Společnost Mipexa investuje do automatizace a modernizuje výrobu

Iva Duroňová vydáno dne 20. května 2019

Inovátorský přístup k vlastní výrobě i konkurenční boj donutil českou společnost Mipexa, s. r. o., ze Zlínského kraje investovat do automatizace a hledat spolehlivé partnery pro rozšíření nových technologií.

„Spolehlivost, nízká zmetkovitost a výkonnost jsou tři aspekty, které nám jednoznačně umožňují posouvat se dál. Vytvoření linkové výroby a spojení se silnými partnery, kteří svými produkty významně ovlivní stabilitu výrobního procesu, bylo z mého pohledu jednoznačně krokem vpřed,“ to jsou slova, která nám v úvodu setkání pověděl vedoucí výroby a kvality společnosti Mipexa, s. r. o., Michal Kubičík, jenž byl naším průvodcem.

Proč jít cestou automatizace?

Společnost Mipexa působí na trhu téměř třicet let, její doménou je přesná a náročná výroba. Za dobu svojí existence se vypracovala na předního dodavatele a spolehlivého partnera renomovaných firem, jakými jsou Daikin, Concentric, Mahle, Liebherr či Senertec. Hlavním výrobním programem je třískové obrábění, sériové obrábění odlitků šedé i tvárné litiny a hliníku, dále výkovků, přířezů a dělených materiálů. I když je portfolio produktů pestré, tvoří 80 % výroby ložiskové domky, náboje, příruby, písty a víka tlakových nádob, a to v ročních sériích od tisíce do tříset tisíc kusů. Vzrůstající požadavky zákazníků, udržení konkurenceschopnosti i nedostatek lidí ve strojírenských oborech stály za myšlenkou vyrazit cestou automatizace, vytvořit linkovou výrobu a začít uplatňovat procesní postupy. Tedy více se přiblížit principům Průmyslu 4.0.

„Celá naše firma dostala obrovský impuls díky zákazníkovi Daikin, se kterým jsme začali řešit sériovost. V jejich spolupráci jsme začali růst, odrazilo nás to a ukázalo směr, jakým musíme jít. Je samozřejmě nutné se stále zajímat o obrábění jako takové, o upínání a měření, které máme na špičkové úrovni, ale musíme stále sledovat nové trendy. Jistě, žijeme okamžikem, ale myslet musíme i na budoucnost. Automatizace a rozložení výroby do několika procesů ovšem závisí na mnohých specifikách výroby. Jednodušší věci se automatizují mnohem snadněji. Zakázková a speciální výroba, pestrá na díly, si jednoznačně žádá složitější aplikace,“ vysvětluje vedoucí výroby.

Kvalita a produktivita s novými technologiemi

V rámci podpory výroby vždy Mipexa oslovuje lídry na trhu a dle slov Michala Kubičíka, neexistují v této oblasti žádné kompromisy. Technologické vybavení společnosti je na prvotřídní úrovni, ať už hovoříme o strojovém parku, používaných nástrojích, či špičkově vybavené měřicí laboratoři vytvořené ve spolupráci se společností Mitutoyo, důležitým partnerem Mipexy v oblasti měření. Automatizace výroby však přinesla celou řadu nezbytných investic do nových technologií, bez nichž by byl výrobní proces neúplný. Nejen důraz na kvalitu, ale i ucelená nabídka produktů napříč výrobou a možnost spolupráce s jedním dodavatelem stojí za spojením se společností Renishaw, která se zde automatizace výroby účastní téměř od začátku. 

