Seznamte se s Petrem Čápem z firmy CERATIZIT Česká republika

Iva Duroňová vydáno dne 1. listopadu 2022

Budování firemní značky je složitá práce na celý život a úspěch závisí na mnoha faktorech. Tím nejdůležitějším však stále zůstávají lidé. Všichni ti, kteří se podílejí na tom, jak bude firma vnímána navenek.

Produktů a služeb je na trhu nepřeberné množství. Vždy však instinktivně zamíříme tam, kde jsme spokojení, kde nacházíme společnou řeč a věříme, že pro nás udělají to nejlepší. Obor strojírenství je v tomto směru velmi specifický, neboť ti, kteří mu propadnou, zpravidla zůstávají na svých pozicích, co jim síly stačí. Po dlouhá léta se tak pravidelně na různých akcích a jednáních setkáváme s těmi, kteří jsou z našeho pohledu postaveni před vlastní logo firmy, kterou zastupují. A právě těmto vám známým tvářím bychom rádi dali prostor v rubrice „Seznamte se s...“, v níž se představí formou krátkého rozhovoru.

Jakou pozici ve firmě zastáváte a co vás na vaší práci nejvíce baví?

Jsem obchodní ředitel pro klíčové zákazníky. Baví mě ten strojařský oceán, který díky této práci můžete prozkoumávat. Každý nový projekt přináší něco nového. Za těch pár let jsem stihl pracovat na křídle letadla, komponentech do automotive, lopatce větrné elektrárny či na jaderném reaktoru. A to jsem toho spoustu opomněl. Pokaždé to bylo úplně jiné a vždy zajímavé. V oboru máme řadu dobrých lidí, od kterých se lze stále něco učit. Navíc můžete předávat i své vlastní zkušenosti při hledání společného řešení. Musím zmínit, že mnoho mých kolegů považuji za elitu v oboru, takže práce s nimi je sama o sobě výzvou.

Čím je pro vás Ceratizit?

Mocnou firmou.

Co je na oboru, v němž se pohybujete nejtěžší, a jaké kroky jsou podle vás nejdůležitější pro získání a udržení úspěchu?

U nás panuje silná konkurence spojená s měnící se a – bráním se říci – upadající poptávkou. Svět se dnes proměňuje každým rokem, panuje velká míra nejistoty. Dodavatelé, tedy prodejci nástrojů, čelí podmínkám a výzvám, které si v normálním obchodě asi neumíme představit. O úspěchu rozhoduje kombinace dobrých lidí s dobrým jménem a zároveň dobrého produktu či značky. Dobré jméno znamená slušnost, čestnost, poctivost, často odvahu, vždy vytrvalost a upřímný zájem. A to nejen o technickou část profese, ale i o zákazníka jako člověka se specifickými potřebami. Dobrou značku zase chápejme jako závazek splněných očekávání – jinak by to dobrá značka nebyla. A abyste měli dobrou značku, musíte vybudovat a udržet na trhu pořádnou podporu, zajistit dobré vzdělávání a přípravu.

Jaký produkt z portfolia vaší společnosti považujete za přelomový a jaký za bezkonkurenční?

Za mě je přelomový systém ToolScope, který byl ve své době naše první funkční řešení Průmyslu 4.0 pro obrábění. Je zároveň i velmi konkurenceschopný. Přináší podstatné rozšíření pohledu a detailů obráběcího procesu, a tím i možnosti optimalizace, které je doposud používaným systémem zrak-sluch-hmat nemožné najít. Jsem rád, že jak na Slovensku, tak v Čechách už získává své místo. Dalším význačným produktem je soustružnický systém Free Turn, který taktéž předběhl svou dobu. Umožňuje dynamické obrábění ve všech polohách a různých způsobech soustružení jedním nástrojem. V příštích pár letech to podle mě bude, s postupem vývoje obráběcích strojů, dominantní technologie v tomto oboru.

Existuje oblast, v níž má podle vás Ceratizit nějaké rezervy a prostor pro zlepšení?

Vždycky je prostor se zlepšit ve všem. Život je hledání optima.

Rozhodují při volbě produktů primárně jejich technické parametry, či je více zohledňována cena na úkor výkonu?

V prvé řadě se zákazník opravdu většinou snaží dosáhnout co nejlepšího výkonu při nejnižších nákladech, kdežto výrobce nářadí se snaží prodat co nejkonkurenceschopnější produkt za nejlepších podmínek pro sebe. U zákazníků, s nimiž jednáme, tedy máme společný cíl: výkonný, spolehlivý nástroj s co nejnižší cenou do kusu. Tedy vždy je to o technických parametrech a vždy o ceně. Důležitou roli vždy hrál a dnes stále více hraje poskytovaný servis a podpora. Se servisem spojené optimalizace, novinky, školení a reakce na možné i nemožné problémy jsou další, někdy stále ještě opomíjenou stránkou pro udržení nákladů v požadované míře.

Jak a čím se ve firmě snažíte oslovit budoucí strojaře? Existují v tomto oboru nějaká pravidla či principy, které by měly být podle vás primárně předávány z generace na generaci?

Strojařina znamená dobré živobytí, představuje životní styl. To vidím jako opomíjené téma v debatě, jak přilákat mladé do oboru. Také přináší stále nové oblasti k učení a hledání řešení pro zvídavé. Jenže je to také oblast pro vytrvalé a pracovité, a to je ta část, kde, jak se zdá, dnes výchova a vzdělávání selhávají. Pokud v tomto oboru mladší ročníky najdou zalíbení a smysl, tak se na cestu musí vydat samy. A dobří budou, pokud zalíbení najdou. Pravidla a principy jsou pro mladé často to, co chtějí bourat a měnit. Je to na nich, vytvořit si vlastní, které je přivedou k úspěchu.

Ceratizit versus budoucnost. Co vás napadne při tomto slovním spojení?

Budoucnost nám přináší výzvy. A protože se nebojíme se o budoucnost poprat, tak mě vlastně napadá, že se alespoň nebudeme moc nudit. Takže to bude dobré.


Kdo je Petr Čáp

Soukromě je Petr Čáp otec, manžel, filozof, sportovec a dobrodruh. Pracovně hodně analytik-řešitel. Svoji práci vnímám jako službu ostatním, a to jak kolegům, tak zákazníkům. A mám rád výzvy!

Oblíbené motto:

Stále vpřed, jsem líný se zastavit.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.