Spalovací motory mají stále perspektivu

Redakce Redakce
— vydáno 1. listopadu 2017

Aktuálním tématem v oblasti automobilového průmyslu je potenciál různých typů pohonů. Podle ředitele Centra vozidel udržitelné mobility (CVUM) Bohumila Mareše má perspektivu zatím i spalovací motor, například při použití alternativních paliv.

Centrum vozidel udržitelné mobility sídlí v Roztokách u Prahy. Výsledky výzkumu a vývoje jeho zástupci, ale i řada dalších odborníků představují na třídenní konferenci Sympozium AutoSympo 2017, která v Roztokách proběhla na konci října.

CVUM a Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel spojují pracovníky a postgraduální studenty Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení v Praze s dalšími výzkumnými a vývojovými pracovišti a průmyslovými partnery.

Program konference je zaměřený mimo jiné na současné možnosti vývoje, využití a provoz vozidel s alternativními pohony a také vývoj spalovacích motorů včetně snižování jejich spotřeby, snižování množství vypouštěných emisí, část konference se také zaměří na pokročilé asistenční systémy.

Podle Mareše už je poměrně běžně rozšířenou alternativou k benzinu a naftě stlačený zemní plyn, CNG. Právě plynná paliva mají budoucnost, uvedl. Ve výzkumném centru v Roztokách je také speciální zařízení pro míchání směsí různých plynů pro spalovací motory. Oblastí, kde se dá ještě zlepšit účinnost a snížit emise, je například řízení spalování.

„Myslím, že zdaleka nejenom můj názor je, že se spalovacím motorem budeme žít ještě dost desítek let, než ho dokážeme nahradit něčím jiným.“ – Bohumil Mareš, CVUM

Podle Mareše může být čistota provozu elektromobilů jen zdánlivá, pokud použitá elektřina pochází ze zdrojů, jako jsou tepelné elektrárny na hnědé uhlí, a ne z obnovitelných zdrojů. Elektromobily jsou v současnosti vhodné do oblastí s hustou dopravou, například ve městech, kde uleví od emisí, ale spalovací motory nedokážou v nejbližších letech nahradit.

Největšího pokroku má být dosahováno v oblastech, které jsou nejméně prozkoumané, velký potenciál pro rozvoj tak lze očekávat v elektropohonech a hybridních pohonech. „V případě spalovacích motorů je ten potenciál sice ještě pořád značný, ale procentuálně k tomu, co už vyzkoumané je, máme omezené možnosti,“ dodal ředitel.

Centrum vozidel udržitelné mobility spolupracuje se společnostmi z automobilového průmyslu, přesný rozsah kooperace ale nelze kvůli utajení projektů veřejně prezentovat. Propojení však podle ředitele velmi dobře funguje a nové technologie nacházejí uplatnění v automobilovém průmyslu. Centrum se snaží získat i další firmy pro spolupráci, například z oblasti materiálů pro použití v konstrukci motorů.

Další článek: Hiwin se prosazuje v oblasti řezacích strojů i v robotice