Seco přistupuje k otázce udržitelnosti nejen prostřednictvím nových nástrojů

Seco Tools CZ, s.r.o.
— vydáno 1. prosince 2020

Nároky na globální udržitelnost ovlivňují výrobní firmy a jejich podnikání ve stále větší míře. Důraz na udržitelnost však s sebou nese zvýšené náklady i potřebu dosažení provozní dokonalosti v procesech obrábění kovů. Na tyto skutečnosti Seco reaguje komplexním plánem pro udržitelné podnikání.

Inzerce

Každá společnost, jež se podílí na výrobě v typické situaci současného průmyslu – vysoké variabilitě a malých výrobních dávkách – již musí do klasického obchodního přístupu promítat nejen ekonomickou odpovědnost (kontrola nákladů, produktivita, zajištění kvality), ale také tu ekologickou. Udržitelnost průmyslového obrábění kovů spočívá v dodávkách výrobků splňujících potřeby a požadavky zákazníků. Tedy výrobků za konkurenceschopné ceny, s celkovou kvalitou využití po celý životní cyklus a nízkou zátěží pro životní prostředí ve smyslu spotřeby surovin a energie v rámci výrobního i spotřebního řetězce. To vše alespoň na úrovni stavu rovnováhy s kapacitními možnostmi naší planety.

Důraz na udržitelnost však s sebou nese zvýšené náklady a současně i potřebu dosažení provozní dokonalosti v procesech obrábění kovů, jež je jedním ze základních kamenů moderní průmyslové výroby tohoto zaměření.

Dopady výroby a provozu obráběcích strojů

Tyto trendy je nezbytné sledovat i při vývoji nových obráběcích nástrojů. Dnes už nestačí jen vysoká výkonnost a nízká nákladovost, propagované v nedávné minulosti. Musíme řešit i otázku energetické náročnosti a ekologické zátěže. A to nejen při vlastní výrobě nástrojů, ale také v celém průběhu jejich nasazení ve výrobě, včetně všech souvisejících faktorů. Hovoříme například o spotřebě energie při obrábění a potřebě kapalinového chlazení či tlakového vzduchu. Nesmíme se však zastavit ani před záležitostmi regenerace nástrojů v průběhu jejich životního cyklu a finální recyklace po jeho ukončení, abychom udrželi maximální podíl surovin v uzavřeném oběhu. Těmto skutečnostem vycházejí vstříc i nové nástroje Seco, které přicházejí na trh v průběhu jara roku 2020. Těm nejvýznamnějším, které přispívají k podpoře udržitelného podnikání v oboru obrábění kovů věnujeme následující řádky.

Double Turbo16 zrychlí výrobu a uvolní kapacitu stroje

Systém Double Turbo 16 určený pro rohové frézování je jistě nejočekávanější novinkou v pestré škále produktů Seco. Nástroje s oboustrannými břitovými destičkami obdélníkového formátu vynikají v rámci této koncepce nejpozitivnější geometrií na trhu a zaručují lehký a plynulý řez se sníženou spotřebou energie. Destičky dávají k dispozici čtyři funkční břity a vykazují tak relativně nízké náklady. Tělesa fréz jsou vyrobena z korozivzdorné nástrojové oceli IDUN, kterou není třeba povlakovat, čímž odpadá časově i ekologicky náročná finální operace výroby.

Systém je určen především pro hrubovací či polodokončovací operace v nejrůznějších materiálech. Kromě energeticky i objemově efektivního obrábění lze pomocí těchto nástrojů snížit četnost nebo dokonce zcela eliminovat potřebu dokončovacích operací. Kvalita obrobení na čelním povrchu i na stěnách může být díky unikátní konstrukci a vysoké výrobní přesnosti tak dobrá, že není třeba tyto plochy dále obrábět, neboť splňují kvalitativní požadavky přímo po vyhrubování, často i bez nutnosti odstraňování otřepů. To přináší zkrácení výrobního času, sníží počet potřebných nástrojů a uvolní kapacitu stroje.

Systém XP08 pro frézování hliníku

Další zajímavou novinkou je systém XP08. Jedná se o frézy malých průměrů (16–25 mm), opatřené vysoce pozitivními břitovými destičkami se dvěma funkčními břity, určené primárně pro lineární či kopírovací operace hrubování až polodokončování na hliníkových dílcích. I tyto nástroje zajišťují vysoký úběr materiálu a dobrou kvalitu obrobení povrchu. Systém XP08 překonává nevýhodu vyšší nákladovosti monolitních nástrojů a současně i výkonnost nástrojů univerzálních, které se pro obrábění hliníku v běžných provozech stále využívají. Frézy dobře zvládají podmínky obrábění na vysokovýkonných centrech, i snížené parametry dané limity obráběcích strojů s nižšími otáčkami.

Round 10 a 16 – frézy s kruhovými destičkami

Pokud se při frézování břitové destičky v lůžkách tělesa pootáčejí, zkracuje se jejich životnost a snižuje bezpečnost procesu. Frézovací destičky Round 10 a 16 zůstanou vždy ve fixní poloze, a to i při těžkých hrubovacích operacích. Tuto jistotu i lepší využití břitů přináší aretační funkce umožňující přesnou indexaci a lepší využití všech částí břitu destiček. V závislosti na požadované hloubce řezu mají podle konkrétní řezné geometrie břitové destičky 4/8 nebo 3/6 poloh.

