Technologie kontejnerové úpravny vody CCW čistí vodu efektivně

HUTIRA – BRNO, s.r.o.
— vydáno 21. září 2017

Jednou z nejefektivnějších technologií na čištění povrchových a podzemních vod je CCW od společnosti HUTIRA BRNO. Jde o kontejnerovou úpravnu vody, která funguje na principu dvoustupňové úpravy založené na hydraulických pulzních čiřičích se segmentovaným míchadlem. Společnost HUTIRA BRNO pracovala na jejich vývoji několik let. Nedávno přišla i s variantou nejmenší CCW úpravny vody na trhu. Ta se vejde na vozík za osobní automobil.

Úprava vody technologií Crystal Clear Water (CCW) probíhá ve dvou fázích. První stupeň úpravy tvoří pulzní čiřič. Jde o tzv. separační stupeň. Druhý je složen z uzavřených filtrů s pískovou náplní. Kontejnerové úpravny jsou používány na čištění jak vod povrchových, tak i podzemních.

Filtrace je navržena tak, aby měla výkon od 1,5 m³/h do 30 m³/h, mohou se tak v jednotlivých případech lišit. Jde o filtraci následnou. Ještě před čiřičem jsou do potrubí, které vodu do úpravny přivádí, přidávány chemické roztoky. Ty slouží ke korekci pH vody a její koagulaci.

Technologii lze využít pro úpravu čiřením kyselé, neutrální nebo alkalické vody. Dalším využitím je úprava vody, při níž dochází k separaci suspenzí vznikajících při odželezňování a odmangování vody částečnou dekarbonizací nebo k separaci suspenzí vznikajících při snižování obsahu vápenatých a hořečnatých iontů.

Minimální stavební úpravy

Hlavní výhodou kontejnerové úpravny vody je její kompaktnost. Montáž technologického zařízení je totiž prováděna již ve výrobě. V případě kontejnerového systému CCW je nutné na místě zajistit napojení na zdroj surové vody a také napojení na distribuční systém již upravené vody. Kromě toho také připojení na odvod odpadní vody a zdroj elektrické energie.

Stavební práce však jsou omezeny na minimum. Provádí se pouze výstavba základové desky pro usazení kontejneru. Kromě toho je provoz kontejnerové úpravny plně automatický. Ručně se provádí pouze doplňování provozních chemikálií používaných při úpravě vody. Upravená voda je po filtraci zdravotně zabezpečena.

Nejmenší úprava vody na trhu

Nedávno představila společnost HUTIRA BRNO také verzi své nejmenší úpravny vody. Ta je mobilnější, protože ji lze umístit na přívěs za osobní automobil o rozměrech 2 650 x 1 240 mm. „Nový model doplňuje již představené CCW kontejnerové úpravny vody. Dříve jsme nabízeli úpravny vody s průtoky mezi 5 až 30 m³/h. Nyní máme i 1,5 m³/h a jsme tedy schopni dodávat zařízení i tam, kde není potřeba velký průtok,“ říká Tomáš Stone ze společnosti HUTIRA BRNO. Tento průtok zajišťuje právě nový model, který byl nedávno na trhu společností HUTIRA BRNO představen.

Další článek: Škoda Auto investuje do odborného vzdělávaní stovky milionů