Techniků je nedostatek ve všech oborech. Jaké jsou příčiny?

i1676421813 Ing. Tomáš Trojan
— vydáno 22. února 2022

Poptávka po technicky vzdělaných lidech je vysoká, a to od dělnických profesí až po inženýry. Nabídka trhu práce však tyto požadavky nestíhá uspokojit.

Inzerce

Proč chybějí technici?

Nedostatek techniků se objasňuje tím, že většina dobrých žáků jde po základní škole na gymnázia a o technické školy nemají zájem. To ale není tak úplně pravda – zčásti je na vině demografický vývoj, protože demografická křivka nestíhá dorovnávat nárůst poptávky průmyslové výroby po zaměstnancích. Do pracovního procesu se nyní dostávají slabší ročníky, a navíc silné ročníky dospěly do důchodového věku. Ještě větší roli ale sehrál dlouhodobý útlum odborných technických škol a učilišť. 

„V současné době se více než 60 % podniků v ČR potýká s nedostatkem zaměstnanců. Chybějí především technicky zaměření uchazeči – jak vysokoškolsky vzdělaní IT odborníci, stavaři a strojaři, tak kvalifikovaní zástupci specializovaných profesí jako svářeči, mechanici, obráběči kovů nebo montéři. Firmy také marně hledají zkušené konstruktéry nebo technology,“ říká k aktuální situaci Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Nejde jen o výrobu a IT

Technicky zaměření zaměstnanci ale nejsou potřeba jen ve výrobě nebo pro vytváření a správu IT řešení. Technologie v současné době prolínají téměř do všech oblastí podnikání, a tak chybějí i v oborech, které nejsou v této souvislosti tak často zmiňované.

„Techničtí odborníci nám scházejí například v oblasti facility managementu nebo v ostraze objektů. V současné době při správě budov nezajišťujeme jen opravu kapajících kohoutků nebo nefunkčního topení. Moderní kancelářské objekty bývají vybavené například moderními technologiemi pro efektivní využití alternativních zdrojů energie při vytápění nebo k recyklaci. Potřebujeme tedy jak klasické řemeslníky, kterých je čím dál tím méně, tak odborníky na inovativní technologie. Ale také IT specialisty, protože mnohé systémy v moderních budovách prorůstají i do IT prostředí jednotlivých nájemců, navíc některá řešení sami vyvíjíme,“ říká Radek Škrabal, výkonný ředitel SSI Group. „Řešení vidíme v otevření pracovního trhu pro zahraniční pracovníky. Zmenšení a zrychlení byrokratických procesů tak, aby ti, kteří chtějí pracovat na českém trhu, nebyli odrazeni zdlouhavostí a nákladností formálních kroků k získání pracovních víz.“

„Stále více pociťujeme problém v oblasti lidských zdrojů. Rok od roku je těžší získat kvalitní zaměstnance s technickým backgroundem, o přijímání absolventů ani nemluvím,“ říká Andrej Hronec, majitel firmy Audiopro, která se specializuje na dovoz a instalace audio-video technologií. „Určitě by pomohla podpora v oblasti vzdělávání v této oblasti. Nejen více oborů, ale i navýšení platů učitelů. Za plat, který dostávají, je těžké do školství získat odborníky, kteří jsou pro vzdělávání nezbytní.“

Chybějí lidé s potřebnou kvalifikací

Největším problémem současného pracovního trhu je nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací – a to nejen u nás, ale ve většině evropských zemí. Hledání zaměstnanců s potřebnými znalostmi je nejtěžší za posledních 15 let. 

„Jednou z příčin tohoto stavu jsou rychlé technologické změny v posledních letech, které znamenají výraznou obměnu sady dovedností, které zaměstnavatelé požadují. Náš průmysl orientovaný na výrobu ale poznamenává i nedostatek zájemců o nekvalifikovaná pracovní místa, jako jsou například montážní dělníci nebo skladníci,“ uzavírá Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Další článek: Na FEL ČVUT objevili „superlubrikant“, součinitel tření snížil na jednu miliontinu