Téměř 60 000 strojařů navštívilo MSV v Brně

Veletrhy Brno, a. s.
— vydáno 16. října 2023

Největší veletrh na brněnském výstavišti obsadil 10 pavilonů a přilákal skoro 60 000 návštěvníků… 64. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu nabídl expozice 1312 vystavujících firem ze 43 zemí. Termín následujícího ročníku je stanoven od 8. do 11. října 2024.

Inzerce

Oslovení vystavovatelé se shodují, že letošní ročník MSV proběhl v pozitivní atmosféře dané vysokou návštěvností a zejména kvalitou jednání. „Mnoho návštěvníků sem přišlo nejen řešit konkrétní byznys, ale i najít nové obchodní partnery, což naplnilo základní smysl veletrhu. Možnost prohlédnout si exponáty fyzicky, případně i v chodu, je při výběru technologií pro průmyslovou výrobu nadále klíčová a nenahraditelná jinými formami prezentace,“ uvedl Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno. 

V rámci MSV se konaly i specializované veletrhy TRANSPORT A LOGISTIKA a ENVITECH, výjimečně se souběžně konal také mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOODTEC.

Mezinárodní setkání průmyslových lídrů 

MSV je místem, kde se už sedmé desetiletí potkávají zástupci špičkových průmyslových firem z různých zemí. Na MSV 2023 přijela polovina vystavovatelů ze zahraničí. Oficiální expozice, zaštítěné vládou nebo proexportní institucí, otevřely Čína, Francie, Indie, Maďarsko, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Tchaj-wan a Uzbekistán. Veletrh zároveň navštívila delegace z Uzbekistánu vedená premiérem, další významné obchodní delegace přicestovaly z Indie, Kolumbie, Nizozemí, Saska, USA nebo Ukrajiny. 

Zahraniční obchod a exportní nebo investiční příležitosti českých firem se na veletrhu skloňovaly ve všech pádech, příkladem mnoha akcí je třídenní projekt Contact Ukraine, který aktivně řešil možnosti zapojení českých firem do poválečné obnovy Ukrajiny.

Digitalizace zajistí vyšší produktivitu

V době cenového růstu všech vstupů a trvalého nedostatku pracovních sil nemá český průmysl jinou volbu než zvyšovat produktivitu prostřednictvím inovací a digitalizace. MSV se této problematice opět široce věnoval a představil inspirativní úspěšná řešení. V pavilonu F se otevřela expozice Digitální továrna 2.0 zaměřená na 5G sítě, management energií, udržitelnost průmyslu a využití umělé inteligence. Firmy ocenily možnost konzultovat nejen technologická řešení pro výrobu, ale také financování či digitální strategii na jednom místě. Běžný návštěvník mohl díky rozšířené a virtuální realitě, ukázkám 3D tisku či robotických aplikací lépe poznat dnešní svět neomezených možností. Zlatým partnerem projektu letos bylo Národní centrum Průmyslu 4.0.

Stát představil své služby a vláda otevřeně diskutovala s podnikateli

Počtvrté se na MSV otevřela Česká národní expozice, která na jednom místě sdružila služby státu podnikatelům. Celkem se prezentovalo dvanáct státních organizací zajišťujících firmám podporu v kterékoliv fázi jejich podnikání. Řada akcí se cíleně věnovala podpoře exportu, konkrétně například program Select USA s účastí představitelů států USA a federálního ministerstva obchodu nebo tradiční Meeting Point CzechTrade, kde českým firmám poskytovali konzultace ředitelé zahraničních kanceláří z 25 zemí. Letošní novinkou byla prezentace špičkových exponátů českých firem, jejichž vývoj byl podpořen z veřejných zdrojů. Slavnostního otevření expozice se zúčastnili i předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Mezi VIP návštěvníky nechyběli ani další přední politici. Zahajovací projev veletrhu přednesl premiér Petr Fiala, který byl také hlavním hostem tradičního Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR. Na tom diskutovalo s podnikateli ještě dalších šest ministrů a prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj zde předal vládě seznam úkolů, které by měla pro zajištění naší konkurenceschopnosti prioritně řešit v druhé polovině svého mandátu. 

