Univerzální robotizované pracoviště pro broušení rotačních součástí

Martin Morávek vydáno dne 30. června 2021

Odborníci z firmy Misan zkonstruovali robotizované pracoviště, jehož střed tvoří bruska na kulato doplněná o oboustranně výsuvné paletové zásobníky. Díky univerzální konstrukci lze celé řešení snadno přizpůsobit pro jiný typ výroby.

Strojírenská výroba se dnes automatizuje nevídaným tempem. Zvýšení produktivity a snížení výrobních nákladů využitím například robotických buněk již není výsadou velkých výrobních závodů, ale finančně na ně dosáhnou i malé a střední firmy. Příkladem může být robotizované pracoviště, které vzniklo ve firmě Misan a je určené pro dokončovací operace rotačních součástí broušením.

Robotické zakládání dílců do brusky

Základ robotické buňky tvoří bruska na kulato Okamoto OGM350NCIII japonské produkce. Jedná se o CNC brusku s intuitivním grafickým programováním základních brousicích operací vnějších válcových a čelních ploch. Bruska umožňuje obrobení součástí do průměru 300 mm a délky 500 mm mezi hroty. Tok materiálu zajišťuje šestiosý průmyslový robot FANUC M20iD25 osazený koncovým efektorem vlastní konstrukce. Efektor disponuje dvojicí radiálních a jedním axiálním chapadlem. V tomto provedení je efektor schopen manipulace s dílci do průměru 45 mm a hmotnosti 1 kg. Efektor dále disponuje tryskami pro čištění tlakovým vzduchem a bezkontaktním senzorem pro kontrolu špatně založených polotovarů v zásobníku materiálu.

Velká kapacita zásobníků pro bezobslužný provoz

Nedílnou součástí pracoviště jsou skříňové zásobníky materiálu s oboustranně výsuvnými paletami. Zásobníky jsou rovněž vlastní konstrukce a jsou koncipovány pro univerzální použití. Pracoviště obsahuje dva zásobníky, každý se čtyřmi oboustranně výsuvnými paletami. Jednotlivé palety pojmou až 60 polotovarů, respektive obrobků, založených do pevně umístěného rastru. Užitná nosnost každé z palet činí 100 kg. Celková kapacita vstupně výstupních zásobníků je schopna zajistit jednosměnný bezobslužný provoz. Místo pevně umístěného rastru lze výsuvné palety osadit centrážními prvky pro zakládání vyjímatelných košů s dílci. Oboustranně výsuvné zásobníky jsou přístupné z vnitřní i vnější strany bezpečnostního hrazení. Díky tomu lze do zásobníků zakládat polotovary a rovněž i vy-jímat hotové dílce bez nutnosti přerušení automatického provozu pracoviště. Dalšími periferiemi robotické buňky jsou stanice pro přeuchopení a čištění součástí stlačeným vzduchem a výstupy pro neshodné obrobky a obrobky určené k externí kontrole.

Proces řídí počítač v kombinaci s PLC

Řízení pracoviště zajišťuje průmyslový počítač komunikující s PLC. Zmíněné řízení celého pracoviště, kdy jsou ve výrobním procesu sledovány jednotlivé stavy a jejich změny, je hlavní funkcí počítače. Na základě získaných informací je formou příkazu pro PLC řízen další prů-běh výroby. PLC zde zastává funkci překladače, který pomocí vstupů a výstupů spouští jednotlivé operace obráběcího stroje, robotu a dalších periferií a zároveň posílá počítači zpět informace o novém stavu jednotlivých zařízení. Druhá funkce počítače využívá získaných dat z průběhu výroby pro sledování produktivity pracoviště, vytížení obráběcího stroje během jednotlivých směn nebo přiřazení kompletní historie událostí ke konkrétní vyrobené součásti.

Výhodná je také možnost nahlédnutí do provozní historie pracoviště, například poté co došlo k nějaké ne-standardní situaci. Informace lze zobrazit na dotykovém displeji, nebo dále exportovat do podnikových systémů. Přes displej jsou zároveň obsluhou ovládány běžné funk-ce pracoviště. Samozřejmostí je i vzdálený přístup pro diagnostiku a servisní zásahy. Robotické pracoviště je tedy připraveno na digitalizaci výroby včetně možnosti komunikace s dalšími zařízeními v provozu.

Modulární koncepce pro další typy využití

Koncepce robotizovaného pracoviště je univerzální a může být využita i pro jiné typy obráběcích strojů. Modulární oboustranně výsuvné zásobníky materiálu lze použít pro široké spektrum tvarově a rozměrově odlišných dílců. Díky mnohaletým zkušenostem je společnost Misan schopna nabídnout rozsáhlé možnosti řešení v oblasti automatizace strojů Okuma, Brother a Okamoto.

Příspěvek zatím nikdo neokomentoval. Buďte první.