Univerzální transformátory Murrelektronik lze provozovat všude na světě

obr-03-murr

Murrelektronik CZ spol. s r.o.
— vydáno 20. května 2024

Napěťové úrovně v elektrických sítích se liší mezi různými zeměmi a regiony. Například ve Spojených státech je běžné napětí 110 až 120 V, zatímco většina evropských zemí používá 230 V. Transformátory Murrelektronik s univerzálním napěťovým vstupem jsou cíleně navrženy pro globální trh.

Inzerce

Transformátor je elektrické zařízení, které slouží k přenosu elektrické energie mezi dvěma nebo více obvody pomocí elektromagnetické indukce. Jeho hlavní funkcí je přeměna elektrického napětí a proudu z jedné úrovně na druhou. Transformátory se často používají v elektrických sítích k přenosu elektrické energie z výrobních zdrojů (např. elektráren) do domácností, průmyslových zařízení a dalších míst spotřeby.

Jedenáct napěťových hladin

Různé země pracují s různými standardy pro napětí a frekvenci v distribučních sítích. Výrobci tak musí buď nabízet různá zařízení pro různé regiony anebo jít cestou univerzálních transformátorů.
Pro tyto případy nabízí Murrelektronik skvělé řešení: univerzální transformátory, které zvládnou vstupní napětí od 208 do 550 voltů. Zejména pro exportní společnosti jde o významnou výhodu. Jejich flexibilita umožňuje snadné přizpůsobení různým sítím pomocí přemostění svorek. Stejný stroj tak může být instalován v různých koutech světa. Na výběr je celkem jedenáct různých napěťových hladin od 208 do 550 voltů. Sekundární vinutí nabízí připojení jak ke 115, tak 230 voltům v závislosti na propojení výstupních svorek. To umožňuje jednoduchý přístup ke dvěma nejrozšířenějším napěťovým hladinám.

Foto: Murrelektronik

Technické provedení

Mezi oddělovacími, řídicími a bezpečnostními transformátory v sortimentu Murrelektronik lze najít správné řešení pro každou aplikaci. K dispozici jsou zařízení se dvěma nebo více primárními nebo sekundárními napětími. Volně volitelné vstupní a výstupní napětí umožňuje firmám držet méně skladových zásob, což vede k úspoře nákladů. Povrchová úprava černým lakem zajišťuje dobrý odved tepla a ochranu proti korozi. Vinutí transformátorů je impregnováno vakuovým ponořením v pryskyřici. Optimální ochrana je dosažena bezpojistkovým provedením s integrovaným bezpečnostním standardem podle normy EN 61558.

Co zákazník získává

Díky variabilnímu vstupu lze transformátor přizpůsobit různým napájecím sítím. Taková flexibilita se ukázala být velice výhodná, především s ohledem na vývoz zařízení na různé trhy. Využitím pouze jedné řady univerzálních transformátorů lze snadno snížit náklady na skladování. Transformátory s univerzálním vstupem mohou zaručit chod napájených komponent i v situacích, kdy se v napájecí síti vyskytují výkyvy, což snižuje dobu odstávek a zvyšuje produktivitu.

Foto: Murrelektronik

Další článek: Nově pojatý veletrh URBIS přinese témata chytré mobility i energetiky