větší skupinu tvoří SCARA roboty, kde je EPSON na celosvětové špičce. Ať už se budeme bavit o počtu prodaných kusů, šíři nabídky nebo variabilitě možností. I když se vývoj a novinky v nabídce 6osých robotů neustále rozšiřují, SCARA roboty budou vždy rychlejší, a to je v průmyslu velmi podstatný faktor. I přes fakt, že někdy jsou 6osé roboty nenahraditelné, z vlastní zkušenosti vím, že zařízení se dá SCARA robotům mnohdy přizpůsobit. Výsledný výrobní proces tak může být produktivnější a levnější. Takže věřím, že tento trend převahy SCARA robotů bude pokračovat.

A kam cílí vaše novinka – robot Bertie?

Robot s označením Worksense W-01 alias „Bertie“ na oblast průmyslu, kde doposud nebylo možné automatizovat výrobní proces, nebo jej bylo možno automatizovat velmi obtížně. Bertie má dvě ramena (o sedmi kloubech), koncové efektory navržené pro uchopení různých objektů a nástrojů, zápěstí s forcesenzory, kamery v ramenech a stereoskopické kamery. Celý je jednoduše přemístitelný a disponuje inteligentními algorytmy. Je navržen tak, aby se jednoduše sám přizpůsobil okolí a dokázal vyrábět v dynamicky se měnícím prostředí. Díky senzorům a kamerám se robot zorientuje v prostoru, vypočítá si optimální nekolizní trajektorie. Díky dvěma „rukám“ může provádět složité a velmi přesné montážní úkony, a po dokončení se rychle adaptuje na novou aplikaci. Z toho plyne, že cílí hlavně na zvyšování produktivity u malých a často se měnících se sérií výroby.

Bertie se v mnohém podobá současným kolaborativním robotům, umožňuje těsnou spolupráci s lidmi podle normy ISO/TS 15066?

Může se tak zdát, ale cíl je u tohoto robotu jinde. Robot zatím neumožňuje kolaborativní spolupráci. Když to řeknu trochu nadsazeně, tak Bertiho cílem není spolupracovat s člověkem v kolaborativním režimu, protože to má své nevýhody. Hlavně, co se rychlosti výroby týče. Vývoj robotu W-01 směřuje tím směrem, aby dokázal jak samostatně pracovat, tak se samostatně přizpůsobit a inteligentně upravovat trajektorie a výrobní proces při změně prostředí, a to při zachování výrobních rychlostí, které nejsou pro kolaboraci bezpečné.

V budoucnu by pak výrobní proces mohl vypadat následovně: Bertimu pošleme CAD model sestavy, zadáme pár údajů jako „do této bedny patří 50 ks“ a robot přistavíme k pracovišti. Bertie se „rozhlédne“, identifikuje jednotlivé komponenty, nástroje, překážky apod. Následně vypočítá, trajektorie a začne výrobní proces. U prvních dílů si proces dopřesní a upraví na základě získaných „zkušeností“ a začne vyrábět naplno. Tak by měla vypadat budoucnost u výroby malých sérií.

Další článek: Výkonné spojení systémů ALPHACAM a CABINET VISION při výrobě nábytku