Seznamte se s… Josefem Slámou z firmy Renishaw

Renishaw s.r.o.
— vydáno 24. června 2021

Budování firemní značky je složitá práce na celý život a úspěch závisí na mnoha faktorech. Tím nejdůležitějším však stále zůstávají lidé. Všichni ti, kteří se podílí na tom, jak bude firma vnímána navenek.

Inzerce

Produktů a služeb je na trhu nepřeberné množství. Vždy však instinktivně zamíříme tam, kde jsme spokojení, kde nacházíme společnou řeč a věříme, že pro nás udělají to nejlepší. Obor strojírenství je v tomto směru velmi specifický, neboť ti, kteří mu propadnou, zpravidla zůstávají na svých pozicích, co jim síly stačí. Po dlouhá léta se tak pravidelně na různých akcích a jednáních setkáváme s těmi, kdo jsou z našeho pohledu postaveni před vlastní logo firmy, kterou zastupují. A právě těmto známým tvářím dáváme prostor v rubrice „Seznamte se s…“, v níž se vám představí formou krátkého rozhovoru.

Kdo je Josef Sláma?

Strojař, obchodník, manažer, idealista a inovátor, manžel, otec, dědeček, jachtař a jogín. Ve svém prvním zaměstnání jsem objevil možnosti zvyšování efektivity obrábění pomocí měřicích sond. Zaujalo mě, že něčím, co je určeno k měření, lze způsobit, že stroj něčeho vyrobí víc, levněji a hlavně docela sám, bez zásahu člověka. Tak se mi to zalíbilo, že jsem z toho prvního zaměstnání odešel, abych přivedl Renishaw na tuzemský trh. A líbí se mi to dosud.

Oblíbené motto:

Nejlepší způsob, jak předpovědět svoji budoucnost, je vytvořit ji.

Jakou pozici ve firmě zastáváte a co vás na vaší práci nejvíce baví?

Josef Sláma, Renishaw: Jsem ředitelem zastoupení Renishaw pro Českou a Slovenskou republiku. Před dvěma lety jsme připravovali oslavy 25 let působení na trhu v těchto dvou zemích. Sestavili jsme seznam jmen našich prvních zákazníků. Ten seznam jsme pak otiskli v časopisech a nalepili na stěny veletržního stánku. A s většinou těch lidí jsme se ten rok potkali a pozdravili na veletrhu. Ta sounáležitost, profesní zájem, dlouhodobá spolupráce a troufám si říci, že i vzájemné přátelství s lidmi v oboru je to, co mě naplňuje a baví i po tak dlouhé době.

Čím je pro vás Renishaw?

Radost

Efektivita

Nadšení

Inovace

Spolupráce

Hodnoty

A vlastně

Wšechno

Co je na oboru, v němž se pohybujete, nejtěžší a co považujete za nejdůležitější kroky pro získání a udržení úspěchu?

Slavný fotograf Henri Cartier Bresson řekl: „Zvedá-li fotograf aparát k oku, podvědomě klade do stejného bodu oko, hlavu i srdce. A onen zlomek vteřiny, ve kterém ten pohyb provede, v sobě shromažďuje zkušenosti, styl života, způsob myšlení, kulturní rozhled, citlivost, představivost, náhodu – a co já vím, co ještě.“ Já myslím, že v každém oboru je to podobné. Proto do každé otázky, kterou pokládáme zákazníkovi, vkládáme svoji hlavu a srdce.

Jaký produkt z portfolia vaší společnosti považujete za přelomový a jaký za bezkonkurenční?

Přelomových a bezkonkurenčních produktů máme v portfoliu hned několik. Vyberu tedy jen jediný z nich, který splňuje obě kritéria. Technologie pětiosého měření společnosti Renishaw přináší u souřadnicových měřicích strojů zcela odlišný princip měření než tradiční metody. Synchronizovaný pohyb dvou os hlavice a tří os měřicího stroje vede k minimalizaci dynamických chyb vznikajících za mimořádně vysokých měřicích rychlostí. Přeloženo do srozumitelného jazyka – změříte více, mnohem rychleji a stejně přesně. V některých případech získáte takovou kapacitu měřicího stroje navíc, jako byste si koupili další stroj.

Existuje oblast, v níž má podle vás Renishaw nějaké rezervy a prostor pro zlepšení?

Můžete mít skvělý produkt, dokonale sehraný tým a loajální zákazníky. Vždycky se ale můžete spolehnout, že máte co zlepšovat. Musíte investovat do vývoje produktů, do rozvoje lidí i do marketingu. Otázkou je jen správné načasování.

Rozhodují při volbě produktů primárně jejich technické parametry, či je více zohledňována cena na úkor výkonu? Představte si, že chcete do svého drahého auta natankovat palivo. Můžete tankovat na dálnici u pumpy věhlasné značky nebo někde za vesnicí u podivné, bezejmenné pumpy za cenu často o poznání nižší. Kde natankujete? Vždycky si vyberete místo, ke kterému máte důvěru. Myslím, že naši zákazníci se rozhodují podle stejného modelu. Cena, výkon nebo technické parametry jsou určitě důležité faktory. Ale pokud nám zákazník nebude důvěřovat, žádnou objednávku očekávat nemůžeme.

Jak a čím se ve firmě snažíte oslovit budoucí strojaře? Existují v tomto oboru nějaká pravidla či principy, které by měly být podle vás primárně předávány z generace na generaci?

Vzpomínám si na jedno univerzální pravidlo: Když něco neumíš, naučíme tě to. Když se ale nechceš naučit, pak tě nemůžeme potřebovat.

Renishaw versus budoucnost. Co vás napadne při tomto slovním spojení?

Strojírenství se v současné době hodně dotýká transformace automobilového průmyslu – omezování spalovacích motorů a přechod k elektrovozidlům a jiným alternativním pohonům. Jak to ovlivní náš průmysl? Budou potřeba kolečka do převodovek, převodovky, motory? Budou potřeba obráběcí stroje? Přesnou odpověď neznám. Vím ale, že budoucnost je v přesnosti, rychlosti a efektivitě. Budoucnost je v automatizaci. Budoucnost je v Renishaw!

Další článek: Se správnými komponenty je elektroinstalace mobilních strojů snadná