Renishaw od A do Z

Spolupráce s Renishaw začínala na jednodušších aplikacích, kdy byly všechny soustruhy vybaveny sondami, nástrojovými rameny pro ustavování a kontrolu nástrojů, jenž se osvědčily od prvního okamžiku. Díky pozitivním výsledkům byly do výroby postupně zařazeny na CNC frézky sondy obrobkové typu OMP40-2 a nástrojové typu TS27R a OTS. Masivně se začaly uplatňovat sondy na laserovou detekci zlomených nástrojů s typovým označením TRS2. Zásadní pro automatizaci se ukázal být kontrolní systém Equator, jenž umožňuje rozměrovou kontrolu dílců a procesů díky vysoké opakovatelnosti, teplotní stabilitě a všestrannosti. Jeho nespornou výhodou je i možnost snadného přeprogramování v dílenském prostředí. V současnosti v Mipexe využívají dva tyto systémy, avšak jak dále prozrazuje náš průvodce, je v plánu nákup dalších čtyř: „Systém Equator máme poměrně krátkou dobu, ovšem od prvopočátku jsme ho vystavili zatěžkávací zkoušce. Jsem rád, že zatím vždy splnil, co měl, i když neříkám, že to bylo hned. Museli jsme společně vychytat nějaké drobnosti, což je v praxi běžné. Důležité je, že plynulé měření obrobků si automatizace vyžaduje, a proto chceme, aby se Equator stal pevnou součástí každé výrobní linky. My dovnitř nemůžeme kvůli bezpečnosti, Equator ano a nejen že provádí kontrolní měření, ale také stroje řídí díky zpětné vazbě do korekcí nástrojů. Je to pro nás nutnost zajišťující bezproblémovou plynulost ve výrobě, i celém portfoliu výrobků. Pokud nastavíme správné parametry nemá operátor potřebu zasahovat do korekce stroje a ovlivňovat hodnoty výrobku. Equator to udělá za něj. V našem případě hovoříme o využití na jedny z nejnižších hodnot ve výrobních podmínkách, a sice tolerancích do dvou setin, což je dnes u ložiskového otvoru běžný standard.“ I v oblasti softwaru a digitalizace jsou v Mipexe využívány technologie od Renishaw. Kontrolu pětiosých strojů zde provádí prostřednictvím systému AxiSet a taktéž připravují pořízení systému Ballbar QC20-W pro diagnostiku stroje. V neposlední řadě využívá oddělení technologie software Productivity +, pro tvorbu a programování měřících cyklů pro obrobkové sondy na CNC centrech. 

Produktový manažer Tomáš Coufal, zástupce společnosti Renishaw, doplňuje: „Skvělá spolupráce funguje i proto, že v Mipexe jednáme s lidmi, kteří opravdu chtějí svoji výrobu posunout dál. Od mojí první návštěvy uplynulo téměř pět let a já se zde potkávám se stále stejnými lidmi, není tady žádná fluktuace. To je důkazem, že všechny práce baví, přemýšlí o ní a hledají cesty k dalším zlepšením. Velice oceňuji střídmý pohled na věc i trpělivost ze strany jednatele. Mnohá řešení mohou být i pro nás dosud neznámou oblastí. Ke všemu je potřeba se propracovat postupně, s absolutní pozorností a snahou eliminovat chyby. Taková spolupráce vyžaduje vzájemnou důvěru a vědomí, že nechceme být jen dodavatelem špičkových produktů, ale především spolehlivým partnerem při vývoji nových a lepších řešení.“ Oblast zákaznické podpory je velice důležitá a k tomuto tématu přišla pohotová reakce: „Nebudu tvrdit, že vše šlo hladce, neboť my opravdu všechny produkty využíváme až do nadstandardního maxima. Kolikrát potřebujeme jít i přes stanovené limity, což s sebou nějaký ten problém přinese. Vždy jsme ale vše spolehlivě a vcelku rychle vyřešili. Už známe poměrně velkou řádku zaměstnanců Renishaw a fungují všichni, to je důležité,“ dodává s úsměvem Kubičík.  

Vlastní nástavba

Zástupci Mipexy se vždy snaží o využití nových věcí v plné míře, čímž lze úspěšně omezit klesající odbornou kvalifikaci lidí, která trápí většinu strojírenských firem. Nové technologie zde do výroby aplikují s ohledem na co nejsnazší ovládání a mnohdy je doplní řadou vlastních vylepšení. Dozvídám se tak, že nad rámec nabídky od společnosti Renishaw, byla v Mipexe vytvořena vlastní nástavba, jež dovoluje v plné míře jednoduché ovládání i pro poměrně nekvalifikovanou obsluhu. Tato nástavba byla interně pojmenována „sondování na jedno tlačítko“. Operátor nemusí znát problematiku sond, makra či ručně najíždět. Pokud například potřebuje na soustruhu ustavit nový nástroj či zkontrolovat opotřebení, operátor jen zmáčkne tlačítko a celý systém kontroly nástroje na nástrojovém rameni se spustí plně automaticky. Rameno se automaticky vyklopí, proběhne měření nástroje a aktualizace korekcí nástroje a následně se rameno vrací do výchozí pozice. Vše bez nutnosti zásahu operátora. 

