Stroje IMSA vrtají do forem až 1 500 mm dlouhé chladicí kanály

Firemní aktuality NSK Polska Sp. z o. o.
— vydáno 5. dubna 2022

Společnost IMSA, která se specializuje na výrobu strojů pro vrtání hlubokých děr, používá do svých výrobků velmi přesná kuličková ložiska, broušené kuličkové šrouby a lineární válečková vedení od firmy NSK. Dosahuje tak mimořádnou přesnost, která je potřebná při výrobě forem pro automobilový průmysl.

Inzerce

Vrtání hlubokých děr je komplexní obráběcí operace. Zákazníci, kteří stroje na vrtání hlubokých děr používají zejména (ovšem nikoliv výhradně) pro výrobu forem určených pro automobilový průmysl, vyžadují velkou přesnost a produktivitu. Při výrobě forem pro výrobu středně velkých a velkých plastových výlisků je třeba technologií vrtání hlubokých děr vyvrtávat dlouhé a přesné chladicí kanály, z nichž některé mají délku 1 500 mm i více.

IMSA je italská společnost, která se stala světovou jedničkou v oboru specializovaných obráběcích center pro vrtání hlubokých děr. Za více než 30 let své činnosti představila mnoho technických inovací, které vedly k upevnění její přední pozice na trhu. Více než 500 strojů pracuje v současné době v Itálii a ve zbytku Evropské unie, stejně jako v Kanadě, USA, Brazílii a Mexiku. Společnost má významný podíl na trhu zvlášť mezi výrobci forem pro automobilový průmysl.

Partnerství přispívá k inovacím

Společnost IMSA vždy dokázala předvídat potřeby trhu a předkládat svým zákazníkům nové koncepty, které přinesly velký skok ve výkonu a produktivitě vrtání hlubokých děr. Patří mezi ně jedinečný systém automatického vystředění pro optimální ustavení pevných opěrek, vyvinutý již v roce 1996, a koncept nezávislých os pro vrtání a frézování, představený v následujícím roce. V roce 2000 představila společnost IMSA konstrukci sloupu v podobě vertikálního portálu, která má 16krát větší tuhost než tradiční řešení.

Vývoj vyvrtávacích center IMSA pokračoval zavedením měniče frézovací hlavy, který poprvé umožnil výměnu hlavice dělového vrtáku bez zásahu obsluhy. Společnost také uvedla na trh výměnný systém „Swing on Top“, který umožňuje jedním vřetenem vyvrtávat hluboké díry i frézovat.

Společnost IMSA integrovala do své nejnovější řady strojů EVO nejvyšší třídy výkonná kapalinou chlazená elektrovřetena, a to jak pro zvýšení produktivity při vrtání hlubokých děr, tak pro zajištění náročných operací frézování před vrtáním otvorů do forem a po něm.

„Ve všech technických inovacích, které nám zaručují naši pozici na trhu, vždy hráli zásadní roli naši partneři,“ říká Marco Colombo, vedoucí technického oddělení společnosti IMSA. „Abychom mohli naše nápady uvést do praxe, používáme vysoce kvalitní komponenty, které mohou dlouhodobě zaručit nejlepší výkon a spolehlivost. Například společnost NSK pro nás při vývoji našich strojů vždy byla referenčním měřítkem, pokud jde o pohybové mechanismy. Dostupnost ložisek, kuličkových šroubů a lineárních vedení s optimální kvalitou od NSK nám umožnila zkonstruovat ty nejvýkonnější stroje v našem oboru.“

Otočný naklápěcí stůl umožňuje obrábění forem v pěti osách

Jednou z posledních inovací realizovaných společností IMSA je otočný naklápěcí stůl, který umožňuje obrábění forem v pěti osách na jedno upnutí, čímž se zkracuje doba výroby. Prvním strojem, který je vybaven tímto řešením, je MF1000-3T EVO, vyvrtávací centrum pro malé až střední formy do hmotnosti 2,5 tuny, určené pro automobilový průmysl.

