Seco ukazuje, že i v obrábění lze směřovat k udržitelnosti

Seco Tools CZ, s.r.o.
— vydáno 13. května 2023

Seco, výrobce nástrojů pro obrábění, usiluje o co nejnižší znečišťování životního prostředí, dlouhodobě směřuje k cíli stát se do roku 2030 z 90 % cirkulární společností.

Inzerce

„Je nám jasné, že pro udržitelné podnikání musíme pracovat s ekonomickou, environmentální i sociální zodpovědností – a přitom využívat všech příležitostí, které integrace prvků udržitelnosti do našeho hodnotového řetězce nabízí,“ říká Maria Blomqvist, vedoucí oddělení udržitelnosti a EHS ve společnosti Seco.

Tento krok je součástí snahy o aktivní a strukturovaný přístup k udržitelnosti. Společnost Seco se snaží recyklovat co nejvíce materiálu a zvyšovat účinnost výrobních procesů – výsledkem těchto snah bude neustálé snižování objemu odpadů i účinnější využívání energií a vody. „Naším cílem je být uznáváni jako odpovědní výrobci a v oblasti udržitelnosti podnikat opravdu rozhodné kroky. V rámci toho přecházíme na udržitelné balení našich výrobků – tedy obaly vyrobené z recyklovatelného materiálu,“ říká Eva Söderberg, produktová manažerka pro obaly výrobků ve společnosti Seco. „Udržitelnost je základním prvkem všech našich strategických pilířů a nedílnou součástí naší vize. Sledujeme čtyři cíle, kterými se naše práce v oblasti udržitelnosti řídí – chceme být považováni za jeden ze vzorů udržitelnosti v našem odvětví; zvyšujeme cirkularitu tím, že podporujeme přechod na cirkulární ekonomiku; snižujeme náš dopad na klima a klademe důraz na bezpečnost, protože naši zaměstnanci jsou naším nejcennějším zdrojem.“

Snížení emisí díky novým obalům na výrobky

Nové udržitelné obaly nahradí předchozí verze užívané pro břitové destičky, které se používají od roku 2008 a byly vyráběny z přírodních materiálů. Nové obaly budou využívat materiál recyklovaný, pocházející převážně z plastových obalů vyřazených v domácnostech – zvýšené využívání recyklovaného plastu zlepší udržitelnost snížením emisí uhlíku, a zároveň pomůže společnosti Seco dosáhnout cíle 90% oběhového hospodářství do roku 2030.

V roce 2021 představoval primární materiál použitý na krabičky pro břitové destičky kolem 122 tun plastu a při výrobě vzniklo přibližně 173 tun CO2. Obaly na monolitní nástroje přidaly dalších zhruba 35 tun CO2. Krátkodobým cílem pro rok 2023 je přeměnit 17 tun obalů pro nástroje na recyklovatelný materiál, což odpovídá 14 % celkově použitého množství. V roce 2024 se bude jednat již o 99 tun, tedy 81 %. Nahrazením primárního plastu recyklovaným materiálem sníží společnost Seco v porovnání s rokem 2021 emise CO2 přibližně o 131 tun.

Zavedením recyklovaných materiálů se barva krabiček pro břitové destičky změní z čistě bílé na tmavší šedý odstín, jenž je z hlediska udržitelnosti tím nejúčinnějším.

Obaly ze 100% recyklovatelných materiálů

Společnost Seco dosud používala ve svých skladech bílé krabice vyrobené z materiálu Kraft Liner se svrchní vrstvou z bílého papíru – takový materiál ovšem vyžaduje proces bělení, během nějž vzniká odpad a je škodlivý pro životní prostředí. Průměrné celkové procento recyklovaných surovin použitých na původní bílé krabice Seco je stanoveno na 77,2 % – zatímco nové hnědé krabice budou obsahovat 100 % recyklovatelného materiálu.

V asijsko-pacifickém distribučním centru (ADC) přejde společnost Seco od krabic vyrobených ze 77,2 % z recyklovatelného materiálu k novým konstrukcím vyrobeným ze 100 % z recyklovatelného materiálu. V americkém distribučním centru (UDC) se podíl recyklovatelného materiálu zvýší z 20 % na 100 %, zatímco v čínském distribučním centru (SDC) se přechází z bílého recyklovaného papíru na hnědý recyklovaný papír a proces bělení se zcela odstaví.

Od roku 2020 je výplň krabic tvořena papírovou hmotou namísto plastových bublinkových fólií a vylepšené hnědé krabice budou označeny černým logem Seco – to je daleko šetrnější k životnímu prostředí, nežli tisk modrého loga na bílé krabice. „Z obalů vzniká každý rok obrovské množství odpadu – a naším cílem je tento koloběh přerušit. Chceme, aby byly naše obaly součástí cirkulárního a udržitelného hospodářství. Neustále hledáme nové způsoby, materiály a procesy, abychom zajistili, že náš podnik svých cílů v oblasti udržitelnosti skutečně dosáhne,“ uzavírá Maria Blomqvist.

Další článek: Buďte součástí bastlířského svátku Maker Fair v Praze