Seco nabízí nově analýzu opotřebení nástrojů

Seco Tools CZ, s.r.o.
— vydáno 25. října 2020

Analýza je zcela nezávislá na značkách používaného vybavení. Lze ji provádět na místě, nebo i vzdáleně během několika dnů, a okamžitě porovnat výsledky využití nástrojů s průmyslovou realitou.

Inzerce

Získáte tak jasný obrázek potenciálu úspor nákladů na nástroje, zvýšení produktivity a snížení prostojů, jakož i  zmetkovitosti a potřeby přepracování. Tradiční metody analýzy problémů ve výrobním provozu – a problémy s opotřebením nástrojů jsou jedněmi z hlavních – poněkud zaostávají, má-li se jednat o reálné posouzení dopadů, které má životnost nástrojů na celkovou výkonnost provozu.

Analýza opotřebení nástrojů pomůže pochopit čtyři klíčové problémy, které ovlivňují celý váš provoz:

  • Celkové náklady – Cost of Goods Sold (COGS)
  • Analýza procesů přeseřizování – Single-Minute Exchange of Die (SMED)
  • Řízení hodnotových toků – Value Stream Management (VSM)
  • Úroveň celkového využití vybavení – Overall Equipment Effectiveness (OEE)

Zaujala vás analýza opotřebení nástrojů? Více se dozvíte ZDE.

Další článek: Velmi důležitá je teď interní komunikace, říká Igor Čech, Marketing Manager AEC