Stabilnější a výkonnější vysokorychlostní vystružování s nástroji od Ceratizit

CERATIZIT Česká republika s.r.o.
— vydáno 31. března 2021

Pro segment vysokorychlostního obrábění nyní vstupují na trh oblíbené výstružníky Ceratizit řady Fullmax UNI v krátké verzi. Přinášejí výhody ve všech směrech, vaše výroba díky nim může být rychlejší, přesnější a ekonomičtější.

Inzerce

Univerzální výstružníky produktové řady Fullmax ze slinutého karbidu, jsou již dlouho zavedené a známé především svým vysokým řezným výkonem při obrábění nejrůznějších materiálů, včetně kalených ocelí s tvrdostí až 62 HRC. Nová krátká verze řady Fullmax UNI je v porovnání s dlouhou verzí při vystružování ještě stabilnější a produktivnější. Umožňuje vyšší řezné rychlosti, posuvy a dosahuje vyšší životnosti. Přidanou hodnotou jsou i nižší náklady na vystružovaný otvor díky nižším cenám.

Navýšení řezných parametrů pro ještě lepší výsledky

Zkrácená délka u nové verze výstružníku Fullmax UNI nabízí řadu výhod díky vyšší stabilitě a potlačeným vibracím. Tyto hlavní přednosti mají za následek až o deset procent vyšší řezné rychlosti v hlavních aplikačních oblastech, kam patří obrábění ocelí a litin. Také posuv lze zvýšit o 10 až 20 procent. Jak bylo uvedeno v úvodu, řada Fullmax UNI patří do skupiny vysokorychlostních výstružníků a další navýšení řezných parametrů umožnuje uživatelům další zefektivnění jejich výroby. Výsledkem jsou nižší obráběcí časy, lepší povrchy a vyšší přesnosti. Zmíněné benefity podtrhuje delší životnost, jíž lze nyní snadněji dosáhnout za předpokladu optimálních řezných podmínek.

Výkonný povlak pro lepší tvorbu třísek

Stejně jako dlouhé výstružníky Fullmax se i krátké výstružníky z řady UNI vyznačují vysoce výkonným povlakem a specifickou nerovnoměrnou geometrií břitu, která pomáhá snižovat stopy po nástroji a zlepšovat tvorbu třísek. Podrobněji nerovnoměrné dělení břitů znamená, že rozteče všech břitů jsou odlišné, což je u vystružování velmi důležitým aspektem pro docílení co nejmenších odchylek v kruhovitosti a válcovitosti otvoru. Úhlové rozdíly v rozteči břitů snižují tendenci k oscilování nástroje, které vedou k vytváření stop na obráběném povrchu způsobené chvěním nástroje. Optimalizované otevřené drážky mezi břity v závislosti na geometrii pro daný materiál dávají dostatečný prostor pro odchod třísek, a to i u materiálů tvořících dlouhé třísky. Bezpečný odchod třísek podporují chladicí kanálky, které v případě správného tlaku chlazení suplují dostatečné množství chladicího média.

Výstružníky v kratší verzi zvládají až o deset procent vyšší řezné rychlosti

 

Krátkou verzi výstružníků Fullmax UNI lze použít na všech CNC obráběcích centrech a díky zkrácené délce jsou obzvláště atraktivní na dlouhotočných automatech. Geometrie UNI zajišťuje použití do širokého spektra obráběných materiálů a uživatelům zjednodušuje výběr a redukuje náklady. Krátké výstružníky Fullmax UNI jsou k dispozici jak v toleranci H7, tak i v setinových rozměrech 1/100, které lze individuálně konfigurovat v rozsahu od 2,96 do 20,05 mm. V toleranci H7 jsou k dispozici průměry od 4 do 16 mm. Příjemnou zvláštností u krátké řady Fullmax UNI je, že výstružníky od průměru 15,97 a 16 mm výše, disponují osmi břity místo šesti, tím se liší od dlouhé verze. Břity navíc u větších průměrů garantují vyšší přesnost a efektivnost. Použití nové krátké verze výstružníků Fullmax UNI určitě stojí za zvážení i z finančního, a dokonce i z ekologického hlediska. Kratší verze znamená méně slinutého karbidu, nižší pořizovací cenu a také menší zatížení z pohledu trvalé udržitelnosti výroby, která se poslední dobou u nástrojů také často zmiňuje.

Přednosti krátkých výstružníků Fullmax UNI

  • Krátká délka s malým vyložením pro maximální stabilitu
  • Nízká tendence k vibracím umožňuje vyšší řezné rychlosti
  • Delší životnost
  • Minimální náklady na vystružovaný otvor díky vysokým řezným rychlostem
  • UNI geometrie pro široké aplikační požití
  • Nerovnoměrné dělení břitů pro vysokou přesnost a kvalitu opracování
  • Vysoce výkonný povlak pro všestranné použití
  • Dostupnost na skladě v rozměrech H7 a 1/100 mm
  • S vnitřním chlazením pro slepé i průchozí otvory

Další článek: Výjimečná flexibilita nástroje díky široké nabídce destiček Seco Turbo 16