Nižší zmetkovitost, vyšší stabilita procesu

Používání produktů z portfolia společnosti Renishaw vedlo k jednoznačnému poklesu zmetkovitosti, která se momentálně v Mipexe pohybuje kolem 0,25 procenta. Jednoznačně klesla zmetkovitost při výměnách nástrojů a díky aplikacím měřicích obrobkových sond došlo k důležitému navýšení stability procesu. Kontrola nezastavuje výrobu, nehledá, kde je problém a celý proces je díky sondování výrobků plynulý. Totéž platí u sond na nástroje, kdy obsluha každý plátek jedním tlačítkem zaměří, má pevně nastavené parametry a tím opět odpadá zmetkovitost. Časté nešvary dříve nastávaly dle slov vedoucího výroby Kubičíka u hrubovacích nástrojů při dokončování danou technologickou tolerancí. Aplikace sond vnesla potřebnou stabilitu do celého systému. „Dražší lidskou sílu si můžeme dovolit přemístit na jinou efektivnější pozici a proces kontroly se automaticky zlevňuje. Výrazně tedy vnímáme i ekonomický aspekt. Jednoduše řečeno, masivně jsme doplnili vše potřebné na všechny typy strojů, neboť přínos těchto zařízení je obrovský. Víme, že jsme našli správnou cestu a všechny nové produkty maximálně využíváme. Poměrně zásadní záležitosti, jako zmetkovitost a plynulost máme již vyřešeny, další efekt bude jistě viditelný v horizontu dalších let,“ dodal Kubičík. 

Zaměstnanci, další know-how

Nedostatek zaměstnanců řeší i v Mipexe, byť nové možnosti spatřují ve vstupu žen do výroby. Moderní technologie jsou natolik samostatné, že po krátkém zaučení zvládne automatickou linku obsluhovat i člověk nepocházející z oboru strojírenství, navíc bez nutnosti fyzicky náročné činnosti. Z pohledu zaměstnavatele je plně využitá automatizace výhodná i v tomto ohledu, to dokládá i fakt, že v současnosti v Mipexe devět lidí obsluhuje třicet CNC strojů, což je téměř nevídané. Pracovník projde mnohem kratší dobou školení, není potřeba se zabývat složitějšími úkony, měřením, upínáním apod. Zkušenosti s absolventy zde prozatím nejsou příliš dobré, a to jen kvůli jejich nedostačující trpělivosti, nulové snaze se něčemu naučit i scházející zodpovědnosti. Všichni, kteří v Mipexe pracují, a to včetně jednatele, který firmu zakládal, si prošli různými úrovněmi činností a začínali na konvenčních strojích. Tento model práce zde uplatňují doposud. Dle slov vedoucího výroby tak lze odhalit faktické schopnosti zaměstnanců, které by jinak mohly zůstat nepoznány. „Máme zde lidi, kteří jsou špičkami ve svém oboru a stále na sobě pracují. To je naše další velké know-how. Máme čtyři ženy ve výrobě a jsou perfektní, velice si jich vážíme a rovnocenně je platíme dle pracovních pozic. Rozdělování na muže a ženy v poměru platové diskriminace je pro nás cizí. Tím, že jsme zakázkové obrábění, se musíme dostat do ceny a zohlednit poměr mezd v rámci obratu firmy. Jistě, chceme navyšovat obrat firmy, ovšem ne kvantitou lidí, nýbrž produktivitou strojů a linek.“

Budoucnost patří plně automatizované výrobě

Nové technologie stojí nemalé peníze. Vše, co v Mipexe vydělají, proto opět vloží do výroby. Investice jsou i velkým tématem budoucnosti. V plánu je nákup vysokorychlostních pětiosých obráběcích center pro malé výrobky do zhruba pěti kilogramů. K současným devíti výrobním linkám, které pracují s dvěma Equatory, přibudou zanedlouho další linky, kam jednatelé plánují nasadit další čtyři Equatory, které stroje nebudou jen měřit, ale i ovládat. Automatizovat v této společnosti rozhodně chtějí, 60–70 % produkce by zde mělo být v budoucnu převedeno na plně automatizovanou výrobu. „Nikde nechceme zaspat, protože firma je silná, tak jako její nejslabší článek. Nastavili jsme vysoký trend kvality a nemáme žádné zákaznické reklamace. Nadále chceme zůstat firmou s téměř nulovou zmetkovitostí. Jsme schopni si vyhodnotit, kde nejsme konkurenceschopní, a typově si vybíráme zakázky, na které jsme zaměření a kde můžeme uspět. Výhledově chceme naše know-how zabalit i do adekvátních výrobních prostor, čímž zvedneme prestiž firmy a zlepšíme prostředí pro naše zaměstnance,“ uzavírá naše setkání Michal Kubičík. 

Iva Duroňová, šéfredaktorka

Více na: www.www.mipexa.cz www.renishaw.cz 

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.