Technologie pro adaptivní stroje a výrobu 2023

Seminář

Registrace Přidat do kalendáře

Termín konání
12. 9. 2023
Čas zahájení
12:45
Místo konání
Intemac Solutions, Kuřim
Oficiální web
newsletter.br-automation.com/a.php?sid=h35sw.7bjks8,f=7

Srdečně Vás zveme na podzimní seminář zaměřený na moderní technologie, které přinášejí pružnost, adaptibilitu a inovace do Vaší výroby. Chcete-li uspět ve světě masového přizpůsobení a elektronického obchodu, potřebujete stroje, které se dokážou přizpůsobit. Dnešní spotřebitelé vyžadují produkty přizpůsobené jejich individuálnímu vkusu a preferencím. Výrobci strojů tak musejí vyrábět stroje, které se přizpůsobují vyráběným a baleným produktům.

Společnost B&R umožňuje adaptivní výrobu prostřednictvím transportních a planárních systémů pro přepravu výrobků integrovaných s robotikou, strojovým viděním a digitálními dvojčaty a řízených naší základní automatizační platformou.

Seminář je určen jak pro výrobce a vývojáře strojů, pracovníky a technology výrobních podniků i pro management strojírenských a výrobních firem.

Na co se můžete těšit:

Ukážeme Vám pokroky v integraci delta robotů Codian do našich řídicích systémů. Představíme Vám portfolio dvou-, tří-, čtyř- a pětiosých delta robotů a jejich typické aplikace, zejména typu pick-and-place. Dozvíte se, jak snadno pomocí Automation Studia programovat pohyby robotů, včetně sledování objektů pohybujících se na dopravnících.

Představíme novinky v transportních systémech typu Trak. Seznámíme vás se třemi druhy těchto systémů, které umožňují dynamickou, individuální a přesnou manipulaci s produkty.

Ukážeme vám praktickou ukázku využití umělé inteligence a deep learning algoritmů v oblasti strojového vidění.

Komentovanou prohlídku zkušebních pracovišť.

Na závěr bychom Vás rádi pozvali na společnou večeři do resortu Kaskáda, kde můžeme pokračovat i v neformální diskuzi. Případné ubytování si prosím zajistěte sami.

„Perfection in automation" aneb dokonalost v automatizaci znamená také to, že všechny své znalosti a kreativitu zaměřujeme na vývoj výrobků, které stanovují inovační trendy. Tohle motto převádíme na realitu tím, že zákazníkům nabízíme úplná automatizační řešení s maximální flexibilitou a úsporností.

Nejbližší události