TOS VARNSDORF vzdoruje komplikacím s exportem strojů pomocí virtuálních přejímek

TOS VARNSDORF a.s.
— vydáno 8. června 2020

Český výrobce obráběcích strojů TOS VARNSDORF prozatím nebyl nucen přerušit výrobu, ani měnit plány produkce. V důsledku omezení spojených s koronavirovou pandemií však očekává pokles obratu.

Inzerce

Omezení znemožňující cestování mezi státy firmě zkomplikovalo práci montérů u jejích zákazníků. „Jsme nuceni řešit problémy s nemožností zahájit dokončení staveb našich strojů u zákazníků, nemožnosti poskytovat servisní služby atd. To vše reálně ohrožuje naplnění našich cílů a poškozuje dobré jméno naší firmy. Obávám se ale, že to nejhorší máme ještě před sebou,“ uvedl generální ředitel společnosti Jan Rýdl.

Zásadní komplikaci představuje skutečnost, že si nyní zákazníci nemohou osobně prověřit, zda objednaný stroj splňuje jejich požadavky. Za běžné situace je totiž každý stroj ještě před svojí expedicí kompletně sestaven, oživen a otestován. V TOS VARNSDORF našli řešení ve virtuálních přejímkách, které probíhají buď on-line přenosem z testování všech důležitých uzlů stroje, nebo prostřednictvím videozáznamů z těchto zkoušek. Zákazník na základě získaných informací může vydat souhlas s expedicí, nebo požádá o další zkoušky. V dubnu takto podnik předal tři stroje, v květnu další dva a počátkem června se firmě podařilo předat poprvé od začátku karantény nový stroj zákazníkovi z Finska opět osobně.

Plány firmě komplikuje také rušení strojírenských veletrhů a výstav, jejichž termíny jsou rušeny a odkládány, jako se tomu stalo například u veletrhů v Šanghaji nebo v Moskvě, na nichž TOS VARNSDORF plánoval aktivní účast. Ohledně prezentací na MSV v Brně a IMTS v Chicagu nyní firma vyčkává, jak se situace dále vyvine.

TOS VARNSDORF vyrobí a prodá zhruba 100 strojů za rok a bez započtení dceřiných společností vytváří v posledních letech obrat v rozmezí 1,3 až 1,5 miliardy korun ročně. Jako exportně založená společnost pociťuje řadu komplikací pro svůj byznys, ať už jde o embargo Evropské unie na vývoz do Ruska, výkyvy ceny ropy, celní válku mezi USA a Čínou, brexit a nyní pandemie koronaviru. To vše bude mít negativní vliv na výsledky hospodaření podniku v této době.

Na fotografii: Test otočného stolu při vzdálené přejímce stroje WHQ 13 CNC.

Další článek: Včasná robotizace pomohla překonat problémy výroby spojené s pandemií