Společnost Walter zdůrazňuje udržitelnost jako inovační faktor

WALTER CZ s.r.o.
— vydáno 22. prosince 2021

Ochrana životního prostředí, odpovědná výroba a zapojení nových možností pro maximální optimalizaci výroby. Těmto důležitým tématům se věnuje i firma Walter, jež základ udržitelné strategie vidí v přechodu na cirkulární ekonomiku.

Inzerce

Společnosti zabývající se zpracováním kovů, k nimž výrobce obráběcích nástrojů Walter bezesporu patří, v současnosti čelí mimořádným výzvám, které se týkají udržitelnosti. Nástroje s karbidovým povlakem se dnes používají k dosažení maximální produktivity. Těžba a zpracování potřebných surovin jsou však extrémně energeticky náročné činnosti. Mnohé z potřebných surovin se navíc často těží v regionech, kde se nedodržuje ani nejzákladnější ochrana životního prostředí ani bezpečnostní opatření. Popřípadě země, kde se tyto suroviny získávají, kladou kontrolní mechanismy či limity na jejich export. To platí zvláště pro kobalt, jednu z hlavních surovin pro odvětví obrábění kovů. Po kobaltu je v současnosti extrémně vysoká poptávka vzhledem k jeho využití v akumulátorech. Přibližně 10 % každého monolitního karbidového nástroje Walter je z kobaltu. Podobné ekologické a politické potíže se týkají i nákupu karbidu wolframu a tantalu, které se rovněž využívají v mnoha nástrojích a povlacích tohoto výrobce.  

Walter odebírá karbid wolframu od společnosti WOLFRAM Bergbau und Hütten (Foto: WOLFRAM Bergbau und Hütten)

 

Přísná certifikace pro udržitelné dodavatelské řetězce 

Walter průběžně pracuje na hledání udržitelných řešení pro nákup surovin, stejně jako na optimalizaci stávajících řešení. Část wolframu, který potřebuje, odebírá od jednoho z nejdůležitějších světových producentů této suroviny, společnosti WOLFRAM Bergbau und Hütten v Rakousku, jež je součástí stejné podnikové skupiny. Ruda scheelit se těží v rakouském Mittersillu a následně se zpracovává v obci St. Martin im Sulmtal, a to společně se surovinami nakoupenými po celém světě, včetně použitých nástrojů z karbidu wolframu, kovového wolframového prášku a prášku karbidu wolframu. V rámci celé podnikové skupiny Walter odebírá suroviny pouze od dodavatelů certifikovaných v souladu s mezinárodními standardy, jež vydává organizace Responsible Minerals Initiative. Díky těmto opatřením má Walter jistotu, že materiály získávané z tohoto zdroje nepochází z konfliktních zón, že nebyly vyrobeny či zpracovány za pracovních podmínek zneužívající lidské zdroje, a že nepoškozují životní prostředí. Příslušné certifikace vyžaduje Walter i od svých dalších dodavatelů a v případě, že nejsou schopni předložit důvěryhodný doklad, jenž splňuje požadované standardy v jeho celém dodavatelském řetězci, přestávají být vhodným obchodním partnerem. Od stávajících dodavatelských smluv, jež nesplňovaly požadované certifikace, společnost Walter již odstoupila.  

Ruda scheelit se těží v Mittersillu v Rakousku (Foto: WOLFRAM Bergbau und Hütten) 

 

Cirkulární ekonomika jako základ udržitelné strategie 

Jediným skutečně účinným způsobem zmenšení uhlíkové stopy a ekologického dopadu výroby nástrojů Walter, je obsáhlý přechod na cirkulární ekonomiku. Tento termín označuje organizace a procesy, které minimalizují spotřebu zdrojů, tvorbu odpadu, emise i spotřebu energie tím, že zpomalují a omezují materiálové cykly a restrukturalizují je do podoby uzavřených smyček. Na dosažení tohoto cíle pracuje Walter na čtyřech různých úrovních.  

Společnost WOLFRAM nakupuje použité monolitní karbidové nástroje z celého světa a recykluje je přetavením za účelem výroby karbidu wolframu v podobě prášku (Foto: WOLFRAM Bergbau und Hütten) 

 

Vracení použitých materiálů do výrobního cyklu  

Principiálně jde u vracení materiálů do výroby o určitý druh konvenční recyklace, a to i přesto, že v tomto případě jsou součástí recyklace materiály, které je zapotřebí shromažďovat z celého světa. Mnohdy se pak vyskytují i komplexní technické a ekologické výzvy, jež je zapotřebí překonávat, aby se materiály vrátily zpět do materiálového cyklu. Cílem je využívat recyklovaný materiál na výrobu 90 % všech nástrojů a obalů u společnosti Walter, a to nejpozději od roku 2030. Současný podíl je podstatně nižší, proto Walter pro dosažení této mety, výrazně investuje do rozšiřování stávajících recyklačních zařízení v rámci podnikové skupiny po celém světě.   