Marco Colombo vysvětluje: „Pro tuto konkrétní aplikaci jsme navrhli jednohlavý stroj s jedním elektrovřetenem HSK63A [200 Nm] v kombinaci se třemi hlavami pro vyvrtávání hlubokých děr s automatickou výměnou hlavy a s automatickým měničem nástrojů s 80 polohami. Kromě toho je stroj MF1000-3T EVO vybaven řídicím systémem naší vlastní konstrukce pro měnič palet se dvěma pozicemi (s možností rozšíření na šest), který umožňuje zákazníkovi provádět kompletní operace obrábění se značnou složitostí s minimálními prostoji a dlouhými bezobslužnými cykly.“ I zde IMSA využívá k dosažení velkého požadovaného výkonu, a to i na relativně malém stroji, nejnovější generace produktů NSK.

„Pro převod axiálního pohybu na rotační používáme dva broušené kuličkové šrouby o průměru 63 mm řady NSK ZSS,“ říká Marco Colombo. „Ve srovnání s kuličkovými šrouby předchozích generací zaručují větší tuhost a lepší výkon, pokud jde o rychlost otáčení a únosnost. Pracovní osy stroje se tak mohou pohybovat rychlostí až 30 m/min. To je jen jeden z mnoha příkladů toho, jak nám komponenty, které si ve spolupráci s technickými specialisty NSK vybíráme, umožňují dosáhnout našich ambiciózních cílů.“

Další produktovou řadou NSK, která je pro stroje navržené společností IMSA mimořádně důležitá, jsou válečková vedení řady RA, která přinášejí mimořádnou tuhost, únosnost a přesnost. Jejich konstrukce „válečků v kleci“ zajišťuje hladký a tichý chod a zabraňuje přejezdu válečků, aby se zcela vyloučilo riziko poškození nebo předčasného selhání. Válečková vedení spolu s kuličkovými šrouby NSK jsou základním stavebním kamenem všech konstrukčních řešení, která pohybovým mechanismům ve strojích IMSA zaručují tuhost a přesnost.

Flexibilita a přizpůsobení požadavkům zákazníků

Spolupráce mezi společnostmi IMSA a NSK je dlouhodobá a posílena neustálou interakcí mezi konstruktéry italské společnosti a specialisty místního týmu technické podpory NSK.

„Za všechny ty roky spolupráce jsme poznali, že kuličkové šrouby NSK jsou nejlepší na světě,“ říká Marco Colombo. „Dobře dimenzovaný kuličkový šroub z NSK je prakticky věčný, takže v tomto úspěšném partnerství budeme rádi pokračovat. Kromě toho si vážíme schopnosti firmy NSK být velmi flexibilní. Zaměstnanci místní kanceláře NSK jsou nám vždy k dispozici, aby v co nejkratší době splnili naše speciální požadavky. Často objednáváme výrobky na zakázku, jako jsou kuličkové šrouby o specifické délce nebo dvojité kuličkové šrouby, které jsou nezbytné pro zajištění nejlepších mechanických funkcí portálové konstrukce. Obzvláště si ceníme flexibility při poskytování služeb.“

Od vysoce přesných kuličkových ložisek až po válečková ložiska, od lineárních vedení s automatickými mazacími systémy až po kuličkové šrouby pro vysoké zatížení – v katalogu NSK není žádný produkt, o kterém by konstruktéři v IMSA pečlivě neuvažovali.

Marco Colombo uzavírá: „Nejdůležitější je společná vize obou společností: zavést do strojů přidanou hodnotu z hlediska výkonu a životnosti. Tímto způsobem dosahujeme svého cíle: plníme očekávání našich zákazníků s každým novým projektem, který trh vyžaduje, v duchu dlouhodobé spolupráce.“

Další článek: Co pro nás připravují veletrhy AMPER a MSV v Brně?