Autonomie: budoucnost dopravy živě na výstavišti

Autonomní přeprava už není jen futuristickou vizí, ale zhmotnila se přímo na MSV, a to dokonce v několika podobách. Návštěvníci občas stáli i frontu, aby se po výstavišti nechali svézt autonomním autobusem od společnosti Aurrigo. Řidiče nepotřebuje ani autonomní doručovací robot Last Mile Delivery od společnosti BringAuto. I ten při svém pohybu po výstavišti budil zaslouženou pozornost, mj. i bezemisním provozem. Centrem autonomie byl pavilon Y a vše zaštiťoval projekt LivingLAPT, jehož cílem je poskytovat udržitelnou autonomní přepravu v různých evropských městech. A tato doba se podle expertů rychle blíží.

Čtyři dny nabité doprovodným programem

V rámci odborného doprovodného programu se uskutečnily desítky akcí – konferencí, workshopů, seminářů i panelových diskusí. Tradičně vysokou účast mělo Fórum aditivní výroby, letos se zaměřením na vyspělé metody profesionálního 3D tisku. Francouzsko-české fórum se zaměřilo na jadernou energetiku. Tradiční matchmaking projekt Kontakt-Kontrakt po celou dobu veletrhu zprostředkovával jednání obchodních partnerů. V projektu Kaletech Packaging Live se představily dvě vzorové balicí linky – automatická a poloautomatická. Návštěvníci využívali možnost zapojit se do MSV TOUR – komentovaných prohlídek veletrhu s praktickými ukázkami zaměřenými na chytrou výrobu a robotiku. Zájem byl také o seminář Kybernetická bezpečnost v průmyslu, logistickou konferenci The Best of Czech and Slovak Logistics, konferenci Business den Ukrajiny nebo projekt IndusTRY zaměřený na popularizaci moderního průmyslu v mladé generaci. 

Zlaté medaile MSV 2023 pro nejinovativnější exponáty

Exponáty vystavovatelů opět soutěžily o prestižní ocenění Zlatá medaile MSV. Odborná hodnotitelská komise udělila inovativním exponátům šest Zlatých medailí a jednu zvláštní cenu. Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy převzal docent František Hezoučký, který celý svůj profesní život věnoval rozvoji české a slovenské jaderné energetiky.

V kategorii Inovace prokazatelně vzniklá ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi zvítězilo letadlo TL-5000 Sparker výrobce TL-ULTRALIGHT, s.r.o. a vystavovatele VUT v Brně, Fakulty strojního inženýrství. Zlatou medaili v kategorii Inovace výrobního stroje získala zdravotní jednotka chladící kapaliny Freddy Ecovac CHU výrobce Freddy Products Ltd. a vystavovatele BIKO společnost s ručením omezeným. V kategorii Inovace ve zpracovatelské technologii komise ocenila exponát GW KOMPAKT 10-30-50-100 1F výrobce a vystavovatele Goldman water s.r.o. Zlatou medaili za inovaci v automatizační technice a Industry 4.0. získal SANEZOO UNITY – kamerový systém pro inteligentní vizuální kontrolu výrobce a vystavovatele SANEZOO EUROPE s.r.o. V kategorii Inovační komponenty ve strojírenství uspěl exponát Micro Screw – miniaturní kuličkový šroub výrobce a vystavovatele KSK Precise Motion, a.s. Nejlepší inovací v transportu a logistice byl exponát Super Piezo Inkjet výrobce MARKEM-IMAJE a vystavovatele ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o. Zvláštní cena komise putovala do společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. za prototyp řídicí jednotky pro kompenzaci teplotních deformací stroje pomocí algoritmů umělé inteligence.

Příští ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu se uskuteční od 8. do 11. října 2024 společně s technologickými veletrhy IMT, PLASTEX, WELDING, FOND-EX a PROFINTECH. 

Další článek: Dodávky nástrojů ISCAR běží podle plánu