IIoT a produktivita ve výrobě

Seminář

Registrace Přidat do kalendáře

Termín konání
17. 4. 2018
Místo konání
INTEMAC
Oficiální web
www.intemac.cz

VÝROBNÍ BUŇKA 4.0

Ing. Radomír Zbožínek (INTEMAC)

Představení a ukázka základní jednotky chytré výroby připravené k integraci do výrobních firem. Demonstruje základní principy konceptu Průmyslu 4.0 a ověřuje dílčí řešení na bázi digitálních technologií.
 

PROPOJIT A DIGITALIZOVAT LZE I STÁVAJÍCÍ STROJOVÝ PARK

Ing. Roman Mužík (B+R AUTOMATIZACE)

Digitalizace nemusí znamenat nákup nového strojního a technologického vybavení.
Ukážeme si integrační platformu propojující obráběcí stroj, robot a měřící stanici.
Vybavení různého stáří a od různých výrobců. Vše s respektem k požadavkům
standardů budoucnosti (OPC UA a IIoT).
 

DATOVÁ ANALYTIKA A MODERNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY

Jani Hrivňák (UNICORN SYSTEMS)

Analýza dat sesbíraných z Výrobní buňky 4.0 v INTEMACu a následné zobrazení prostřednictvím cloudových služeb a rozšířené reality. Data pak lze následně využít třeba při prediktivní údržbě nebo kompenzaci vlivů okolního prostředí. Pravidlo „co neměřím, to neřídím“ platí dnes více, než kdy předtím.
 

VÝROBNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES S IOT A ROZŠÍŘENOU REALITOU

Ing. Lubomír Sláma, PhD., MBA (ACT – IN)

Jak zvýšit spolehlivost a využití výrobních prostředků? Jak lépe využít potenciál zaměstnanců? Příklady z praxe se zaměří na digitalizaci výrobních procesů moderními systémy MES včetně spojení s IoT a rozšířenou realitou. Vše s cílem zvyšovat produktivitu výroby. 

Nejbližší události