Přesná výroba monolitních karbidových nástrojů a vyměnitelných břitových destiček

Jak je patrné, vytvořit udržitelnou koncepci pro výrobu obráběcích nástrojů je skutečnou výzvou. Značného pokroku lze však v této oblasti dosáhnout především prostřednictvím inteligentní optimalizace a restrukturalizace výrobních procesů. Velkou výhodou firmy Walter jsou odborné znalosti, jež se týkají všech výrobních procesů: lisování a slinování surovin, potahování a především pak i jejich interní implementace. Vývojoví inženýři a výrobní manažeři úzce spolupracují na minimalizaci spotřeby energie a materiálů. Výroba nástrojů Walter tak nyní využívá přesného slinování a přímého lisování, čímž u většiny nástrojů zcela odpadá nutnost procesů obvodového broušení. Vyloučení těchto procesů šetří energii a zamezuje vzniku odpadů z broušení, které by vyžadovaly náročnou recyklaci. 

Monolitní karbidové frézy, frézy na frézování závitů a rovněž VHM – vrtáky jsou u společnosti Walter repasovány do původní výrobní kvality 

 

Vývoj udržitelných produktů, zvyšování efektivity pro zákazníky

Pojmy udržitelnost, ochrana životního prostředí nebo snížení emisí CO2 u zákazníků stále dokáží spustit hlasitý alarm. Mnozí se totiž obávají, že automaticky přináší další nemalé náklady. Zákazníci společnosti Walter však v reálu z této strategie udržitelnosti těží přímé výhody. Walter zavádí nová obráběcí řešení pouze tehdy, pokud nabízí významné zvýšení produktivity nebo životnosti v porovnání s předchozí generací (> 30 %), nebo jsou vybavena další řeznou hranou při zachování stejného objemu nástroje. Takový přístup představuje pro uživatele přímou hospodářskou výhodu, vedoucí navíc k zvýšení udržitelnosti. Jednoduše řešeno to znamená více obrobeného materiálu nebo více vyrobených součástí na jeden nástroj. Zlepšení z hlediska životnosti poskytují hmatatelnou hospodářskou výhodu, zvláště v průmyslových sektorech, kde je zapotřebí u každého obrobku obrobit extrémně velké objemy materiálu, tedy například v sektoru letectví a kosmonautiky, kde se v mnoha případech během obrábění ubírá více než 90 % z původního objemu materiálu.  

Zkušení aplikační specialisté a inženýři společnosti Walter pracují se specialisty zákazníků na zavádění cenově výhodných procesů přímo v místě provozu 

 

Plánování procesů a podpora pro udržitelnou optimalizaci procesů 

Míra, do níž jsou uživatelé nástrojů Walter skutečně schopni dosahovat potenciálu zvýšení efektivity, který jejich nástroje poskytují, značně závisí na celkové struktuře obráběcího a výrobního procesu. Pod názvem Walter Multiply byla spuštěna konzultační služba, jež umožňuje spolupracovat zkušeným aplikačním technikům firmy Walter se specialisty zákazníků, a to přímo v jejich provozu. Jasným cílem této služby je pak zavedení procesů, které výhodně využívají veškerý potenciál z hlediska efektivity i cenové výhody v rámci procesů výroby a správy nástrojů, a to včetně záruky trojí možné repase. Právě repase nástrojů je totiž klíčovým faktorem udržitelnosti. Zákazníci mohou dosahovat až 50% snížení nákladů na nástroje tím, že budou služby Walter Multiply využívat a vracet použité monolitní karbidové frézy, frézy na frézování závitů a VHM vrtáky do jednoho z regionálních repasních středisek Walter. K obnově původní geometrie a specifikací povlaků nástrojů jsou pak ve Waltru využívány jedinečné výrobní procesy. 

Další výzkum přinese nová fakta 

V současnosti nelze přesně kvantifikovat uhlíkovou stopu nástrojů Walter poté, co opustí společnost a jsou používány ve vlastních provozech zákazníků. Walter však intenzivně pracuje na vytvoření výpočetního modelu na vědecké bázi, jenž by se mohl využívat k výpočtu různorodých faktorů působících v provozech zákazníka, a které by dále mohly ovlivňovat uhlíkovou stopu daného typu nástroje. 

 

Nástroje Walter se vyrábějí s využitím přesného slinování a přímého lisování. U většiny nástrojů tím zcela odpadá nutnost procesů obvodového broušení 

 

 

Další článek: Plnicí hubice z Litoměřic budou pracovat ve výbušném prostředí při – 50°C