Rychlá, snadná a přesná indexace i aretace v lůžku a intuitivní montáž usnadňuje použití všem pracovníkům obsluhy. Kruhové destičky v průměrech 10 mm a 16 mm jsou na zadní části opatřeny kapsami, které lícují se zarážkami v lůžku tělesa frézy pro účinnější obrábění. Touto funkcí doplňují systém Round 12, uvedený na trh v minulosti. K dispozici je velký počet nových těles pro kopírovací frézování, jakož i sortiment fréz kotoučových, včetně nových provedení kazet pro verze se stavitelnou šířkou řezu.

Rychlovýměnné soustružnické držáky pro plynulý provoz

Výměna či otáčení břitových destiček a vznikající třísky mohou při soustružnických operacích v přesné výrobě malých dílů působit problémy s její plynulostí. Stísněné pracovní prostory a nástroje umístěné v mimořádné blízkosti značně komplikují manipulaci. Špatný odvod třísek zkracuje životnost držáků i břitových destiček. Přístup k montážním šroubům v pracovním prostoru stroje bývá velmi obtížný. Díky modulární konstrukci rychlovýměnných držáků je manipulace daleko jednodušší – probíhá totiž mimo stroj. Uvolněním jediného zámku lze vyjmout z držáku řeznou hlavici, otočit či vyměnit destičku a hlavici upnout zpět – velmi snadno a s vysokou opakovatelnou přesností.

Bezobslužné operace na strojích v přesné výrobě mohou kriticky omezovat vznikající třísky a opakovaně tak přerušovat produkci. Proto jsou do držáků Seco QC Modular integrovány technologie přívodu chladicí kapaliny Seco Jetstream Tooling, které zajišťují jejich efektivní utváření i odvod. Výhodou je i možnost vyměňovat na držáku osazeném ve stroji různé typy řezných hlavic dle konkrétní potřeby obrábění – ISO soustružení, zapichování, upichování či závitování.

Monolitní karbidové vrtáky pro nákladově efektivní operace

Široká škála materiálů obráběných v malých až středních dávkách a moderní výroba s vysokou variabilitou obvykle vyžadují značné množství nástrojů. Monolitní karbidové vrtáky řady Universal jsou navrženy tak, aby pokryly nároky obrábění nejrůznějších materiálů a umožnily tak univerzální a nákladově efektivní operace vrtání. Lze tak snížit skladové zásoby i celkové náklady na otvor. Vynikající schopnost vystředění a optimální tvar břitů univerzálních vrtáků zajišťují předvídatelný výsledek obrábění s vysokou kvalitou otvoru i celkovou výkonností. Díky rozšíření sortimentu o vrtáky 8xD a 12xD nyní Seco nabízí ucelený sortiment délkových řad. Změnou směřující k ještě vyšší všestrannosti a spolehlivosti je aplikace povlaku TiAlN v rámci kompletní nabídky.

Easyshrink Evo přispívá ke snížení nákladů na obrábění

Jednoduchý, ergonomický a snadno ovladatelný systém Easyshrink Evo, vybavený intuitivním dvoutlačítkovým ovladačem a jednoduchým indukčním mechanismem značně usnadňuje seřízení nástrojů, neboť zvládá provádět cykly tepelného upínání během dvou až sedmi sekund a cykly ochlazování během pouhých tří minut pomocí volitelného systému vodního chlazení. Pro specializované držáky nebo specifické ohřívací cykly mají operátoři možnost přístupu k zabezpečenému webovému rozhraní, kdy mohou prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo ethernetu vytvářet nové manuální programy. Tuhost dosažená se systémem Easyshrink umožňuje ve srovnání s jinými typy držáků použití vysokých řezných parametrů se skokovým zvýšením produktivity (zejména při vrtání). Díky vynikající upínací síle, soustřednosti a vyvážení je navíc zatížení v řezu rovnoměrněji rozloženo po celé délce břitů. Tím se též prodlužuje životnost nástroje, držáku i vřetena. Zkrácení prostojů při výměně nástrojů přispívá ke značnému snížení nákladů na obrábění.

Sebelepší technická řešení však sama o sobě dnes nestačí, neboť jádrem každého provozu jsou zcela jednoznačně kompletní procesy a systémy obrábění. Zcela zásadní je dodržení spolehlivosti, nákladové efektivity a produktivity obráběcích procesů, a to při nejnižší spotřebě energie a minimálních emisích odpadních produktů, poškozujících životní prostředí. Krom vlastního procesu obrábění jsou výsostně důležité také faktory celkové efektivity výrobní organizace (včetně činností podporujících výrobu – plánování, programování, logistika nástrojů…) i toho, jak efektivně do systému přispívají jednotliví pracovníci (znalosti, zkušenosti, dovednosti a motivace).

I pro tyto oblasti nabízí Seco své konzultační služby – od kurzů technického vzdělávání pracovníků, přes technicko-ekonomické semináře pro střední management až po nástin konceptu udržitelného výrobního modelu Next Step, určený pro majitele a ředitele výrobních společností. Nezůstává přitom jen v oblasti informací. V případě zájmu o tento nový typ spolupráce pomáhá Seco Tools partnerům v rámci transformace průmyslové výroby implementovat vlastní zkušenosti.

Další článek: Růst mezd zpomalil, ve druhém kvartálu klesla průměrná mzda o 2,5 %